Kinnisvara ostueelne ülevaatus

Eesmärk

Ülevaatuse eesmärk on anda kinnisvara ehitusliku seisukorra hinnang ja tuua välja võimalikud probleemid või riskid, mis kinnisvara ehituslikku seisukord mõjutavad.

Kellele mõeldud?

Ülevaatus on mõeldud kõigile kinnisvara ostjatele, et oleks selgem, millises ehituslikus seisukorras maja ostetakse. Ülevaatuse akti alusel tekib ettekujutus maja ehituslikust seisukorrast ja saab paremini kavandada remont- ja renoveerimistööde alustamist.

Ülevaatusel tehakse palju fotosid, mille abil tekib selgem arusaam puudustest
Ülevaatuse akt esitatakse üldjuhul 24 tunni jooksul
Ülevaatuse aktis sisaldub soovituslik remonttööde nimekiri

Kuidas ülevaatus toimub?

Kuidas toimub elukondliku kinnisvara (krundid, eramud ja korterid) ostueelne ülevaatus?

Eeltööd enne objekti ülevaatust

Enne kinnisvara ülevaatust tutvun avalike andmebaaside alusel konkreetse maja ajalooga ja ehitusliku infoga.

Tutvun olemasoleva projekti, fotode või taustainfoga, mis kinnisvara müügikuulutusse on lisatud.
Koostan olenevalt objektist täpsustavad teemad või küsimused, millele rohkem tähelepanu ülevaatuse käigus pöörata.
Vajadusel küsin täpsustavaid küsimusi ülevaatuse tellijalt.

Objekti ülevaatus

Kokkulepitud ajal tulen kohale ja teostan ülevaatuse (olenevalt objektist kulub kohapeal ülevaatuseks u. kuni 1 tund). Alltoodud hinnas arvestatud objekti asukohaga Tallinna piires (väljaspool Tallinna hind kokkuleppel, küsi hinnapakkumist kõrvalolevalt vormilt).
Ülevaatuse käigus teen kinnisvara ehitusliku seisukorra ülevaatuse visuaalsel teel (ei ava konstruktsioone) ja teen konstruktsioonidest ja maja osadest pilte, kui omanik selleks loa annab ning märkmeid.
Ülevaatuse käigus vaatan üle tervikuna maja konstruktsioonid alates vundamendist lõpetades katusega fikseerides nähtavad puudused ning riskikohad, mis vajaksid mõne aja pärast parandustöid.
Ülevaatuse ajal selgitan jooksvalt avastatud puudusi ja annan esmase hinnangu ülevaatuse tulemuste osas.

Ülevaatuse akti esitamine

Pärast ülevaatust edastan 1-2 tööpäeva jooksul põhjaliku ülevaatuse akti koos piltidega (kui neid lubatakse teha) kliendi e-postile.
Ülevaatuse akti maht on üldjuhul 10-15 lk (A4 formaadis) tekste, fotosid ja selgitusi. Ülevaatuse aktis on selgitatud ja põhjendatud iga puudusega tekkivat riski või kahjusid.
Soovi korral võib kirjaliku kokkuvõtte asendada suulise hinnanguga, mis antakse kohapeal peale ülevaatust.

Teenuse maksumus ja tellimine

Teenuse hind Tallinna piires: 450 eurot + käibemaks 22%.

Hind arvestatud keskmise suurusega objektile ning teenuse pakkuja jätab õiguse hinda muuta.
Väljaspool Tallinna asuvat või erisoovidega objektide puhul palun küsida hinnapakkumist kõrval olevalt vormilt.

Teenuse tellimiseks või hinnaküsimiseks palun täita kõrval olev vorm ja Teiega võetakse peatselt ühendust.

Telli siit ülevaatus või küsi hinnapakkumist

  Nimi:

  E-post:

  Ülevaatuse koha aadress või piirkond:

  Soovid, märkused ja küsimused:

  Teiega võetakse ühendust esimesel võimalusel, üldjuhul hiljemalt 24 tunni jooksul v.a. puhkepäevadel.

  Ülevaatuse teostab

  Ülevaatuse teostab Eno Pappel, ehitusinsener, majaehitaja.ee keskkonna looja.

  Eno Pappel on teinud elukondliku kinnisvara ehituslikku ülevaatust ja hindamist aktiivselt viimased 11 aastat, tehes keskmiselt 3-5 hindamist kuus.