Ole maksimalist!

Ma usun, et enamik inimesi on maksimalistid. Nad tahavad parimat võimalikku. Nii on kindlasti ka oma maja ehitamisega. Vähemalt alguses.

„Maksimaalne“ võrdsustatakse sageli rahaga. Suure raha eest saad parimat ja see mõttemall on juurdunud pea kõigis ja kõiges.

Tõsi, mida kvaliteetsem on toode või teenus, seda kallim ta on, kuid kas see on ka nii maja ehitamise juures?

Ehitamise juures määrab lõpptulemuse projekti kvaliteet ja alles seejärel ehitusmaterjalide ning ehitamise enda kvaliteet. Projekteerimise osatähtsus maksimaalselt hea maja saavutamisel minu hinnangul vähemalt 50%, kuigi rahaliselt kujuneb kvaliteetse põhiprojekti maksumuseks keskmiselt u. 10% maja maksumusest. 

Projekteerimine on lai mõiste ja natuke täpsemalt, millised tööd selles lõigus on soovitav läbi teha:

  • Arhitektuurse projekti koostamine
  • Konstruktiivse projekti koostamine
  • Vee- ja kanalisatsiooni projekti koostamine
  • Kütte- ja ventilatsiooni projekti koostamine
  • Elektriprojekti koostamine
  • Nõrkvoolu   (s.h.  tulekahju – ja valvesüsteemi, TV ja andmeside võrke, automaatikat jne.) projekti koostamine
  • Sisekujunduse (s.h. mööbli joonised, trepi joonised,  valgustusprojekt, plaatimisjoonised jne.) projekti koostamine
  • Haljastuse projekti koostamine
  • Muud võimalikud eriprojektid

Kui eeltoodud nimekirja vaadata siis hakkab aru saama, miks on projekteerimise tähtsus nii oluline. Sisuliselt võtab projekteerimise arvesse kõik pererahvaga seotud soovid ja nõuded ning selle töö käigus kujunebki majast terviknägemus. Eeltoodud projektide koostamisega on üldjuhul seotud erinevad inimesed, arvuliselt võib ühe maja projektiga seotud inimesi olla sageli rohkemgi kui 10 inimest.

Minu jaoks tähendab maksimaalselt hästi tehtud maja ennekõike väga head projekteerimistööd ja projektijärgset ehitamist.  Loomulikult on tähtis ehitustööde kvaliteet ja sellele tuleb ehitusprotsessis suurt tähelepanu pöörata, kuid õnnestunud maja saab alguse vaid kvaliteetsest projektist.

Kokkuvõttes kui soovid „maksimaalset“ tulemust ehk maja milles on hea elada nii sinul kui ka su perel, tasub investeerida see 10% maja maksumusest projekteerimisse, sest see tasub kindlasti ära.

Ole maksimalist!