Miks ikkagi investeerida maja projekti?

Kuna tänane seadusandlus lubab oma maja alustada sisuliselt eskiisprojektiga siis paljude tellijate jaoks tundub see olevat piisav ning just seetõttu keskendutakse peamiselt ruumiplaanile. Kuid maja projekt ei ole kaugeltki ainult hea ruumiplaan.

Sagedane on  olukord, kus maja hinnapakkumisi küsitakse ilma eritööde infota: elektri,  valgustuse, vee-, kütte- ja ventilatsiooni projektita. Samuti pole sageli lõikeid ja sõlmi konstruktiivse projekti kohta või siis puuduvad avatäidete spetsifikatsioonid.

Arusaadavalt soovib ehitaja täpsustada erinevaid detaile, sest need kõik mõjutavad ehitustööde hinda.

Sellises olukorras paljud ehitajad loobuvad hinnapakkumiste tegemisest, sest on näha, et sellise pakkumise tegemine toob ehitajale hulga lisatööd täpsustuste küsimisega ning kaob ka hinnapakkumiste võrreldavus. See tähendab teiste sõnadega, et need ehitusfirmad, kes küsivad täpsustavaid küsimusi ja viivad täiendused hinnapakkumisse on kokkuvõttes kallimad, kui need, kes jätavad täpsustused tegemata.

Tellijal on küll alati võimalus pidevalt jagada täpsustuste infot ka kõigile pakkujatele, kuid kuna see on tellijale tülikas ja aeganõudev siis sageli seda ei tehta. Sageli lastakse ehitajal ise pakkuda lahendus, sest tellijal endal puudub vastav kompetents.

Kuna täna valib tellija ehitajat peamiselt hinna järgi siis tulemuseks olukord, kus koostööd üritatakse selliste firmadega, mille hinnatase on hea, kuid mis enamasti ei sisalda kõiki vajalikke töid. Kokkuvõttes kipub tellijale maja ehitus sellise ehitusfirmaga kallimaks kujunema, sest tööde käigus sundvalikuna juurde tellitavad lisatööd on reeglina alati kallimad.

Seega tellija peamiseks ülesandeks on hinnaküsimise ajaks valmis saada sellises mahus projekt, mis võimaldaks võrreldavaid hinnapakkumisi küsida. Ideaalis võiks valmis olla dokumendid põhiprojekti mahus.

Ma usun, et pole kaugel ka see aeg, kus seadusandja teeb korrektiive ja nõuab ka eramaja ehitamiseks tulevikus põhiprojekti mahus projektdokumentatsiooni. See samm aitaks vältida probleeme, mis praegu ehitamisega kaasas käib ning ehituskvaliteeti kokkuvõttes tõsta.

Ära tee oma elu raskeks ehitamise ajal ja investeeri projekti.   See investeering toob sulle kokkuvõttes tagasi nii soodsama hinna kui ka hästi läbimõeldud ja toimiva maja!