Ehituslepingu sõlmimine

Ehituse tööettevõtulepingu sõlmimine – kokkulepe koostööks

Ehitustööde lepingu põhieesmärk on kokku leppida ehitustööde mahud, ehitustööde hinnad, ehitustööde kvaliteet ja rida muid tingimusi. Kuid hetkekski ei tohiks ära unustada, et lõppeesmärk “kvaliteetne maja” on saavutatav ainult läbi koostöö.

Ükski leping ei tööta ilma koostöö soovita ning leping peaks olema tasakaalus oma kohustuste ja õigustega mõlema osapoole jaoks.

Hea ehituslepingu sõlmimine võtab palju aega, sest enne lepingule allkirjutamist tuleb mõlemal osapoolel aru saada, mis tööd ja kuidas täpselt teostatakse. Suurimaks probleemiks ongi peamiselt ehituslepingu sisu erinev tõlgendamine ja selle probleemi vähendamiseks ning ennetamiseks tuleks kulutada palju aega just detailse ehitustööde sisu kokkuleppimisele.

Ole alati enne lepingu sõlmimist teadlik, millised tööd, millise kvaliteediga ja mis hinnaga lepingu alusel teostatakse!

Mida selles tööetapis tuleb teha?

  • Ehitustööde hinnapakkumise detailne ülevaatus koos ehitajaga
  • Ülevaatuse käigus täpsustuste fikseerimine hinnapakkumise juurde või eraldiseisva dokumendina
  • Lepingu projekti (mustandi) läbitöötamine (soovitav jätta lepinguga tutvumiseks vähemalt 2-3 päeva)
  • Täpsustavate küsimuste küsimine ehitajalt ja lepingutingimuste kokkuleppimine lepingueelsetel koosolekutel fikseerides kõik arutatavad teemad kirjalikult
  • Panna koostöös ehitajaga kokku lepingu dokumentatsioon,lepingu tekst, projektdokumentatsioon, etappide üleandmis- ja maksegraafik, hinnapakkumine koos selgitustega ja muud vajalikud dokumendid, mis lepingu sisu ja tingimusi täpsustavad
  • Kontrolli leping veelkord üle
  • Allkirjasta leping ja tähista lepingu sõlmimist

Soovitav lugeda