Kuidas oma maja kiiremini ehitada?

On üldteada, et majaehitamine võtab üldjuhul palju aega, kuid järjest enam on hakatud väärtustama kiiremat ehitamist. Kuidas ehitamise kiirus saavutatakse? Vaatame seda teemat veidi lähemalt. Kaua eramaja ehitatakse? Keskmise või…

Uus käsiraamat loob selgus ehitusseadustiku tõlgendamisel ja rakendamisel

Ehitusseadustik puudutab kõiki ehitusvaldkonnas tegutsejaid ning seaduse tundmine kulub ka ära oma maja ehitajale. Allpool uue ehitusseadustiku nüanssidest paremat arusaamist võimaldava käsiraamatu tutvustus: Alates 2015. aasta juulist kehtib Eestis uus…

Statistika – ühepereelamud

Kui vaadata Ehitisregistri viimaste aastate statistikat siis on näha, et madalseis on läbitud ja vaikselt on suurenemas ka uute ühepereelamute ehitamine.  Tõenäoliselt 2013 aastas tuleb samuti kasvavas tempos. Samas eramute…

Milline peaks olema eramu energiamärgise klass?

Enne oma maja ehitama asumist tuleb teha põhimõtteline valik. Milline kontseptsioon valida oma kodule? Üheks võimaluseks on lähtuda maja energiatõhususest. Vaadates täna eramuehitust üldpildis jääb silma, et põhiliselt minnakse oma…

E-kursus "Oma maja ehitus" on avatud

[caption id="attachment_1162" align="alignright" width="263"] See kursus on "võti" oma majani![/caption] Käivitus uus e-kursus, mille eesmärgiks on anda tervikpilt oma maja ehitamisega seotud teemadele. Kursus katab ära kõik peamised tegevused, millega…