Aken – soojapidav ja sobiliku funktsionaalsusega

Energiasääst meie kliimas on ja jääb oluliseks teemaks, mille peale iga majaehitaja peab mõtlema.
Seetõttu on oluline iga lüli maja väliskonstruktsioonis ning avatäiteid, kui paratamatult üks nõrgemaid lülisid soojapidavuse lõigus, vajab erilist tähelepanu.

Tänapäeva aknad- ja uksed on muutunud oluliselt soojapidavamaks kui nad olid seda varem. Suurenenud on ka valik ning enda jaoks sobilikku akent leida sellevõrra keerulisem. Millist akent eelistada, milline peaks olema akna funktsionaalsus, millised klaasid valida? Neile ja mitmetele teistele küsimustele tuleb akende valiku protsessis leida vastused.

Mida selles tööetapis tuleb teha?

Soovitav lugeda

Täiendavad artiklid, nõuanded ja viited