Kuidas leida ehitaja?

 

Ehitustööde planeerimisel on enamasti  esimeseks mureks, kuidas leida hea ja usaldusväärne ehitaja. Vaatame lähemalt, millised võimalused on ehitaja leidmiseks ning millist infokanalit kasutada?

Sõber soovitab
Suur hulk inimesi valib ehitaja lähemate tuttavate ja sõprade soovituste ja varasema kogemuse põhjal. See on ka igati mõistetav, sest selline info on usaldusvääne ja ka töö tulemus enamasti ootuspäraselt hea kvaliteediga. Head ehitajad sageli ainult niimoodi tööd leiavadki ning selline „soovitamine” on kasulik nii ehitajale kui ehitustöö ostjale. Siiski panen südamele, et peaks enne kahelt – kolmelt varasemalt töö tellijalt arvamust küsima – siis on enamasti asi kindel.

Veebilehed
Veebilehed

Infokataloogid
Infokataloogid juba enamikus elektroonilised (on ka paberkandjal käsiraamatuid – kuid need vananevad väga kiiresti).  Internetist leiab suurel hulgal telefoni ja infokatalooge, näiteks 1188, infowebneti jne. Sobiliku firma otsimine käib töö märksõna või tegevusvaldkonna järgi.  Suurimaks mureks infokataloogide puhul see, et infot on palju ja väga keeruline leida see õige, kes töö hea kvaliteedi ja mõistliku hinnaga ära teeks.

Ehitusfoorumid
Internetis on palju ehitusteemalisi foorumeid näiteks ehitusfoorum.com, ehitusabi.ee ja sealt võib leida inimesi, kes oma kogemusi jagavad või mõnda ehitajat soovitavad. Selliste poolanonüümsete soovitajate osas peab veidi ettevaatlik olema ja kõike ei tasu võtta tõena.

Reklaamkuulutused
Nii paberil väljaannetes kui ka internetis on sageli ka ehitusfirmade reklaame. Internetis on reklaamkuulutused enamasti ehitusportaalides ehitusabi.ee, ehituskeskus.ee, ehitushange.ee  jne. või siis suuremate kuulutuseportaalides nagu Soov, Kuldne börs jne. Firmad, kes ennast reklaamivad on tööst huvitatud ning teevad reeglina hea meelega hinnapakkumisi. Kindlasti on mõistlik neilt hinda küsida.

Ehitusfirmade kodulehed
Internetis on enamasti ehitusfirmade kodulehtedel ka täpsemalt kirjas, milliseid ehitustöid tehakse ja milliseid varasemaid töid on teostatud. Näiteks eramute ehitajatel on sageli oma tüüpprojektid, mistõttu sobiliku tüüpprojektiga sarnase maja soovijatel on mõistlik ehitusfirmaga ühendust võtta. Sellisel juhul on riskid ehitaja valikuga väiksemad kuna ehitusfirmal on kogemus taolist tüüpi eramute ehitamisel ja paremad võimalused saavutada head ehituskvaliteeti ja kinni pidada tähtaegadest. Kasulik on põhjalikumalt vaadata ehitusfirmade tehtud töid ja referentse – see näitab firma võimekust ja varasemat kogemust kõige paremini.

Ehitushanke korraldamine
Järjest enam leiab kasutamist ehitushanke korraldamine mõne ehitusportaali hankekeskkonna kaudu näiteks hange.ee, ehitusabi.ee või ehitushange.ee vahendusel. Olenevalt keskkonna võimalustest on võimalik avaldada hankekuulutus või hoopis saata konkreetne hinnaküsimine väljavalitud firmadele.

Hankekuulutuse ülsepanemise eeliseks on ennekõike see, et firmadel on võimalik leida sinu hankekuulutus ja teha sellele oma hinnapakkumine. Võid leida niiviisi firmasid, kelle poole ei oleks osanud ise pöörduda. Hanke korraldamise eelduseks on korralik tööde kirjeldus või ehitusprojekt, mis võimaldaks ehitusfirmadel teha siduvat hinnapakkumist. Sageli näen, et inimsed panevad üles hankekuulutusi, milles niivõrd vähe infot, et selle alusel pole võimalik hinnapakkumist teha. Seejärel kulub neil palju aega telefoni või e-posti teel täpsustatavatele küsimustele vastamiseks. Seetõttu on minu soovitus – võta alguses rohkem aega ja pane kirja oma soovid võimalikult täpselt – siis on ehitushanke tegemine palju lihtsam.

Millist kanalit kasutada?
Oma kogemuse põhjal on kõige tulemuslikum ehitushanke korraldamine Internetis. Selle tegemine on kiire ja vastused – hinnapakkumised saab peatselt. Enamasti võtavad firmad ühendust ja küsivad täpsustavaid küsimusi – see on normaalne asjade käik. Küsimustele vastamisel saab endale selgemaks töödega seotud nüansid ja see on kasulik hiljem tööde teostamise etapis.

Olen kasutanud ka ehitusfirmade kodulehe kaudu firmade otsimist ja enamasti juhtub olema nii, et mida põhjalikuma infoga on firma koduleht, seda usaldusväärsem firma ning hinnaküsimisele saab enamasti ka kiiresti vastuse.

Kodulehe kaudu firmadega kontakti võtmisel on soovitav enamasti teha seda telefoni teel ja täpsustada kellele ja millisele e-posti aadressile hinnaküsimine saata.

 

Millist kanalit oled sina kasutanud ehitaja leidmisel?