Projekteerimine

Projekteerimine – korralik projekt on hea maja eeldus!

Projekteerimise kvaliteedist sõltub maja ehitus väga olulisel määral.
Sageli võetakse eratellijate poolt projekteerimist kui mitteolulist lisakulu, millest üritatakse mööda minna tellides vaid minimaalse eelprojekti, mis on vajalik ehitusloa taotlemiseks.

Korraliku projekti mõte on luua läbimõeldud ja teha ehituslikult teostavad konstruktsioonid ning tagada majale parim funktsionaalsus.

Projekteerimise faasis on oluline tellija kaasatöötamine projekti loomise juures, sest ainult nii saadakse tellija jaoks parim lahendus.

Soovitav lugeda