Mida peaks arvestama akende valikul?

Pildil puit-alumiiniumaken
Pildil puit-alumiiniumaken

Turul pakutakse väga erinevaid aknaid nagu plastikaknad, puitaknad, puit-alumiinium või alumiiniumaknad. Mida peaks akende valiku puhul arvestama?

 

Oma kodule aknaid valides on enamasti peamiseks kriteeriumiks hind. Üldjuhul kehtib põhimõte, et mida kallim on aken, seda kvaliteetsem ja vastupidavam see on. Soovitan akendesse investeerides silmas pidada ennekõike kahte olulist teemat, mis kokkuvõttes mõjutavad investeeringu tasuvust.

 

 

Soojapidavus
Maja soojakadude vähendamisel on oluline osa hea soojapidavusega aknal. Mina soovitan täna akent valides vaadata kogu akna U-arvu, mitte ainult klaaspaketi U -arvu.  Hea soojapidava akna (koos raamiga) U-arv võiks olla 1 W/m2K lähedal, ideaalis ka alla selle. Selliste näitajate saamiseks on täna aknatootjad kasutusse võtnud 3 või  isega 4 klaasiga klaaspaketid.  Täna Eestis kehtivate normide järgi on lubatud akna U-arvuks 2,1 W/m2K. Tuleks arvestada, et soojapidavam aken on umbes 30% kallim, kuid tasub ennast ära umbes 8 aastaga, tänu väiksematele küttearvetele.

Hooldamine
Akna valikut tehes peaks vaatama ka aknaga seotud hooldus ja parandustöid. Näiteks lihtne aknapesugi on väga erinev nn. saksa tüüpi või näiteks soome tüüpi akende puhul. Soome tüüpi akendel  on lahtikäiv raam ja pestavaid klaaspindasid ja aknaraamide pindasid on poole rohkem. Puitraamid vajavad aja jooksul korduvat värvimist ja korrastamist. Seevastu näiteks puit-alumiiniumakende puhul on tänu välja jäävale vastupidavale alumiiniumkattele hilisemaid hooldustöid vaja teha vähem.

Avatavate akende puhul on soovitav iga aasta õlitada tihendeid ja vajadusel aknaid reguleerida. Seetõttu tuleks alati vaadata, kas on otstarbekas kõik aknad teha avatavana. Lisaks hooldamisele on ka avatava ja mitteavatava akna hinnavahe väga suur.

Kui arvestada nii soojapidavuse kui ka hooldatavusega, on akendesse tehtud investeering igal juhul õnnestunud.

Millised aknad valid Sina?