Fibo tappliitega plokid

Fibo – tooteuudis

Fibo plokid on hästi tuntud oma kõrge ja stabiilse kvaliteedi, laia sortimendi ning kasutusmugavuse poolest. Plokkide kasutamine ei sea projekteerijatele piiranguid ning plokkide ladumine on lihtne ja kiire. Lõpuni läbi mõeldud lahendused lihtsustavad ehitusprotsessi ja selle tulemuseks on energiasäästlikud, kauakestvad ja ekspluatatsioonis vähest hooldamist vajavad ehitised.

Tapp-liitega plokid

Alates 2016. a. kevadest on uuenenud kogu Fibo plokkide tootevalik. Uuendus seisneb tapp-liites plokkide vertikaalvuugis, mis tagab eelised:

  • müürisegu kokkuhoid ja ladumise kiirus
  • lihtsam seina sirge joone hoidmine
  • vähem vuuke
  • siledam seina pind
  • viimistlusmaterjalide kokkuhoid
  • sein saab kiiremini valmis ja soodsamalt viimistletud
  • ehitusega saab hakkama ka tavainimene – ei pea alati ehitajat palkama

Ehitusõpetus

1. Segupeenar esimese plokirea all võib olla tavapärasest paksem, sellega saab korrigeerida põranda või vundamendi ebatasasust esimese plokirea paigaldamisel.

2. Aseta esimene plokk paika

3. Esimene plokirida tuleb hästi paika loodida, selleks kasuta loodi ja kummihaamrit. Esimese plokirea paigaldamise täpsusest sõltub edasise müüri ladumise kiirus ja kvaliteet.

4. Peale 3-4 ploki paigaldamist kontrolli seina pika loodiga.

5. Seina nurkades, kus vertikaalvuugis tapp-liitega plokke omavahel siduda ei saa, täida vertikaalvuuk müüriseguga.

6. Seina sidumiseks teise seinaga võib kasutada armatuurvarrast pikkusega ca 20 cm. Selle kinnitamiseks puuri valmis seina auk sügavusega ca 10 cm. Puuri ja armatuuri läbimõõdud võiksid olla võrdsed.

7. Aseta armatuurvarras puuritud auku ja painuta seda pisut ülespoole.

8. Keera armatuurvarras ploki peale.

9. Müüri armeerimiseks soovitame kasutada bi-armatuuri. Nurga armeerimisel lõika üks traat katki ja painuta armatuur vastavalt seina nurgale.

10. Aseta armatuur paika.

11. Armatuuri ülekate peab olema 30 cm (kolm redeli pulga vahet) ja see tuleb teha seina sirgel osal.

12. Alates 200 mm laiusest plokist tuleb kasutada horisontaalvuugis kahte armatuuri. Armeerida tuleb esimese plokirea pealt ja viimase plokirea alt ning iga seina kõrguse meetri kohta tuleb teha üks armeeritud vuuk.

13. Kergelt koormatud seinad võib laduda kahe segupeenraga.

14. Armatuur peab jääma segukihi sisse, selleks tuleb armatuuri kas kergitada või kanda esmalt segu plokile ja seejärel suruda armatuur segu sisse.

15. Alustades nurgast seina ladumist, tekib nii nurgas kui ka müüritises korrektne plokkeseotis.

16. Kontrolli seina ladumise täpsust loodiga ja vajadusel koputa plokk kummihaamriga paika.

17. Nendes kohtades, kus plokke tapp-liitega ühendada ei saa, täida vertikaalvuuk seguga.

 

18. Plokkide lõikamiseks on kõige lihtsam kasutada kõvasulamhammastega käsisaagi.

19. Korrektse plokkseotise tekkeks tuleb plokk pooleks lõigata ja üle rea alustada ladumist ½ plokiga. Tapp-liitega vertikaalvuugis segu kasutama ei pea.

20. Avade korral kontrolli aeg-ajalt seina pika loodiga, et vältida probleeme silluse paigaldamisel.

21. Kanna segu ploki välispinnast sisse poole, ploki paika tõstes valgub segu tänu ploki raskusele vuugist välja ja kelluga segu eemaldades jääb vuuk ühtlaselt segu täis.

22. Enne silluse paigaldamist kontrolli loodiga tugipindade horisontaalsust.

23. Silluse all peab olema terve plokk ja täissegu vuuk.

24. Väiksemad ja kergemad sillused saab paika tõsta käsitsi, suuremate silluste paigaldamiseks kasuta tõsteseadmeid.

25. Loodi sillus täpselt paika.

26. Silluse tugipinna pikkus alla 1,5 m ava korral peab olema min.120 mm ja üle 1,5 m ava korral min.250 mm.