Moodulmajade võrdluse e-kursus

NB! Moodulmajad on rahvapäraselt kõige enam kasutusel olev mõiste ja seetõttu sai see ka valitud kursuse pealkirjaks. Kursus käsitleb peamiselt elementmajade tootjaid, kuid on kaasatud ka mõned moodulmajade tootjad!

Element- ja moodulmajad on muutunud järjest populaarsemaks. Tuhanded läbimõeldud tüüpprojektid annavad suure valikuvõimaluse leida enda jaoks sobilik projekt, jättes alles ka võimaluse teha projektides muudatusi. Kui siia juurde lisada tehase tingimustes saavutatav majade kvaliteet ning kiirus, nii tootmisel kui ka ehitusplatsil maja püstipanemisel, on selge, miks element-ja moodulmaju järjest enam oma koduks valitakse.

Eesti turul on hulk majatootjaid ja igal tehasemaja huvilisel tuleb saada selgust, millised on ühe või teise majatootja eelised, millised on hinnad ja mis sisaldub tootjate standardpakettides ning palju muud olulist, mille alusel kujundada oma valik. Majatootjate pakettide võrdluse teeb keeruliseks see, et pakettides sisalduv on kohati väga erinev ning ainult paketi hinda võrrelda ilma sisusse süvenemata ei ole mõistlik.

Majaehitaja.ee on kokku pannud erikursuse “Moodulmajade võrdlus”, mis aitab tehasemajade turul orienteeruda ja endale sobilikku maja valida. Tule osale e-kursusel!

Kellele on kursus suunatud?

Kursus on mõeldud kõigile, kes plaanivad element- või moodulmaja tellimist ning soovivad saada ülevaate tehasemajade turul toimuvast. Antud kursus võrdleb ning toob välja peamised eelised ja miinused tehasemajade osas ning annab praktilisi nõuandeid, millele element- või moodulmaja tellides peab erilist tähelepanu pöörama.

Lisaks kajastab kursus ka omanikujärelevalve töö käigus tekkinud kokkupuuteid tehasemajadega ja jagades saadud kogemust ning tähelepanekuid.

NB! Kursust viimati uuendatud 2022. a. märtsis
Võrdluses 10 majatootjat
Kursusel osalejaid üle 300 inimese

OSA 1 – Mida peab teadma moodulmajadest (elementmajadest)?

 • Sissejuhatus
 • Moodulmaja eelised ja miinused
 • Kas tüüpprojekt või eriprojekt?
 • Maja hind
 • Erinevad paketid
 • Moodulmaja tellija
 • Kokkuvõtvad juhised maja valikul ja tellimisel

OSA 1 – Mida osa sisaldab?

Osa 1 sisaldab ülevaadet element- ja moodulmajade eripäradest ning annab edasi info, mida tehasemaja tellija peaks teadma. Antud osa annab edasi ka olulisemad sammud moodulmaja tellimisel ja ehitamisel, ning nüansid, millega tellija peaks arvestama, et maja saaks valmis õigeaegselt ja soovitud kvaliteediga.

Siin osas toodud soovitused ja nõuanded on sobivad ja kasutatavad kõikide element- ja moodulmajade tellimisel.

OSA 2 – Maja konstruktsioonid ja eritööd

 • Vundament
 • Maja karp / karkass
 • Küttesüsteem
 • Ventilatsioonisüsteem

OSA 2 – Mida osa sisaldab?

Osa 2 sisaldab ülevaadet element- ja moodulmajade ehitamisega seotud tööde ja konstruktsioonide selgitamist ja juhib tähelepanu teemadele, millele suuremat tähelepanu pöörata nii maja kavandamisel kui ehitamisel.

Maja põhikonstruktsioonid valmivad küll tehases, kuid elementide montaažil ja paigaldusel on vajalik silma peal hoida ning vajalik teada peamisi riskikohti. Just selliseid kohti, kus on tavaliselt eksimused või probleemid, antud osa tutvustab.

OSA 3 – Majatootjate pakettide andmed, tehnilised näitajad, eelised ja miinused

 • Kastelli
 • Finnlog
 • Soome Maja
 • Timbeco
 • Norges Hus
 • TimberElement
 • Indrem
 • Seve majad
 • Akso-Haus
 • Pinska/Pinskom

OSA 3 – Mida osa sisaldab?

Osa 3 sisaldab detailset ülevaadet majatootja peamise tehasepaketi sisu kohta, tehnilisi näitajad, tarnete kiirust, hindasid, eeliseid ja võimalikke miinuseid ning kokkuvõtteid. Osa võimaldab saada kiiresti tervikliku ülevaate. Kokku on toodud kõik oluline, mis abistab võrdluse ja valiku tegemist.

Võrdlustesse on koondatud põhiinfo, mis võimaldab saada tervikpildi iga majatootja osas.

OSA 4 – Majatootjate võrdlustabelid

 • Üldine majatootjate pakettide võrdlustabel
 • Majatootjate välisseina soojajuhtivustegur U väärtuste võrdlus
 • Majatootjate “Võtmed kätte” m2 hinnatabel

OSA 4 – Mida osa sisaldab?

Osa 4 sisaldab erinevaid võrdlustabeleid, kus nii detailselt, kui ka mõnes konkreetses valitud lõigus, võrreldakse majatootjate toodangut ja tehnilisi väärtusi. Võrdlustabelid annavad mugavalt põhjaliku ülevaate, kuidas on majatootjate paketid komplekteeritud ning mida need sisaldavad võrreldes teiste majatootjatega.

OSA 5 – Kokkuvõte

 • Millest lähtuda majatootja valikul?
 • Kokkuvõte ja märkused

OSA 5 – Mida osa sisaldab?

Osa 5 sisaldab kursuse kokkuvõtet ja soovitusi, millega võiks element- või moodulmaja tellija arvestada.

Osas pakutakse tuuakse välja konkreetsed valikukriteeriumid, mille alusel teha oma element- või moodulmaja valikul lõppotsust.

E-kursusega liitumine

E-kursus on 100% internetipõhine. Liitumisel saate juurdepääsu spetsiaalsesse e-keskkonda, kus saate kursuse materjalidega tutvuda endale sobilikul ajal. Kursuse materjalide seas on ka dokumendifaile, mida kasutaja saab alla laadida, kuid täiemahulist kursuse materjalide allalaadimise võimalust ei ole kursuse koostaja poolt loodud. E-kursusele kehtib 3 aastane juurdepääsuõigus, mis sisaldab ka kõik selles perioodi toimunud materjalide sisu täiendused.

Kursuse hinnast

E-kursus võimaldab oluliselt kokku hoida teie aega ülevaate saamiseks, milliseid element- ja moodulmaju turul pakutakse, millised on riskid ja probleemid. Kursuses on palju soovitusi, mis võimaldavad oma riske maandada ja teha paremaid valikuid. Kuna vead ehituses on üldjuhul väga kallid siis ainuüksi mõne siin kursuses toodud üksikute soovituse järgmine tasub kursuse hinnaga võrreldes ennast mitme(kümne)kordselt ära. Kursuse hind on 149 eurot.

Hind sisaldab käibemaksu!

See kursus on abiks moodulmaja valikul!

Kursuse autorist

Eno Pappel

Eno on pikaajalise kogemusega ettevõtja, omanikujärelevalve spetsialist ja koolitaja.

Ehitusinseneri haridusega, töötanud pikka aega kahes Eesti suurimas ehitusfirmas. Viimased aastad tegelenud majaehitaja.ee keskkonna kaudu eratellijate ehitusalase koolitamisega ja erinevatel ehitusalastel teemadel nõustamisega ning omanikujärelevalvega.

Küsimused?

Küsimuste korral ära kõhkle ja küsi täpsemat infot!

Kontaktid: tel. 56925317 ja e-post: info@majaehitaja.ee