Oma maja maksumuse eelarvestamine

Oma maja ehitamist plaanivate inimeste esmaseks mureks on sageli, kuidas koostada maja eelarvet? Eesmärgiks on ju saada teada maja maksumuse suurusjärk ja hinnata, kas on piisavalt vahendeid selle realiseerimiseks.

Maja eelarve koostamine vajab projekti

 

Mõttekäik on enamasti selline, et mul on mingi konkreetne summa, mida saan kasutada maja ehitamiseks. Kas ma saan selle raha eest näiteks puit-alumiinium aknad, kas ma saan vesipõrandakütte, kas viimistluses on naturaalne puitparkett? Selliseid küsimusi tekib palju ja otsitakse hindasid?

Selliselt lähenedes on väga keeruline maja eelarvet kokku saada, sest kui ei ole konkreetset projekti siis ei saa konkreetset hinnapakkumist koostada.

Maja eelarvet peaks hakkama kokku panema maja ruumiplaanist, tegema selgeks maja suuruse.  Kasutades m2 maksumust saab teada väga üldise suurusjärgu. Näiteks m2 hinna 14 000 kr puhul oleks 150 m2 maja maksumus 2,1 miljonit. Aga see number ei ütle täpsemalt, mida see sisaldab.

Peale ruumiplaani  ja korruselisuse selgeks tegemist tuleks koostada esmane projekt – eskiisprojekt tehes seda ise või kaasates arhitekti. Alternatiivne variant on leida soovidele võimalikult lähedane valmisprojekt.

Kui esmane projekt on olemas saab küsida hinnapakkumisi ja koostada juba oluliselt täpsema eelarve. Kui see esmane eelarve teada siis sageli täiendatakse veel projekti ning kui projekt on saadud vajadustele sobivaks, korrastatakse dokumentatsioon ja tehakse uus hange / hinnaküsimine.

Eelarvestamine on täna Eestis peamiselt hankepõhine ja põhjus selles, et nii ehitushinnad, kui ka tehnoloogiad muutuvad kiiresti.

Ka mina soovitan majaehitajale korraldada hange, et saada teada konkreetsed hinnad.