Küte ja ventilatsioon

Küttesüsteem ja ventilatsioon on maja vereringe ja kopsud

Küttesüsteemi ja ventilatsiooni kaudu luuakse maja mikrokliima, mis on samaväärselt tähtis nii maja konstruktsioonidele kui loomulikult ka inimesele endale.

Küttesüsteemide valik on lai – alates ahjudest lõpetades soojuspumpadega.

Sageli lähtutakse küttesüsteemide valikul süsteemi väljaehitamise kuludest ning pööratakse vähem tähelepanu sellele, millised kulud tekivad pikaajaliselt süsteemi kasutamisega ja selle hooldamisega.

Ventilatsioonisüsteem on meie järjest soojapidavamateks ja õhupidavamates majades väga oluline. Piisav õhuvahetus ruumides on heaks enesetundeks tingimusteta vajalik. Lahenduseks peamiselt loomulik ventilatsioon, kus värske õhk tuuakse ruumidesse näiteks läbi värske õhu klappide välisseintes ja väljatõmme niisketest ruumidest või näiteks kamina korstna kaudu. Või sundventilatsioon, kus kogu õhuvahetus toimub läbi ventilatsiooniseadme ning kasutatakse talvel ka majast väljuv soojus uuesti ära sissetuleva õhu soojendamisel.

Mida selles tööetapis tuleb teha?

 • Tee selgeks maja küttevajadus
  Küttevajaduse selgitamiseks tuleks esitada maja projektdokumentatsioon mõnele energiaarvutusi tegevale firmale või mõnele küttesüsteemi paigaldavale firmale.
 • Tee kütteallika liigi valik
  Kütteallikana võib olla tahkekütus, puiduhalud, puitgraanulid, kivisüsi jne. Aga ka näiteks maagaas, kütteõli või hoopis erinevad päikeseenergiat kasutavad soojuspumbad.
  Põhiline, mida jälgida, oleks pikaajaline küttesüsteemi kasutuskulu ja mugavus. Samas kehtib reegel, et mida mugavam ja automatiseeritum on küttesüsteem, seda kallim on selle väljaehitamise kulu.
 • Tee valik majasisese soojuskandja osas
  Levinuim soojuskandja on vesi, nii veepõrandakütte kui radiaatoritena. Samas on ka ahjuküte või väiksemates majades traditsiooniline valik ning ka nii imelik. Näiteks ka elektriküte on täiesti asjakohane kaasaegsetes hästi soojustatud väiksemates majades.
 • Telli kütte ja ventilatsioonitööde projekt
  Sageli tellitakse eritööde projektid korraga või siis koos tööde hinnaküsimisega konkreetsetelt firmadelt sisaldub hinnas ka tööde projekt. Eritööde projekti tellimiseks tuleb esitada maja projektdokumentatsioon ja oma soovid ennekõike. Tellija peab ennast mõnevõrra kurssi viima valikute ja võimalustega, mida on võimalik tellida ja mida eritööde projektis kajastatakse. Kui tellija seda ei tee, siis pakub ehitusfirma oma harjumispärast lahendust, mis ei pruugi igale tellijale sobida.
 • Küsi hinnapakkumist kogemustega firmalt
  Soovitav on hinnapakkumist küsida firmadelt, millel on pikemaajaline kogemus. Sellised firmad suudavad pakkuda garantiid ning aitavad probleemide korral.

Soovitav lugeda