Keskküte võimaldab kasutada erinevaid kütteliike

Küttesüsteemi valikul soovitan eelistada keskkütte lahendust.

See annab hiljem võimaluse kasutada erinevaid kütteliike. Enamasti tähendab see seda, et see võimaldab lihtsamini üle minna soodsamale kütteviisile. Uuele kütteliigile üleminekul tuleb enamasti välja vahetada keskküttekatel või olemasolevat katelt täiustada, kuid majasisest küttesüsteemi ei pea muutma.


 

Tule osale e-kursusel: Küttesüsteemi valik >>

NB! Veel ainult täna on võimalik kursusel osaleda soodushinnaga.