ÜLEVAATUSE EESMÄRK

Ülevaatuse eesmärk on anda kinnisvara ehitusliku seisukorra hinnang ja välja tuua võimalikud probleemid või riskid, mis kinnisvara ehituslikku seisukorda mõjutavad.

Ülevaatus on mõeldud kõigile kinnisvara ostjatele, et oleks selgem, millises ehituslikus seisukorras maja ostetakse. Ülevaatuse akti alusel tekib ettekujutus maja ehituslikust seisukorrast ja saab paremini kavandada remont- ja renoveerimistööde alustamist.