Akende valik

Aken – soojapidav ja sobiliku funktsionaalsusega

Energiasääst meie kliimas on ja jääb oluliseks teemaks, mille peale iga majaehitaja peab mõtlema.
Seetõttu on oluline iga lüli maja väliskonstruktsioonis ning avatäiteid, kui paratamatult üks nõrgemaid lülisid soojapidavuse lõigus, vajab erilist tähelepanu.

Tänapäeva aknad- ja uksed on muutunud oluliselt soojapidavamaks kui nad olid seda varem. Suurenenud on ka valik ning enda jaoks sobilikku akent leida sellevõrra keerulisem. Millist akent eelistada, milline peaks olema akna funktsionaalsus, millised klaasid valida? Neile ja mitmetele teistele küsimustele tuleb akende valiku protsessis leida vastused.

Mida selles tööetapis tuleb teha?

Levinuim valik on Saksa tüüpi aken, eeskätt mugava hooldamise ja kasutamise tõttu. Väiksemal määral on Eestis kasutamist leidnud ka Taani ja Soome tüüpi aknad.

Saksa aken: ühe raamiga, milles asetsevad tavaliselt kahe- või kolmekordne klasspakett. Avanemine sissepoole, kald-ja pöördavatav.

Taani aken: ühe raamiga, tavaliselt kahe- või kolmekordse klaaspaketiga, väljapoole avanevad küljele pööratavad ja kald- või ümberpööratavad aknad.

Soome aken: kahe eraldi raamiga ehk sise-ja välisraamiga, mis avanevad ühendatult mõlemad sissepoole. Tavaliselt siseraam on kahekordse klasspaketiga ja välisraam ühe klaasiga.

Erinevatel aknatüüpidel on oma eelised ja puudused ning igaühel tuleb valik teha oma vajadustest lähtuvalt. Näiteks olenevalt aknatüübist on määratud akende avanemise võimalused ning teada saada ka orienteeruvad aknaprofiili paksused ning seeläbi hinnata, kas need soovitud paigalduskohta on sobilikud.

Kindlasti tuleks arvestada, et mitteavatavad aknad on alati oluliselt soodsama hinnaga, kui seda on avatavad aknad ning seetõttu kohtades, kus avatavus pole oluline on mõistlik valida mitteavatavad aknad.

Aknamaterjalidest on valikus odavamast kallima suunas: PVC aknad, puit või puit-alumiiniumaknad. Valikus võib olla ka puhtalt alumiiniumraamiga aknaid, kuid neid kasutatakse eramajade puhul pigem harva.

PVC aknad: soodsama hinnatasemega, erinevate profiililahenduste ja värvivõimalustega

Puitaknad: väärikas ja naturaalne, hea jäikusega ning pika elueaga, võimalik üle värvida ja taastada

Puit-alumiiniumaknad: täiendav ilmastikukindlus ja vähene hooldusvajadus, ühtaegu seestpoolt naturaalse kui väljast eksklusiivse välimusega

Alumiiniumaknad: suure vastupidavusega, jäigad ja turvalised

Väga oluline roll akna soojapidavuse aga ka mürapidavuse juures on klaasidel ja klaaspakettidel. Tavaliselt kasutatakse kahe või kolme klaasiga ja ühe või kahe selektiivklaasiga klaaspakette, milles klaasidevaheline ruum täidetakse gaasitäidisega, enamasti argooniga. Kasutades kallimat krüptoongaasi on võimalik soojapidavust veelgi suurendada.

Klaaspaketi puhul on oluline ka vaheprofiil, mille kaudu seotakse klaaspakett hermeetiliseks. Vaheprofiiliks kasutatakse peamiselt nii alumiiniumi, plastik ja komposiitmaterjale ning ka nende valikust sõltub akna soojapidavus ning võimalik kondensaadi tekkimine akna alumisse serva.

Tänapäeval muutub järjest enam standardiks 3-kordse klaasiga klaaspakettide kasutamine. Enamik aknatootjad pakuvad ka 4-kordse klaaspaketiga lahendusi, kuid neid kasutatakse vähem.

Täiendavalt on võimalik aknaklaaside valikus kasutada toonitud, lamineeritud või karastatud klaase, mis aitavad majal visuaalselt eristuda, kui ka tagavad suurema turvalisuse. Lisaks õnnestub akende turvalisust tõsta lukustavate linkide või näiteks akende sulustele täiendava turvapunktide lisamisega.

Akende valiku viimaseks sammuks on täpsete aknaava mõõtude võtmine või mõõtude võtmise delegeerimine aknafirmale, mis vastutuse mõttes aitab tellija riske maandada. Akende mõõtude võtmisel peaks olema väga täpne, sest suuremate eksimuste korral pole võimalik neid paigaldada ning tekib suur lisakulu uue tellimuse näol.

Akende tellimine tuleks ajastada piisava ajavaruga, et saaks kindlasti soovitud ajaks aknad ette. Sageli on võimalik saada aknad mõnevõrra soodsama hinnaga talvisel perioodil, kui tellimusi mõnevõrra vähem.

Uute ehitatavate majade puhul on soovitav kasutada töökorraldust, kus avatäidete spetsifikatsioonide alusel küsitakse hinnapakkumine, kuid igaks juhuks vahetult enne akende tootmise alustamist, tasuks ka avad kohapeal uuesti üle mõõta ja veenduda tellimuse õigsuses. Selleks ajaks kui praktikas akende tootmist alustatakse on tavaliselt ka avad tehtud ja võimalik täpselt avade järgi tellimuse mõõtmeid korrigeerida. Nii vähendatakse oluliselt riske, et objektile jõudnud aken või uks sobiks täpselt ehitatud avadega.

Akende tellimisel tuleks läbi mõelda ka akende paigaldamine. Iga aknatootja puhul on olemas ka alati täpsed paigaldus- ja kasutusjuhised ning nende järgimine tagab garantii säilimise garantiiperioodi jooksul.

Tänapäeva kvaliteetsed ja soojapidavad aknad toimivad soovitult aga ainult siis kui ka akende ümbrus saab korralikult tihendatud ning väga soovitav on kasutada väljaspoolt akna perimeetris tuuletõkketeipi ja seespool aurutõkketeipi. Parim soojapidavus saavutatakse alati siis kui avatäide õnnestub paigaldada soojustuskihti ning seetõttu tuleks juba ka paigaldamine enne akende tellimist läbi mõelda, et sobilik valik ja lahendus leida.

Soovitav lugeda