Vundamendi valik

Maja vundament peab olema kvaliteetne

Vundamendist sõltub väga olulisel määral maja tervis.

Vundament asub pinnases ning pinnas on alati rohkemal või vähemal määral niiske. Vundamendi üks peamisi ülesandeid on tagada maja kandevõime ja takistada niiskuse pääsemine maja kandekonstruktsioonidesse.

Mida keerulisem on pinnas kandevõime, seda olulisem enne ehitustöid teha pinnase geoloogiline uuring, et oleks võimalik projekteerida just antud kohta sobilik vundament. Eestis on eramajadel kõige levinuim vundamendi tüüp – madal lintvundament.

Mida selles tööetapis tuleb teha?

  • Tee selgeks krundi maapinna geoloogia, tellides pinnase geoloogilise uuringu või küsides lähemal asuvate majaomanike käest pinnase ja vundamendi ehitamise kohta nõu
  • Telli vundamendi projekt, mis arvestab pinnasega (vundamendi üledimensioneerimine võtab tellijalt ülemäärast raha, kuid kindlasti on parem, kui teha vundament liialt väikse kandevõimega, mis toob kaasa ebaühtlase vajumise)
  • Tee selgeks vundamendi projekteerija poolt väljapakutud vundamendi tüübi ehitustehnoloogia ja see, kuidas vundamendi ehitamisel kvaliteeti kontrollida
  • Planeeri võimalusel vundament, kas krundi kõrgemale alale või tagada drenaaži ja maapinna kalletega vihmavee äravool vundamendist eemale

Soovitav lugeda