Postitused

10 sammu oma maja ehituseni

10 sammu oma maja ehituseni

Kuidas alustada ja millised on sammud oma maja ehituseni? Siinkohal 10 sammu, mis on vajalikud ellu viia enne ehitustöödega alustamist.

1. Ruumiplaan
Koosta maja esialgne ruumide nimekiri ja pane kirja suurused. Võta kokku kõik pinnad ja selliselt saad teada maja orienteeruva suuruse.

2. Krunt
Otsi sobilik krunt, soovitavalt kommunikatsioonidega ja hea juurdepääsuga ning millele oleks väljastatud projekteerimise tingimused.

3. Orienteeruv maksumus
Tee selgeks kodu rajamise orienteeruv maksumus. Krunt + maja ehitustööd + aed, teed, haljastus + maja sisustamine. Ehitumaksumuse arvutamisel kasuta orienteeruvat m2 maksumust.

4. Finantseerimine
Otsi lahendus kodu ehitamise finantseerimiseks. Vajadusel küsi erinevatelt pankadelt pakkumisi laenu võtmiseks, selgita omafinantseerimise suurus.

5. Maja projekt
Telli maja projekt või vali valmisprojektide seast sobilik. Pane detailselt paika maja ruumiplaan ja koostöös arhitektiga või ehitusfirmaga vii see täiuslikuks, et see vastaks Sinu pere vajadustele.

6. Hinnaküsimine
Küsi valminud projekti alusel hinnapakkumist vähemalt 10-st ehitusfirmast. Küsi hinnapakkumised tööde kaupa lahtikirjutatult, et saaksid pakkumisi paremini võrrelda.

7. Ehitaja taustauuringud
Kontrolli parimaid pakkumisi teinud firmade ja nende võtmeisikute tausta. Uuri firmade varasemate klientide käest tööde kvaliteedi, töökorralduse ja tähtaegade kohta.

8. Töövõtulepingu sõlmimine
Vali ehitusfirma ja sõlmi põhjalik töövõtuleping.

9. Ehitusluba
Taotle kohalikust omavalitsusest „Ehitusluba” või delegeeri see ülesanne ehitusfirmale.

10. Ehituse alustamise teatis
Esita 3 tööpäeva enne ehitustööde algust kohalikule omavalitsusele „Ehituse alustamise teatis” ja seejärel saab ehitustöödega algust teha.

Pole vist kellelegi märkamata jäänud, et kinnisvarabuumist on järgi jäänud suurem hulk poolikuid ja lõpetamata ehitisi. Mida nendest arvata?

Paremaid päevi ootav ridaelamu

 Kas ehitada ise nullist või leida mõni pooleliolev maja ja see lõpuni ehitada?

Millised on plussid ja miinused?

Alustame plussidest:

+ Head hinnad kinnisvarasektoris ja võimalik saada kinnistu koos pooliku ehitusega soodsa hinnaga.
+ Suur valik, võib leida palju erinevas staadiumis ja sisukorras pooleli olevaid maju.
+ Ostu ja ehitamise finantseerimine veidi lihtsam, kuna tagatisena meeldivad pankadele rohkem kinnistud, millel on juba tänu teostatud ehitustöödele on väärtus suurem. Ainult  palja krundi korral, tahavad pangad saada täiendavaid lisatagatisi. 

Ja miinustena saab välja tuua:

Küsitav kvaliteet, buumiaegsed ehitused on suuresti ülejala tehtud kvaliteediga.
– Pikalt ilmastiku käes seinud poolikutes majades võivad olla osa materjale kahjustatud. Kindlasti tuleb jälgida niiskusest tulenevaid probleeme ning vaja piisavat aega väljakuivamiseks kütteperioodil.
– Tuleks arvestada ehitusekspertiisi vajadusega.

Minu meelest on mõistlik täna võtta risk ja jätkata pooliku maja ehitamist ainult juhul, kui see asub Sinu jaoks ihaldusväärses kohas ja selle seisukorda on võimalik suuremas osas visuaalselt hinnata. See tähendab, et maja puhul on valmis karp ja katus peal, kuid puudub soojustus, avatäited,  küttesüsteem, torustikud ja muud kaetavad tööd. Sellise maja puhul on võimalik ehituseksperdil hinnata konstruktsioonide olukorda ja vähendada ehitusvigade riski.

Ja muidugi oleneb väga palju hinnast. Hea hind aitab julgemalt riske võtta.

 

Milline on sinu arvamus? Kas Sina võtaksid ette pooliku maja?

Viimasel ajal on mitmel korral minu käest küsitud, millal oleks parim aeg ehitama hakata. Vaatame veidi täpsemalt, milline on tänane olukord.

Ehitustööd

Ehitustööd

Finantseerimine
Laenutingimused on karmistunud ja laenamine kallim võrreldes veel mõne aasta taguse ajaga. Samas on esimesed märgid pangaduses, et olukord on stabiliseerumas. Tõenäoliselt laenamise tingimused veidi paranevad lähema 6 kuu – 1 aasta jooksul, kuid nii heaks nagu nad vahepeal olid, kindlasti ei muutu.

Ehitushinnad
Ehitushinnad on kukkunud u. 30% , mõnes lõigus rohkem, mõnes vähem. Ehituses on toimumas korrastumine ja ellu jäävad ainult tugevamad firmad. Samas suurt ehitushindade langust enam tõenäoliselt ei ole oodata. Osade ehitumaterjalide toorainete hinnad on suhteliselt kõrgel ja see seab piirid ehitusmaterjalide hindadele. Tööjõukulude osas on veel võimalik väike varu allapoole aga see ei saa olla enam väga suur.

Ehituse kvaliteet
Kuna tööd ehitusvaldkonnas on oluliselt vähemaks jäänud, siis see peaks kaasa tooma ehitustööde kvaliteedi paranemise. Ettevõtted on kohandumas uue olukorraga ja muututakse effektiivsemaks. Ehitussektoris on oodata veel mõnda aega töötajate koondamisi, sest uusi ehitusobjekte Eesti tulemas väga vähe ja need peamiselt riigitellimused. 

Kokkuvõtteks:
Kuna kõige olulisemaks jõuks, mis ehitamist käivitab on finantseerimine, siis tuleb jälgida pankade tegevust. Üheks indikaatoriks on kinnisvarahindade stabiliseerumine. Kui kinnisvara enam hoogsalt ei odavne siis muutuvad ka pangad julgemaks ja on valmis laenutingimusi parandama.

Ehituse ettevalmistamine võtab aega ja praegu on hea aeg just sellise ettevalmistuse töö tegemiseks. Ehitusfirmad on valmis meeleldi oma teeneid pakkuma ja seda on mõistlik ära kasutada.

Samas neil, kellel olemas oma finantsid ehitamiseks, on täna kindlasti kasulik ehitustööd ette võtta. Tänane olukord turul on tellijakeskne ja võimalik kaubelda hinda ning valida parimad ehitajad.

 Milline on Sinu arvamus. Avalda postituse kohta arvamust.

poolikmajaEnamasti on maja ehitamine niivõrd kulukas ettevõtmine, et selleks on vaja laenu võtta. Ja enamasti on laenu saamiseks vajalik omafinantseering (20-50% lõplikust turuväärtusest) ja täiendavad tagatised. Tänases majanduse olukorras on maja ehitajal vaja arvestada järgmisega.

Mitmekordse hindamise vajadus
Pank väljastab laenu mitmes osas jälgides maja ehitamise turuväärtust. See tähendab lahtiseletatult seda, et maja iga etapi valmimisel tuleb tellida kinnisvara firmalt uus hindamisakt ning selle alusel pank otsustab, kas maksab välja järgmise laenusumma. Hindamisaktid eramutele on täna hinnaga u. alates 3000 – 3500 kr. Keskmiselt võib vajadus tekkida 3-4 hindamise tarvis ja seetõttu on mõistlik enne see nüanss läbi mõelda, et hindamisi võimalikult harva oleks vaja teha.

Kinnisvara turuväärtuse langus
Optimislikumad prognoosid tänase kinnisvaraturu osas näevad kinnisvarahindade stabiliseerumist 2010 või 2011 aastal. Seega on lähema 1,5 aasta jooksul reaalne kinnisvara turuväärtuse mõningane langus. See tähendab majaehitajale riski, et laenu võtmisel tagatisvara (ehitatav eramu) väärtus langeb ning pank nõuab lisatagatisi.

Majanduslangusest tingitud palga vähenemine
Eestis on alates 2008 aasta lõpust ja 2009 aasta algusest paljudes sektorites töötajate palkade vähendamine. Kui selline olukord tekib inimesel oma maja ehitamise perioodil, siis on tõenäoline, et pank korrigeerib väljamakstavat laenusummat ja seetõttu täna mõistlik arvestada võimaliku palga vähenemise võimalusega.

Kuidas oled sina oled oma maja ehitust finantseerinud?