Kuidas tööd leida?

Praegu on ajajärk, kus ehitustööde tellijaid vähe ja klientide leidmine ehitusfirmale keeruline. Klientide tähelepanu saamiseks tuleb leida uusi mooduseid. Pakun välja ehitusfirmadele idee, kuidas saada klientide tähelepanu, pakkudes vastu väärtuslikku infot.

Näiteks, kui mina otsin endale katuse paigaldajat siis teen ma otsingu Internetis. Enim tähelepanu saavad minu käest need firmad, kes toovad oma kodulehel välja info ka selle kohta, kuidas nad töid teostavad. Kus nad selgitavad, miks niimoodi seda tööd tehakse. Väga hea on kui tuuakse välja peamised vead, mis enamasti selliste tööde puhul valesti tehakse.

Minu jaoks annab selline informatsioon selge signaali, et tegemist oma tööd tundva firmaga, kes teab kõike oma töö kohta. Loomulikult muudab selline info minu jaoks firma hoopis usaldusväärsemaks. Kui mul on valida, kas tellida töö firmast, mis infot ei jaga või siis sellisest firmast, kes seda teeb, langeb minu otsus kindlasti infot jagava ettevõtte kasuks.

Kuidas idee töötab?

  1. EHITUSTÖÖDE OTSING INTERNETIS
    Valdav enamik inimestest otsib ehitusfirmasid või oma ehitusmurele lahendust Interneti kaudu. Peamiselt tehakse otsingud kas Neti.ee ja Google.ee või muude otsimootorite kaudu.
  2.  VÄÄRTUST ja INFOT PAKKUVAD LEHED
    Tööde teostamist selgitavad juhised, selgitused – miks nii tuleb töid teha, millised on peamised vead tööde teostamisel, pildid tööetappidest ja valminud töödest – see kõik loob väärtust.
  3. TÄHELEPANU VÕITMINE ja ROHKEM VÕIMALUSI KLIENTIDE SAAMISEKS
    Väärtust pakkuv info tekitab usaldust ja aitab eristuda teistest firmadest ning võita tähelepanu. Koos sellega kasvab huvi firma vastu ning tekib rohkem kontakte, hinnaküsimisi ning kasvab võimalus töö saamiseks.

 

teenused
Klassikaline ehitusfirma teenuste nimekiri, mis on üldine ja ei paku väärtust

Probleem ei ole selles, et pole häid firmasid, kellel pole teadmisi. Probleem on selles, et ehitusfirmad on seni oma infot jaganud minimaalselt, enamasti ainult välja tuues teenuste nimekirja. Selliseid lehti on tuhandeid ja need ei eristu teistest teenusepakkujatest. Kui firma võtaks kasvõi 2 tundi ja paneks kirja, kuidas nad oma tööd teevad, kuidas tagatakse kvaliteet, millised oskusi omatakse – annab see juba suure eelise. See on lihtne võimalus, mis annab kasu kokkuvõttes nii kliendile kui firmale endale.

 

Kui mõni ehitusfirma vajab abi oma kodulehe kaasajastamisel, olen valmis abistama. Oluline on see, et koduleht oleks hästi leitav ka otsimootorite poolt – nii jõuab väärtuslik info sihtgrupini.  Samuti pakun välja võimaluse, et kõik need firmad, kes panevad kirja oma tööde ja teenuste kohta põhjaliku ning väärtust pakkuvad tutvustuse, saavad jagada oma teadmisi majaehitaja.ee lehel. 

Head väärtuse loomist!