Ehitustööde tellija ootab korrektsust

Puutudes pidevalt kokku erinevate ehitustööde tellijate muredega, hakkab silma, et paljud probleemid tellija ja ehitaja vahel on tekkinud erinevatest ootustest töökultuuri osas.

Tellija jälgib töökultuuri ja lõpptulemuse korrektsust

Ehitustööde tellija ootab oma ehitajalt kvaliteeti kõiges, mis puudutab tema tööd. Näiteks ühel objektil oli probleemiks see, et ehitaja ei koristanud ja katnud oma plaaditud pindasid korrektselt kinni ning ühel hetkel tekkis tellijal tõsine kahtlus, kas sellise töökultuuriga ehitaja ikka suudab teha kvaliteetset tööd? Kas tööd on ikka tehnoloogiliselt õigesti tehtud? Kui tellija tööd ise üle vaatas, hakkas talle silma, et mitmed plaadid olid veidi viltu ja negatiivne hoiak ehitaja suhtes suurenes. Tellija võttis minuga ühendust ja palus tööde ülevaatust.

Tööde kontrollimisel selgus, et ehitaja oli siiski tehnoloogiliselt kõik õigesti teinud, kuid tõepoolest olid osad plaadid veidi viltuselt pandud ja ka objekti koristamisega ei oldud eriti tegeletud.

Kuigi olemasolevad korrektsuse ja iluvead sai parandatud jäi tellija siiski ehitaja suhtes endiselt kahtlustavaks ning otsis probleeme ka juba sealt kus neid polnud. Kokkuvõttes kadus hea sõbralik läbisaamine ehitaja tellija vahel ning mõlemad pooled nii tellija kui ka ehitaja ei olnud koostööga rahul.

 

Mida sellisest olukorrast õppida?

Tellijale on kokkuvõttes enamasti kõige mõistlikum omanikujärelevalve teenuse kasutamine, sest siis on suhtlevad omavahel ehitusala inimesed ning ehitaja tunneb igal sammul, et tema tööd kontrollitakse. Ja see omakorda aitab kaasa tööde kvaliteedile.

Kui rääkida ehitaja vaatenurgast siis minu ettepanekud ehitusfirmadele parema koostöö saavutamiseks on järgmised:

1.       Kaasa tööde tellija varakult
Kaas tellija juba esimeste töölõikude valmimise järel tööde ülevaatusesse, selgita miks ja kuidas on tööd teostatud ja kuidas tööde kvaliteet tagatakse.

2.       Küsi kohe tellijalt tagasisidet tööde kvaliteedi või lõpptulemuse kohta
Küsi tellijalt, kas selline teostatud töölõik on sobilik? Kui tellija avaldab arvamust, mis vajaks parandamist, siis kas paranda või selgita, miks see nii peab olema.

3.       Hoia objekt korras
Ehitusobjekti kvaliteet algab töökorraldusest ja tänapäeva tellija jälgib ja hindab seda, kui kõik on koristatud või kinni kaetud, et need tööde käigus ei määrduks.

Kui neid lihtsaid ettepanekuid kasutada on palju suurem võimalus, et koostöö tellijaga sujub ning lõpptulemus vastab tellija ootustele.