Postitused

Ehitajaga suhtlemine

 

Suhtle ehitajaga

Suhtle ehitajaga

Iga ehitustöö ettevalmistamise ja läbiviimise faasis on vajalik ehitajaga aktiivselt suhelda.

 

Mina soovitan ehitajalt julgelt küsida. Küsimisel ei peaks kartma, et minu küsimused on mitte piisavalt asjakohased või liiga lihtsad. Küsi kindlasti!

 

Aga mida tuleks ehitajalt küsida?

 

 

 

Soovitan alati küsida ehitajalt järgmist:

1) Kuidas konkreetselt seda ehitustööd teostatakse, milline on tööde järjekord.

Näiteks plaatimistööde puhul on oluline, et esmalt korrastataks aluspinnad, tehtaks kalded, seejärel pinnad krunditakse, edasi tehakse hüdroisolatsioon ja alles seejärel saab alustada plaatimisega.

2) Millised ehitusmaterjale töö tegemisel kasutatakse?

Sellesama plaatimistööde näites oleks oluline, et kruntimisvahend, hüdroisolatsioonisegu ja plaatimissegu oleksid ühe tootja tooted. Miks? Seepärast, et sellisel juhul toodete kokkusobivus testitud ja nende koostoime on parim.

 

Oluline oleks, et selline suhtlemine toimuks enne tööde teostamist ja ka töö ajal. Selliselt on võimalik tagada tööde kvaliteeti ja mis veel olulisem, koostöö ehitajaga on parem. Tekib ju enamik probleeme just seetõttu, et tellija ja ehitaja saavad üksteisest valesti aru ning aktiivne suhtlemine aitab probleeme ennetada.

 

Head suhtlemist ehitajaga.

 

 

 

Teenindamine ehituspoodides

Minu tädi käis hiljuti ühes Tallinna ehituspoes. Tal oli vaja hankida tavalisi põrandaliiste. Ta uuris liistude valikut ja kuna see oli päris suur siis palus abi ühelt müüjalt. Müüja teatas, et tal läheb hetk aega ja aega tal tõesti läks. Umbes 10 minuti pärast jõudis ta kohale ja soovitas plastikust liiste ning lahkus. Tädi hakkas neid vaatama ja uurima ning tekkis küsimus, kuidas neid kinnitatakse.

kvaliteetTa läks uuesti müüjat otsima ja seekord läks aega 5 minutit. Müüja selgitas, et neid kinnitatakse kruvidega ja mingeid klambreid ei ole juurde hankida ning lahkus.

Tädi ostis selle soovituse peale need liistud.

Mõni päev hiljem läksin tädi poole, et neid liiste aidata panna ja minu üllatus oli suur, kui avastasin, et nimetatud liistud olid küll põrandaliistud, kuid mõeldud ennekõike kaablite vedamiseks. Liistu sees oli ava juhtmele ja peal erali soonega liist. Samuti vajasid sellised liistud spetsiaalseid nurgaotsikuid aga nendest müüja ei rääkinud tädile poes sõnagi.

Tuleb tõdeda, et vaatamata ehituse madalseisule, ei ole ehituspoodides teeninduse kvaliteet paranenud.

Millised on Sinu kogemused teeninduse kvaliteediga?

 

Millal on õige aeg ehitada?

Viimasel ajal on mitmel korral minu käest küsitud, millal oleks parim aeg ehitama hakata. Vaatame veidi täpsemalt, milline on tänane olukord.

Ehitustööd

Ehitustööd

Finantseerimine
Laenutingimused on karmistunud ja laenamine kallim võrreldes veel mõne aasta taguse ajaga. Samas on esimesed märgid pangaduses, et olukord on stabiliseerumas. Tõenäoliselt laenamise tingimused veidi paranevad lähema 6 kuu – 1 aasta jooksul, kuid nii heaks nagu nad vahepeal olid, kindlasti ei muutu.

Ehitushinnad
Ehitushinnad on kukkunud u. 30% , mõnes lõigus rohkem, mõnes vähem. Ehituses on toimumas korrastumine ja ellu jäävad ainult tugevamad firmad. Samas suurt ehitushindade langust enam tõenäoliselt ei ole oodata. Osade ehitumaterjalide toorainete hinnad on suhteliselt kõrgel ja see seab piirid ehitusmaterjalide hindadele. Tööjõukulude osas on veel võimalik väike varu allapoole aga see ei saa olla enam väga suur.

Ehituse kvaliteet
Kuna tööd ehitusvaldkonnas on oluliselt vähemaks jäänud, siis see peaks kaasa tooma ehitustööde kvaliteedi paranemise. Ettevõtted on kohandumas uue olukorraga ja muututakse effektiivsemaks. Ehitussektoris on oodata veel mõnda aega töötajate koondamisi, sest uusi ehitusobjekte Eesti tulemas väga vähe ja need peamiselt riigitellimused. 

Kokkuvõtteks:
Kuna kõige olulisemaks jõuks, mis ehitamist käivitab on finantseerimine, siis tuleb jälgida pankade tegevust. Üheks indikaatoriks on kinnisvarahindade stabiliseerumine. Kui kinnisvara enam hoogsalt ei odavne siis muutuvad ka pangad julgemaks ja on valmis laenutingimusi parandama.

Ehituse ettevalmistamine võtab aega ja praegu on hea aeg just sellise ettevalmistuse töö tegemiseks. Ehitusfirmad on valmis meeleldi oma teeneid pakkuma ja seda on mõistlik ära kasutada.

Samas neil, kellel olemas oma finantsid ehitamiseks, on täna kindlasti kasulik ehitustööd ette võtta. Tänane olukord turul on tellijakeskne ja võimalik kaubelda hinda ning valida parimad ehitajad.

 Milline on Sinu arvamus. Avalda postituse kohta arvamust.

,

Kuidas kiiresti kontrollida ehitusfirma tausta?

 

Ehitustööd Vabaduse väljakul, Tallinnas
Ehitustööd Vabaduse väljakul, Tallinnas

Peale hinnapakkumise saamist tekib igal ehitustööde tellijal mure, kas ma saan usaldada seda firmat? Kuidas kontrollida ehitaja usaldusväärsust ja oma riske maandada.

Selgitan lähemalt kuidas, mina seda teen. Infot  kontrollin avalikest tasuta andmebaasidest ja selleks kulutatud aeg ei võta üldjuhul rohkem kui 15 minutit.

 

 

Firma  ja firma võtmeisikute kontrollimine

Vaata Krediidiinfo tasuta firmapäringut: http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php
Kontrollimist teen järgmistele küsimustele vastuseid otsides:

 • a. Kaua on firma tegutsenud? Kui firma tegutsenud üle 5 aasta, näitab see oskust turul hakkama saada. Kui firma on tegutsenud 1-2 aastat siis peaks olema ettevaatlikum, sest enamasti on siis tekkimas halvasti korraldatud firmadel raskused ning selliseid firmasid vaja põhjalikumat taustakontrolli.
 • b. Kui suur on firma põhikapital? Valdav enamik väiksemaid firmasid on 40000 kr kapitaliga osaühingud. Kui firmal on suurem põhikapital siis näitab see ka suuremat usaldusväärsust. Enamasti on pikemat aega tegutsenud firmadel ka suurem põhikapital ja tehakse kõik, et elada üle ka raskemad majandusperioodid.
 • c. Kas firmal on võlgasid? Vaata krediidiinfo firmapäringu lehelt uuritava firma „Maksehäireregistri raportit”, see on tasuta. Kui firmal on võlad siis tuleks küsida firma käest selgitusi. Üldjuhul näitab võlgade olemasolu firma probleeme, kuid mõistlik on selgitused ära kuulata.
 • d. Kas ehitusfirmal on olemas registreeringud ja load? Vaata Majandustegevuse registrist: http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
  Ehitustööde teostamiseks on vajalikud registreeringud ja load. Mõistlik on üle vaadata, kas firmal on need olemas. Heaks tulemuseks võib pidada seda, kui väljastatud lubadel olevad vastutavad isikud on firmas töötavad inimesed. See näitab usaldusväärsust.
 • e. Kas firmal on koduleht? Kui koduleht firmal olemas, tasub seda kindlasti uurida. Enamasti, mida põhalikum info firma teenuste ja toodete kohta seda parem. Usaldusväärsust lisab kui firma on välja toonud varasemad teostatud tööd.
 • f. Kas varasemad tööde tellijad on jäänud firmaga rahule? Kõige lihtsam on kontrollida internetis: http://www.google.ee ja http://www.neti.ee . Otsinguid võiks teha järgmiste sõnadega: firma nimi, firma nimi + kogemus, firma nimi + probleem, firma nimi + firma võtmeisiku nimi, firma võtmeisiku nimi.

Lisaks on mõistlik teha samasuguseid otsinguid ka suurematest ehitusteemalistest foorumitest:

Kui leidub kommentaare firma või võtmeisikute kohta siis tuleks vaadata, millel need lisatud. Kui halbu kommentaare palju siis tuleks valida mõni teine firma. Kui kommentaare ei ole siis tuleks paluda firmal endal anda kontaktid firma varasemate tellijate kohta ning neilt arvamust küsida ja neid võiks olla rohkem kui üks. Kui firma enda käest tellijate kontakte küsida siis peab meeles pidama, et ehitaja annab alati oma parimate tellijate või tuttavate andmed ning saadud infot ei saa alati täiesti usaldusväärseks lugeda.

Küsimused varasematele tellijatele:

 •  Kas firma pidas lubadustest ja tähtaegadest kinni?
 •  Kas firma töö oli kvaliteetne?
 •  Millised probleemid tekkisid ehituse käigus?
 •  Mida tagantjärgi vaadates oleks firmaga suheldes teinud teistmoodi?

 

Selline taustakontroll ei anna küll 100% garantiid, et õnnestub valida usaldusväärne ehitusfirma, kuid annab hea eelduse kvaliteetse tulemuse saamiseks.