Fassaadi soojusisolatsiooni-liitsüsteemi (SILS) ehitamine

Uusehitusel ja renoveerimisel on üheks kõige populaarsemaks fassaadide soojustamise lahenduseks soojusisolatsiooni-liitsüsteemid ehk nn SILS. Tegemist on tervikliku süsteemiga, kus soojustusmaterjaliks on vahtpolüstüreenist (EPS) või mineraalvillast jäik soojustusplaat, mis kinnitatakse alusseinale ning kaetakse pealt õhukese krohvikihiga (ca 5…8 mm). Et selliselt ehitatud krohvfassaad oleks kauakestev ja nägus, tuleb kindlalt kinni pidada ehitusjuhistest ning tähelepanu pöörata keeruliste ehitussõlmede korrektsele lahendamisele.

SILS süsteemide eelised:

 • soojapidav ja tuulekindel;
 • efektiivne ja soodne: pärast soojustuse paigaldamist saab kohe krohvida;
 • kiire ehitusprotsess;
 • lai valik ehitajaid-paigaldajaid.

Süsteemi ristlõige

 • Aluspinnale paigaldatakse EPS- või mineraalvillast jäik soojustusplaat, mis liimitakse mineraalse liimseguga või liimvahuga ning kinnitatakse mehaaniliselt sobiva kinnitustüübliga;
 • Vundamendi ja sokli osas tuleb kasutada kas spetsiaalset EPS-perimeeter või XPS-soojustust;
 • Soojustus kaetakse pealt fiiberkiudusid sisaldava armeerimisseguga weber.therm 310. Värskesse segusse surutakse klaaskiud-armeerimisvõrk (>160 g/m²);
 • Armeering kaetakse dekoratiivkrohvi aluse kruntvärviga weber.prim 403;
 • Viimase kihina kantakse pinnale sobiv struktuurkrohv, nt silikoonkrohv weber.pas 481 AquaBalance.

Süsteemi ehitamine

 • Aluspinna ettevalmistamine

Sõltuvalt aluspinnast on vaja teha ettevalmistustöid. Imavate aluspindade korral tuleb alustada süvakruntimisega (weber.prim 400 Tiefgrund), et vähendada aluspinna veeimavust. Vanade krohvfassaadide renoveerimisel on vaja esmalt lahtine ja pude kiht mehaaniliselt eemaldada ning korralikult tolmust puhastada. Väga ebatasaste pindade puhul on nõutav aluspinna eelnev tasandamine, kuna liimsegu paksus soojustusplaadi taga ei tohi ületada 20 mm. Seega ei jää liimseguga soojustuse rihtimiseks palju ruumi. Variant on lõigata ka soojustust, et peale soojustusplaatide paigaldamist siiski sirge lõpptulemus saavutada.

Aluspinna kruntimine

 • Sokliprofiili paigaldamine

Reeglina algab SILS-i ehitamine alumiiniumist sokliprofiili paigaldamisega. Selleks rihitakse sokliprofiil paika spetsiaalsete distantsklotsidega, mis paigaldatakse vastavalt vajadusele seina ja sokliprofiili vahele. Need distantsklotsid on saadaval erinevas paksuses, alates 3 mm kuni 30 mm.

Sokliprofiili rihtimine ja paigaldamine

 • Alumiiniumist sokliprofiili esimese serva külge kinnitatakse veel täiendavalt plastikust sokli tilgaprofiil, mis seob alumiiniumist sokliprofiili krohvisüsteemiga üheks tervikuks ning väldib pragude teket.
 • Kui vundamendi ja soklisoojustus on juba varem paika pandud, siis on võimalus asendada alumiiniumist sokliprofiil koos veeninaga täielikult plastikust termoprofiiliga. Termoprofiili plastikust serv surutakse tihedalt sokli- ja fassaadisoojustuse vahele ning krohvitakse esimesest servast kinni. Sellise toote kasutamisel on üks oluline eelis kiirus ning teiseks välditakse ka alumiiniumist tekkivat külmasilda.
 • Soojustuse paigaldamine

Soojustuse paigaldamiseks kasutatakse liimsegu või liimvahtu ning hiljem täiendavalt mehaanilist kinnitustüüblit.

Liimseguga paigaldamisel on kaks tehnikat:

 • väga sileda aluspinna puhul on võimalus kanda liimsegu kammiga üle terve isolatsiooniplaadi tagumise külje, saavutades nakkepinnaks praktiliselt 100%;
 • levinum tehnika on nn serv-punkt-meetod, kus soojustusplaadile kantakse ümber terve perimeetri liimsegu ning lisaks pannakse veel 2-3 segupätsi plaadi keskele (siinkohal tuleb arvestada, et segupäts peab jääma täpselt hiljem paigaldatava tüübli alla) – sellise tehnika korral tuleb tagada minimaalselt 40 % nakkepind aluspinna ja soojustuse vahel.

Liimisegu paigaldamine kammiga üle terve isolatsiooniplaadi tagumise külje

 • Pärast soojustuse liimimist tuleb reeglina 48 h oodata, et saaks läbi korralikult kuivanud liimsegu paigaldada kinnitustüüblid. Tüüblite valikul tuleb arvestada soojustuse- ja liimsegu paksusega, lisaks aluspinna materjaliga, et valida õige pikkusega toode. Samuti on vastavalt aluskonstruktsiooni materjalile võimalik kasutada erinevat marki tüübleid. EPS soojustuse korral võib kasutada täielikult plastikust tooteid (eeliseks praktiliselt nullilähedane soojusjuhtivus), mineraalvilla puhul tuleb kasutada metallist nael- või kruvitüübleid.
 • Armeerimine

Soojustuse armeerimisel on oluline jälgida armeerimissegu kihi paksust, mis peab olema vähemalt 5 mm. Erinevad testid on näidanud, et mida paksem on armeerimissegu kiht, seda parem on kogu krohvisüsteemi vastupidavus meie põhjamaises kliimas. Lisaks surutakse värskesse segusse klaaskiudvõrk, mille puhul tuleb jälgida toote tehnilisi näitajaid, neist olulisim on tema erikaal mis peab olema >160 g/m². Võrk peab jääma armeerimissegu välimisse kolmandikku, vastasel juhul võib süsteem hiljem praguneda. Lisaks lausarmeeringule on oluline kõikide sõlmede korrektne ehitamine. Aknaga liitumise kohtades tuleb kasutada spetsiaalset aknaliiteprofiili (vastavalt akna suurusele, konstruktsioonitüübile jmt teguritele võib toote mark varieeruda), nurkades kindlasti nurgaprofiili ning erinevate avade nurgad tuleb täiendavalt armeerida diagonaalsete võrgulappidega.
Weberi armeerimisegu weber.therm 310 on esimene fassaaditoode Eestis, mis on testitud vastavalt Soome nõuetele 100-le külmatsüklile, mis omakorda tagab fassaadi pikaealisuse.

Armeerimiskihi paksus vähemalt 5 mm

 • Dekoratiivkrohvimine

Pärast korrektse armeerimiskihi paigaldamist (korrektsust võib kontrollida väikeste väljalõigetega, kust näeb segukihi paksust ja võrgu asetsemist) saab alustada dekoratiivkrohvimisega. Enne dekoratiivkrohvi paigaldamist tuleb pinnale kanda toonitav kvartsliivaga kruntvärv weber.prim 403. Seejärel saab paigaldada sobiva struktuurkrohvi:

Dekoratiivkrohvi paigaldamine

 • Akna veeplekkide paigaldamine

Kui krohvitöödega on ühele poole saadud, siis tuleb hüdroisoleerida kõik akna veeplekkide alused paled ning lisaks teha umbes veepleki kõrgune ülespööre aknapõsele. Selleks kasutatakse võõphüdroisolatsiooni weber.tec 824. Weber ei luba tagasipöördega veeplekki kasutada muul juhul kui selleks ettenähtud otsatükiga lahenduses. Tavajuhtudel tuleb kasutada 90 kraadise ülespöördega veeplekki ning sellisel juhul tuleb paigaldada ka hüdroisolatsioon. Veepleki ja aknapõse vahele paigaldatakse isepaisuv tihenduslint ning serv täidetakse kvaliteetse UV-kindla mastiksiga. Veeplekk tuleb alt lahti jätta, et kondenseeruv niiskus saaks välja kuivada.

Võõphüdrolisatsioon veepleki alla

 • Soklisõlmes krohvide kaitse ja hüdroisoleerimine

Soklites tuleb samuti krohvikihid hüdroisoleerida, et kaitsta soklipiirkonda välise niiskuse eest. Kõik sõltub mõistagi soklisõlme lahendusest, kuid reeglina krohvitakse soojustus tagasitäite piirist paarkümmend cm sügavamale ning hiljem lükatakse pinnas sinna otse vastu. Paremal juhul paigaldatakse vahele ka drenaažimatt, mille eesmärk on suuresti kaitsta soojustust ja krohvi tagasitäite poolt tehtavate mehaaniliste vigastuste eest. Kui jätta krohvide maa alla jääv osa hüdroisolatsiooniga katmata, siis pääseb niiskus ligi mineraalsele armeerimissegule ning see niiskus omakorda hakkab aja jooksul soklis dekoratiivkrohvi lagundama. Soovitatav on võõphüdroisolatsiooni kiht teha alates tagasitäite piirist kuni krohvide alumise servani ja sealt veel umbes 10 cm kaugemale. Sel juhul ei ole krohvidel mingit kokkupuudet välise niiskusega (sadevesi jmt).

Sokliosas maapinda jääva krohvikihi hüdroisoleerimine