Ehitajaga suhtlemine

 

Suhtle ehitajaga
Suhtle ehitajaga

Iga ehitustöö ettevalmistamise ja läbiviimise faasis on vajalik ehitajaga aktiivselt suhelda.

 

Mina soovitan ehitajalt julgelt küsida. Küsimisel ei peaks kartma, et minu küsimused on mitte piisavalt asjakohased või liiga lihtsad. Küsi kindlasti!

 

Aga mida tuleks ehitajalt küsida?

 

 

 

Soovitan alati küsida ehitajalt järgmist:

1) Kuidas konkreetselt seda ehitustööd teostatakse, milline on tööde järjekord.

Näiteks plaatimistööde puhul on oluline, et esmalt korrastataks aluspinnad, tehtaks kalded, seejärel pinnad krunditakse, edasi tehakse hüdroisolatsioon ja alles seejärel saab alustada plaatimisega.

2) Millised ehitusmaterjale töö tegemisel kasutatakse?

Sellesama plaatimistööde näites oleks oluline, et kruntimisvahend, hüdroisolatsioonisegu ja plaatimissegu oleksid ühe tootja tooted. Miks? Seepärast, et sellisel juhul toodete kokkusobivus testitud ja nende koostoime on parim.

 

Oluline oleks, et selline suhtlemine toimuks enne tööde teostamist ja ka töö ajal. Selliselt on võimalik tagada tööde kvaliteeti ja mis veel olulisem, koostöö ehitajaga on parem. Tekib ju enamik probleeme just seetõttu, et tellija ja ehitaja saavad üksteisest valesti aru ning aktiivne suhtlemine aitab probleeme ennetada.

 

Head suhtlemist ehitajaga.