Ehitustööd eeldavad plaanimist

Oleme harjunud sellega, et ehitusfirmad esitavad tööde teostamise kohta ajaplaani, mis aitab tööde teostamist jälgida ja kontrolli all hoida. Sageli aga unustab tellija ise oma tegevusi planeerida ja seetõttu tekivad õige pea probleemid, mis kokkuvõttes raiskavad aega ning enamasti ka raha.

Näide elust enesest:

Tellija sooviks oli teha kodus kapitaalne remont: uuendada vannituba, vahetada uksed ja aknad, põrandakate ja teostada maalritööd. Ta tegeles palju sellega, et leida endale sobilikku ja hea hinnaga ehitusfirmat. Ehitusfirmaga sai kokku lepitud, et osad materjalid hangib tellija ning tellija annab kogu pinna korraga tööde teostamiseks ehitajale üle.

Kui jõudis kätte tööde alustamise päev siis selgus, et tellija ei ole jõudnud oma mööblit ära viia ning töödega ei saanud alustada. Mõne päevaga sai see mure lahendatud, kuid kui ehitaja küsis lubatud materjale, selgus, et osade materjalide tarneaeg osutus pikemaks kui tellija oli arvanud ning seetõttu ei saanud plaanitud töödega alustada.

Kokkuvõttes läks selle remondi teostamine üle 1,5 kuu aja pikemaks kui oli planeeritud tõi tellijale täiendavaid kulusid. Kuigi ehitaja küsis ootamiste ja tööde katkestamiste eest väikest lisaraha, tasus tellija täiendavalt üüripinna eest, kus pere remondi ajal elas. Samuti tekkisid tellijal materjalide hankimisel probleemid, mis lahenesid selliselt, et tellija ostis lõpuks saadaoleva, kuid kallima materjali, kui algselt oli plaaninud.

 

Kuidas tellija peaks toimima?

Tellija peaks alati ehitustööde tellimisel kirja panema need ülesanded ja tegevused, mis tuleb teostada temal endal. Oluline on see, et kõik tegevusel saaksid ka kuupäevaliselt fikseeritud.

Lihtne ajaplaan oma ülesannete õigeaegseks täitmiseks
Lihtne ajaplaan oma ülesannete õigeaegseks täitmiseks

Tegevuste plaani koostamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et iga tegevus, millele saab anda tähtaja saaks plaanis eraldi reana kajastatud. Kui mõni tegevus sisaldab mitut ülesannet siis tuleb need alamtegevustena lahti kirjutada.

Kui on olemas juba ehitajapoolne ajaplaan siis tuleks tellijal oma tegevused sellega kooskõlla viia. Kindlasti peaks jätma plaani ka ajavaru, eriti kui tegemist materjalide tellimisega.

Selline ajaplaani koostamine ja selle hilisem jälgimine ning vajadusel uuendamine aitab ehitustööde teostamisele oluliselt kaasa. Mida suurem on ehitustöö seda rohkem tasub aega kulutada plaanimisele – see tasub kindlasti ära.