5 nõuannet, kuidas ära tunda head ehitajat

Iga ehitustööde tellija soovib endale head ehitajat, kes teeks tööd kvaliteetselt. Kuidas head ehitajat ära tunda? Allpool mõned nõuanded, mis abistavad hea ehitaja valikul:

 1. Käib kohapeal objektiga tutvumas
  Ehitus ei ole selline valdkond, kus ei saa üldjuhul teha hinnapakkumist ilma, et  kohapeal  objekti olukorraga ei tutvuks. Iga objekt on unikaalne. Näiteks viimistlustööde nagu plaatimise või maalritööde puhul on ülimalt tähtis üle vaadata, kuidas on tehtud aluspinnad, sest see mõjutab otseselt tööde hinda. Seetõttu on oluline, et ehitaja tuleks ja vaataks objekti üle.
 2. Teeb korrektse hinnapakkumise
  Hea hinnapakkumise tegemine nõuab tööde tundmist, mahtude arvutamise oskust ja tellija soovidega arvestamist.  Kui enamasti  tööde tehnoloogia ja mahtude arvutamisega saavad enamik ehitajaid hakkama siis tellija poolt soovitud kujul hinna lahtikirjutamist sageli ei tehta. Kui ehitaja teeb juba hinnapakkumist koostades  endale elu lihtsamaks siis tõenäoliselt teeb seda ka hiljem ehitamise etapis. Ja seda tellija arvelt.
 3. Annab lahkesti infot eelmiste klientide kohta
  Parimat tagasisidet  ehitaja kohta on võimalik saada ehitaja eelmistelt klientidelt. Kui ehitaja on nõus andma oma klientide kontaktandmeid, et saaksid ise teostatud tööde kohta üle küsida, näitab see ehitaja avatust ja usku oma töö kvaliteeti. Soovitav on läbi helistada 3-5 varasemat klienti ja uurida tehtud tööde kvaliteeti, tähtaegadest kinnipidamist ja koostöö kohta. Selline taustakontroll annab kiiresti selguse, kas ehitajat tasub palgata.
 4. Vastab küsimustele kiiresti ja täpselt
  Hinnapakkumiste võrdlemisel ja valiku tegemisel tekib alati mitmeid lisaküsimusi, mis vajavad ehitajaga üle rääkimist. Hea ehitaja vastab täpsustavatele küsimustele või esitab vajadusel lisainfot ning panustab aega kliendi nõustamisele. Hea ehitaja pakub välja lahendusi, mis tõesti aitavad klienti. Soovitab vajadusel paremat tehnilist lahendust, mis aitaks kliendil kokkuvõttes töid odavamalt teostada või näiteks paremat kvaliteeti tagada.
 5. Lepingu läbirääkimistel keskendub lahenduste otsimisele
  Lepingu ettevalmistamine on alati veidi emotsionaalne protsess. Enamasti juhtub see, et mõlemad osapooled keskenduvad oma postitsioonide kaitsmisele ja kokkuleppele jõudmine võtab palju aega. Hea ehitaja aga teeb endale selgeks tellija mured ja koos tellijaga otsib neile lahendusi. Selliselt jõutakse kokkuleppele kiiremini ja ka hilisem koostöö sujub paremini.