Ehitushanke korraldamine

Ehitushanke korraldamine – mahukas, kuid äärmiselt oluline töö

Õnnestunud ehitushankeks on oluline korraliku projekti, dokumentatsiooni või täpselt kirjeldatud soovide ning nõuete olemasolu ja kindlasti ka antud tööks sobilike ehitusfirmade / ehitusmeeste ülesleidmine.

Enamasti suurimaks probleemiks on eratellijate puhul ebapiisava projektdokumentatsiooni koostamine enne hanget. Just ebaselgus ja erinevad arusaamad hinnaküsimise mahu osas on see, millest tekivad suurimad vaidlused ehitaja ja tellija vahel.

Ehitushanke korraldamine on etapp, mis vajab väga põhjalikku tellija poolset oma aja ja energia panustamist, et kõik vajalikud tööd ja detailid saaksid hinnaküsimisse haaratud ning ehitusfirmad saaksid soovidest üheselt aru.

Mida selles tööetapis tuleb teha?

 • Sea sisse dokumendikaust või kataloog arvutis
 • Komplekteeri ehitusprojekt või koosta detailne tööde selgitus
 • Koosta hinnaküsimiskiri, mis arvestaks kõigi vajalike soovide ja tingimustega
 • Koosta hinnapakkumise tabel, mille alusel ehitaja oma hinnapakkumise peab esitama
 • Tee firmade eelvalik ja otsi vastavalt tööle valdkonda tundvaid firmasid (vali välja soovitavalt 10 firma kontaktid, kellega enne hinnaküsimist üle rääkida, et ehitaja huvi pakkumist teha välja selgitada)
 • Edasta hinnaküsimine välja valitud firmadele või lisa hinnaküsimine mõnesse hankekeskkonda
 • Vasta hanke ajal ehitaja küsimustele ja näita ehitajale ehitusobjekti
 • Pane kokku hinnapakkumiste võrdlustabel kõigi pakkumiste osas ja analüüsi pakkumisi
 • Räägi hinnapakkumiste maksumus ja sisu läbi vähemalt 3-4 atraktiivsema pakkujaga ja täpsusta pakkumiste sisu
 • Alusta lepingulisi läbirääkimisi 1-2 parima pakkujaga ja sõlmi ehitusleping
 • Teavita kõiki hinnapakkumisel osalejaid ja täna neid hankes osalemise eest

Soovitav lugeda