Postitused

, ,

Kas kõik ehitustööd tellida ühest firmast või erinevatest?

Eramu ehitustöid tellitakse peamiselt, kas peatöövõtu korras või siis erinevate töövõttudena mitmelt firmalt. Milline lahendus valida, mida eelistada?

, ,

Ehitustööd eeldavad plaanimist

Oleme harjunud sellega, et ehitusfirmad esitavad tööde teostamise kohta ajaplaani, mis aitab tööde teostamist jälgida ja kontrolli all hoida. Sageli aga unustab tellija ise oma tegevusi planeerida ja seetõttu tekivad õige pea probleemid, mis kokkuvõttes raiskavad aega ning enamasti ka raha.

Näide elust enesest:

Tellija sooviks oli teha kodus kapitaalne remont: uuendada vannituba, vahetada uksed ja aknad, põrandakate ja teostada maalritööd. Ta tegeles palju sellega, et leida endale sobilikku ja hea hinnaga ehitusfirmat. Ehitusfirmaga sai kokku lepitud, et osad materjalid hangib tellija ning tellija annab kogu pinna korraga tööde teostamiseks ehitajale üle.

Kui jõudis kätte tööde alustamise päev siis selgus, et tellija ei ole jõudnud oma mööblit ära viia ning töödega ei saanud alustada. Mõne päevaga sai see mure lahendatud, kuid kui ehitaja küsis lubatud materjale, selgus, et osade materjalide tarneaeg osutus pikemaks kui tellija oli arvanud ning seetõttu ei saanud plaanitud töödega alustada.

Kokkuvõttes läks selle remondi teostamine üle 1,5 kuu aja pikemaks kui oli planeeritud tõi tellijale täiendavaid kulusid. Kuigi ehitaja küsis ootamiste ja tööde katkestamiste eest väikest lisaraha, tasus tellija täiendavalt üüripinna eest, kus pere remondi ajal elas. Samuti tekkisid tellijal materjalide hankimisel probleemid, mis lahenesid selliselt, et tellija ostis lõpuks saadaoleva, kuid kallima materjali, kui algselt oli plaaninud.

 

Kuidas tellija peaks toimima?

Tellija peaks alati ehitustööde tellimisel kirja panema need ülesanded ja tegevused, mis tuleb teostada temal endal. Oluline on see, et kõik tegevusel saaksid ka kuupäevaliselt fikseeritud.

Lihtne ajaplaan oma ülesannete õigeaegseks täitmiseks

Lihtne ajaplaan oma ülesannete õigeaegseks täitmiseks

Tegevuste plaani koostamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et iga tegevus, millele saab anda tähtaja saaks plaanis eraldi reana kajastatud. Kui mõni tegevus sisaldab mitut ülesannet siis tuleb need alamtegevustena lahti kirjutada.

Kui on olemas juba ehitajapoolne ajaplaan siis tuleks tellijal oma tegevused sellega kooskõlla viia. Kindlasti peaks jätma plaani ka ajavaru, eriti kui tegemist materjalide tellimisega.

Selline ajaplaani koostamine ja selle hilisem jälgimine ning vajadusel uuendamine aitab ehitustööde teostamisele oluliselt kaasa. Mida suurem on ehitustöö seda rohkem tasub aega kulutada plaanimisele – see tasub kindlasti ära.

 

, ,

Suurim viga ehitustööde hinnaküsimisel?

Hea lõpptulemuse saamiseks on vajalik ehitustöö tellimisel teha eeltööd. Sageli ei pöörata sellele piisavalt tähelepanu ning see võib valusalt hiljem kätte maksta.

Tehtavad tööd pane kirja detailselt

Hinnaküsimisse pane tööd kirja detailselt, siis saad soovitud tulemuse!

Milline on peamine viga ehitustööde tellimisel – hinnaküsimisel?

Ehitustööde hinnaküsimisel ei kirjeldata täpselt teostamist vajavaid töid.

 Sageli koostatakse hinnaküsimine ainult paari lausega ning ei lisata täiendavalt ei jooniseid, pilte ega tööde kirjeldust. Sellele järgneb tavaliselt 2 probleemi:

  1. Ehitajad hakkavad täpsema info saamiseks kontakti võtma ja tööde sisu täpsustama. Selline küsimustele vastamine võtab palju aega ja tekib olukord, kus osadel küsijatel on täpsem info ja teistel mitte. 
  2. Esitatavad hinnapakkumised on väga erinevad nii hinnalt kui ka sisult. See tähendab, et hinnapakkumisi on väga raske võrrelda. Sageli ei ole ka hinnapakkumised selgelt lahti kirjutatud ja väga raske aru saada, milliseid töid kokkuvõttes selle hinna eest tehakse.

Jättes hinnaküsimise üldsõnaliseks ei saa ka head pakkumist. Minu soovitus on alati võtta see aeg ka väiksemate ehitustööde hankimisel ja kirja panna tööde täpne kirjeldus, tööde mahud, lisada võimalusel pildid, joonised. Joonised võivad olla ka käsitsi tehtud, oluline on info, mitte vormistus.

 

Kas sinu ehitushanked on hästi koostatud?

,

Plaatimistööd – mida peab teadma töö tellija?

Käimas vuukimistööd

Käimas vuukimistööd

 

Olenemata sellest, kas käsil uusehitus või plaanis remont, on iga ehitustöö juures oma spetsiifika, mida tööde tellija peaks teadma. Siinkohal mõned nõuanded plaatimistööde kohta.

 

Plaatimistööde planeerimisel ja kavandamisel peaks arvestama järgmisega:

 

 

 

  • Kogus: plaatide ostmisel või tellimisel  küsi alati nõu ehituskaupluses müüjalt, sest tema oskab välja arvutada vajaliku koguse + kaoprotsendi varuks, konkreetse plaadi mõõtmeid arvestades. Kõige parem, kui sul on täpsete mõõtude plaatimisjoonised, kus on näha ka plaatide paigutused. Mõistlik on alati veidi rohkem plaate võtta, et oleks väike varu näiteks hilisemateks parandustöödeks.
  • Telli plaadid varakult: kuigi ehituskauplustes on valik suur, on sageli nii, et just sinule sobilik plaat tuleb tellida ja pead arvestama pikema ooteajaga (u. 1-2 kuud).
  • Plaatimissegud: soovitav on kasutada ühe tootja tooteid ehk nii aluskrunt pinnaga parema nakke saavutamiseks, hürdoisolatsioonisegu, plaatimissegu ja vuugisegu oleks ühe firma toodang. Sellisel juhul on toodete kokkusobivus testitud ja eeldused kvaliteetse tulemuse saamiseks oluliselt paremad.
  • Silikoonid: niisketes ruumides peaks kindlasti valima silikooni, mis sisaldab hallitusvastast komponenti.
  • Vuugikaitse: soovitav on peale vuukimist katta pind ka vuugikaitsevahendiga, et muuta vuugitäidise paremini mustust ja vett hülgavaks. Hiljem on tänu sellele ka oluliselt lihtsam pindasid puhastada ja puhtana hoida. Teatud aja tagant on mõistlik protseduuri korrata (u. 1 x aastas), kuna vuugikaitse kulub pindade puhastamisega.

 

Plaatimistöid ei saa teha väga kiiresti. Pead varuma aega tööde teostamiseks. Tuleb arvestada plaatimistöödega kaasas käivate kuivamisaegadega (nii kruntimise, hürdoisolatsiooni, plaatimise kui ka vuukimise etapis), nii, et isegi väiksemate tööde puhul alla 3-4 päeva korralikku plaatimistööd teha ei saa. On olemas ka kiirkivistuvad segud, mille kuivamisajad on kordades väiksemad, kuid need on oluliselt kallimad ja seetõttu nende kasutamine ei ole tavapärane. 

Kuidas Sinul plaatimistööde tellimised on õnnestunud?