Postitused

Praegu on ajajärk, kus ehitustööde tellijaid vähe ja klientide leidmine ehitusfirmale keeruline. Klientide tähelepanu saamiseks tuleb leida uusi mooduseid. Pakun välja ehitusfirmadele idee, kuidas saada klientide tähelepanu, pakkudes vastu väärtuslikku infot.

Näiteks, kui mina otsin endale katuse paigaldajat siis teen ma otsingu Internetis. Enim tähelepanu saavad minu käest need firmad, kes toovad oma kodulehel välja info ka selle kohta, kuidas nad töid teostavad. Kus nad selgitavad, miks niimoodi seda tööd tehakse. Väga hea on kui tuuakse välja peamised vead, mis enamasti selliste tööde puhul valesti tehakse.

Minu jaoks annab selline informatsioon selge signaali, et tegemist oma tööd tundva firmaga, kes teab kõike oma töö kohta. Loomulikult muudab selline info minu jaoks firma hoopis usaldusväärsemaks. Kui mul on valida, kas tellida töö firmast, mis infot ei jaga või siis sellisest firmast, kes seda teeb, langeb minu otsus kindlasti infot jagava ettevõtte kasuks.

Kuidas idee töötab?

 1. EHITUSTÖÖDE OTSING INTERNETIS
  Valdav enamik inimestest otsib ehitusfirmasid või oma ehitusmurele lahendust Interneti kaudu. Peamiselt tehakse otsingud kas Neti.ee ja Google.ee või muude otsimootorite kaudu.
 2.  VÄÄRTUST ja INFOT PAKKUVAD LEHED
  Tööde teostamist selgitavad juhised, selgitused – miks nii tuleb töid teha, millised on peamised vead tööde teostamisel, pildid tööetappidest ja valminud töödest – see kõik loob väärtust.
 3. TÄHELEPANU VÕITMINE ja ROHKEM VÕIMALUSI KLIENTIDE SAAMISEKS
  Väärtust pakkuv info tekitab usaldust ja aitab eristuda teistest firmadest ning võita tähelepanu. Koos sellega kasvab huvi firma vastu ning tekib rohkem kontakte, hinnaküsimisi ning kasvab võimalus töö saamiseks.

 

teenused

Klassikaline ehitusfirma teenuste nimekiri, mis on üldine ja ei paku väärtust

Probleem ei ole selles, et pole häid firmasid, kellel pole teadmisi. Probleem on selles, et ehitusfirmad on seni oma infot jaganud minimaalselt, enamasti ainult välja tuues teenuste nimekirja. Selliseid lehti on tuhandeid ja need ei eristu teistest teenusepakkujatest. Kui firma võtaks kasvõi 2 tundi ja paneks kirja, kuidas nad oma tööd teevad, kuidas tagatakse kvaliteet, millised oskusi omatakse – annab see juba suure eelise. See on lihtne võimalus, mis annab kasu kokkuvõttes nii kliendile kui firmale endale.

 

Kui mõni ehitusfirma vajab abi oma kodulehe kaasajastamisel, olen valmis abistama. Oluline on see, et koduleht oleks hästi leitav ka otsimootorite poolt – nii jõuab väärtuslik info sihtgrupini.  Samuti pakun välja võimaluse, et kõik need firmad, kes panevad kirja oma tööde ja teenuste kohta põhjaliku ning väärtust pakkuvad tutvustuse, saavad jagada oma teadmisi majaehitaja.ee lehel. 

Head väärtuse loomist!

Uurisin, et kuidas on ehitusfirmad kohanenud muutud majanduskeskkonnaga. Keskendusin peamiselt väiksemate ehitusfirmadele, eramaja ehitamist täisteenusena pakkuvatele firmadele. Minu huviks oli selgemaks saada, kas nende firmade kodulehed kajastavad muutusi. Kas on näha, et firmad otsivad lahendusi, et leida kliente ja millised on need klientide hankimise vahendid? Millist kasu nad oma klientidele soovivad pakkuda, kuidas teistest eristuvad?

 

"Uks kliendi saamiseks" on avatus ja väärtuse loomine

"Uks kliendi saamiseks" on avatus ja väärtuse loomine

Mida rohkem ma erinevate ehitusfirmade kodulehti uurisin, seda enam sai selgeks, et loodetud muutust kodulehtede sisu osas ei ole toimunud. Endiselt on kasutusel standardsed valikud:

 • Firmast
 • Teenused või tegevusalad
 • Referentsid ehk töösolevad ja teostatud tööd
 • Uudised
 • Hinnapäring
 • Kontakt

 

Silma hakkas, et infot esitletakse väga lühidalt ja väga üldiselt. Teostatud tööde puhul on heal juhul objekti kohta 1-2 pilti, kuid põhjalikum info puudub. Suur osa firmasid on täiesti anonüümsed, nende kodulehel pole ühegi isiku nime, kelle poole pöörduda. Kontakti võtmiseks on küll e-posti aadress ja telefon, kuid anonüümsus ei kutsu selliste firmadega ühendust võtma.

 

Kui uurida lubadusi ja kasu, mida ehitusfirmad kliendile pakuvad, siis teistest eristumist on vähe. Suur osa firmasid lubab oma klientidele olla kliendisõbralik, paindlik, professionaalne, usaldusväärne, kvaliteetne, täpne, tähtaegne, kliendi aega väärtustav jne. Need lubadused on kenad, kuid neist ei selgu, kuidas täpsemalt klient kasu saab.

Siiski leidsin mõned konkreetsed lahendused, mis kliendile väärtust võiks luua:

 • Näiteks üks maja ehitamise teenust pakkuv ehitusfirma lubab oma klientidele juurdepääsu oma veebikeskkonda, kuhu firma paneb ülesse objektiga seotud dokumentatsiooni ja töid fikseerivaid pilte. See hoiab kliendil maja ehitustöödest ülevaate saamisel kindlasti aega kokku ja tekitab firma suhtes usaldusväärsust.

 

 • Näiteks lubavad mõned ehitusfirmad hinnaküsimise tegemisel esitada hinnapakkumise konkreetse aja, näiteks 4 päeva, jooksul. Kui valida, kust hinnapakkumist küsida, siis eelistaksin alati sellist firmat, kes on välja toonud, kui kiiresti hinnapakkumine esitatakse.

 

 • Näiteks on abiks kliendile ka firmade kodulehel välja pandud näidispakkumised. Näidisena toodud hinnapakkumine aitab kliendil aru saada, kuidas töid tehakse ja milliseks kujuneb tööde maksumus. Jällegi aitab selline näidispakkumine klienti ja muudab ehitusfirma kliendile usaldusväärsemaks.

Kokkuvõttes on ehitusfirmadel veel arenguruumi, et klientide tähelepanu võita. Kuna ehitajatel seisab ees raske aasta, siis võib loota, et ka ehitusfirmad eeltoodud teemadele rohkem tähelepanu hakkavad pöörama ja oma klientidele veel enam väärtust loovad.

 

Millist väärtust ja kasu ootaksid Sina ehitusfirmalt?

 

 

Ehitustööd Vabaduse väljakul, Tallinnas
Ehitustööd Vabaduse väljakul, Tallinnas

Peale hinnapakkumise saamist tekib igal ehitustööde tellijal mure, kas ma saan usaldada seda firmat? Kuidas kontrollida ehitaja usaldusväärsust ja oma riske maandada.

Selgitan lähemalt kuidas, mina seda teen. Infot  kontrollin avalikest tasuta andmebaasidest ja selleks kulutatud aeg ei võta üldjuhul rohkem kui 15 minutit.

 

 

Firma  ja firma võtmeisikute kontrollimine

Vaata Krediidiinfo tasuta firmapäringut: http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php
Kontrollimist teen järgmistele küsimustele vastuseid otsides:

 • a. Kaua on firma tegutsenud? Kui firma tegutsenud üle 5 aasta, näitab see oskust turul hakkama saada. Kui firma on tegutsenud 1-2 aastat siis peaks olema ettevaatlikum, sest enamasti on siis tekkimas halvasti korraldatud firmadel raskused ning selliseid firmasid vaja põhjalikumat taustakontrolli.
 • b. Kui suur on firma põhikapital? Valdav enamik väiksemaid firmasid on 40000 kr kapitaliga osaühingud. Kui firmal on suurem põhikapital siis näitab see ka suuremat usaldusväärsust. Enamasti on pikemat aega tegutsenud firmadel ka suurem põhikapital ja tehakse kõik, et elada üle ka raskemad majandusperioodid.
 • c. Kas firmal on võlgasid? Vaata krediidiinfo firmapäringu lehelt uuritava firma „Maksehäireregistri raportit”, see on tasuta. Kui firmal on võlad siis tuleks küsida firma käest selgitusi. Üldjuhul näitab võlgade olemasolu firma probleeme, kuid mõistlik on selgitused ära kuulata.
 • d. Kas ehitusfirmal on olemas registreeringud ja load? Vaata Majandustegevuse registrist: http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
  Ehitustööde teostamiseks on vajalikud registreeringud ja load. Mõistlik on üle vaadata, kas firmal on need olemas. Heaks tulemuseks võib pidada seda, kui väljastatud lubadel olevad vastutavad isikud on firmas töötavad inimesed. See näitab usaldusväärsust.
 • e. Kas firmal on koduleht? Kui koduleht firmal olemas, tasub seda kindlasti uurida. Enamasti, mida põhalikum info firma teenuste ja toodete kohta seda parem. Usaldusväärsust lisab kui firma on välja toonud varasemad teostatud tööd.
 • f. Kas varasemad tööde tellijad on jäänud firmaga rahule? Kõige lihtsam on kontrollida internetis: http://www.google.ee ja http://www.neti.ee . Otsinguid võiks teha järgmiste sõnadega: firma nimi, firma nimi + kogemus, firma nimi + probleem, firma nimi + firma võtmeisiku nimi, firma võtmeisiku nimi.

Lisaks on mõistlik teha samasuguseid otsinguid ka suurematest ehitusteemalistest foorumitest:

Kui leidub kommentaare firma või võtmeisikute kohta siis tuleks vaadata, millel need lisatud. Kui halbu kommentaare palju siis tuleks valida mõni teine firma. Kui kommentaare ei ole siis tuleks paluda firmal endal anda kontaktid firma varasemate tellijate kohta ning neilt arvamust küsida ja neid võiks olla rohkem kui üks. Kui firma enda käest tellijate kontakte küsida siis peab meeles pidama, et ehitaja annab alati oma parimate tellijate või tuttavate andmed ning saadud infot ei saa alati täiesti usaldusväärseks lugeda.

Küsimused varasematele tellijatele:

 •  Kas firma pidas lubadustest ja tähtaegadest kinni?
 •  Kas firma töö oli kvaliteetne?
 •  Millised probleemid tekkisid ehituse käigus?
 •  Mida tagantjärgi vaadates oleks firmaga suheldes teinud teistmoodi?

 

Selline taustakontroll ei anna küll 100% garantiid, et õnnestub valida usaldusväärne ehitusfirma, kuid annab hea eelduse kvaliteetse tulemuse saamiseks.

 

Ehitustööde planeerimisel on enamasti  esimeseks mureks, kuidas leida hea ja usaldusväärne ehitaja. Vaatame lähemalt, millised võimalused on ehitaja leidmiseks ning millist infokanalit kasutada?

Sõber soovitab
Suur hulk inimesi valib ehitaja lähemate tuttavate ja sõprade soovituste ja varasema kogemuse põhjal. See on ka igati mõistetav, sest selline info on usaldusvääne ja ka töö tulemus enamasti ootuspäraselt hea kvaliteediga. Head ehitajad sageli ainult niimoodi tööd leiavadki ning selline „soovitamine” on kasulik nii ehitajale kui ehitustöö ostjale. Siiski panen südamele, et peaks enne kahelt – kolmelt varasemalt töö tellijalt arvamust küsima – siis on enamasti asi kindel.

Veebilehed

Veebilehed

Infokataloogid
Infokataloogid juba enamikus elektroonilised (on ka paberkandjal käsiraamatuid – kuid need vananevad väga kiiresti).  Internetist leiab suurel hulgal telefoni ja infokatalooge, näiteks 1188, infowebneti jne. Sobiliku firma otsimine käib töö märksõna või tegevusvaldkonna järgi.  Suurimaks mureks infokataloogide puhul see, et infot on palju ja väga keeruline leida see õige, kes töö hea kvaliteedi ja mõistliku hinnaga ära teeks.

Ehitusfoorumid
Internetis on palju ehitusteemalisi foorumeid näiteks ehitusfoorum.com, ehitusabi.ee ja sealt võib leida inimesi, kes oma kogemusi jagavad või mõnda ehitajat soovitavad. Selliste poolanonüümsete soovitajate osas peab veidi ettevaatlik olema ja kõike ei tasu võtta tõena.

Reklaamkuulutused
Nii paberil väljaannetes kui ka internetis on sageli ka ehitusfirmade reklaame. Internetis on reklaamkuulutused enamasti ehitusportaalides ehitusabi.ee, ehituskeskus.ee, ehitushange.ee  jne. või siis suuremate kuulutuseportaalides nagu Soov, Kuldne börs jne. Firmad, kes ennast reklaamivad on tööst huvitatud ning teevad reeglina hea meelega hinnapakkumisi. Kindlasti on mõistlik neilt hinda küsida.

Ehitusfirmade kodulehed
Internetis on enamasti ehitusfirmade kodulehtedel ka täpsemalt kirjas, milliseid ehitustöid tehakse ja milliseid varasemaid töid on teostatud. Näiteks eramute ehitajatel on sageli oma tüüpprojektid, mistõttu sobiliku tüüpprojektiga sarnase maja soovijatel on mõistlik ehitusfirmaga ühendust võtta. Sellisel juhul on riskid ehitaja valikuga väiksemad kuna ehitusfirmal on kogemus taolist tüüpi eramute ehitamisel ja paremad võimalused saavutada head ehituskvaliteeti ja kinni pidada tähtaegadest. Kasulik on põhjalikumalt vaadata ehitusfirmade tehtud töid ja referentse – see näitab firma võimekust ja varasemat kogemust kõige paremini.

Ehitushanke korraldamine
Järjest enam leiab kasutamist ehitushanke korraldamine mõne ehitusportaali hankekeskkonna kaudu näiteks hange.ee, ehitusabi.ee või ehitushange.ee vahendusel. Olenevalt keskkonna võimalustest on võimalik avaldada hankekuulutus või hoopis saata konkreetne hinnaküsimine väljavalitud firmadele.

Hankekuulutuse ülsepanemise eeliseks on ennekõike see, et firmadel on võimalik leida sinu hankekuulutus ja teha sellele oma hinnapakkumine. Võid leida niiviisi firmasid, kelle poole ei oleks osanud ise pöörduda. Hanke korraldamise eelduseks on korralik tööde kirjeldus või ehitusprojekt, mis võimaldaks ehitusfirmadel teha siduvat hinnapakkumist. Sageli näen, et inimsed panevad üles hankekuulutusi, milles niivõrd vähe infot, et selle alusel pole võimalik hinnapakkumist teha. Seejärel kulub neil palju aega telefoni või e-posti teel täpsustatavatele küsimustele vastamiseks. Seetõttu on minu soovitus – võta alguses rohkem aega ja pane kirja oma soovid võimalikult täpselt – siis on ehitushanke tegemine palju lihtsam.

Millist kanalit kasutada?
Oma kogemuse põhjal on kõige tulemuslikum ehitushanke korraldamine Internetis. Selle tegemine on kiire ja vastused – hinnapakkumised saab peatselt. Enamasti võtavad firmad ühendust ja küsivad täpsustavaid küsimusi – see on normaalne asjade käik. Küsimustele vastamisel saab endale selgemaks töödega seotud nüansid ja see on kasulik hiljem tööde teostamise etapis.

Olen kasutanud ka ehitusfirmade kodulehe kaudu firmade otsimist ja enamasti juhtub olema nii, et mida põhjalikuma infoga on firma koduleht, seda usaldusväärsem firma ning hinnaküsimisele saab enamasti ka kiiresti vastuse.

Kodulehe kaudu firmadega kontakti võtmisel on soovitav enamasti teha seda telefoni teel ja täpsustada kellele ja millisele e-posti aadressile hinnaküsimine saata.

 

Millist kanalit oled sina kasutanud ehitaja leidmisel?