Osale tasuta Majaehitaja 7-osalisel minikursusel!

  • 27. nov. 2023
Muudatused ehitusprojekti elluviimisel

Ehitamisperioodil on sagedane olukord, kus tekivad tahes-tahtmata mõned väiksemad muudatused  võrreldes algse ehitusprojektiga. Sageli on sellised muudatused suhteliselt väiksed, näiteks…