Postitused

Majaehitaja.ee sünnipäev

Täna on see päev, kui majaehitaja.ee veebileht on saanud 8 aastaseks. Majaehitaja.ee veebileht on koht, kus enne ehitamise alustamist või ka ehitamise ajal saab konkreetseid ja selgeid nõuandeid, mis majaehitamist abistavad. Samal viisil ka jätkame ning püüame veel rohkem teemasid kaardistada ning kõige olulisema välja sõeluda.

Täname kõiki majaehitaja veebilehe lugejaid ja huvilisi ja kutsume ka edaspidi veebilehte lugema.

Praegu on Eestis korralik eramajade ehitamise hoog sees, kas seda nüüd buumiks nimetada, on iseküsimus, kuid uusi maju kerkib tõesti arvestatavalt palju. Majaehitaja.ee soovibki siinkohal olla see osapool, kes annab nõu, et suure hoo pealt ei ununeks vajalikud ehitustööd või tegevused, mis kvaliteetse maja saamiseks on vajalikud.

Kui vaadata eramuehitamisel tekkivad peamisi probleeme siis on need seotud sageli just kiirustamisest, nii tellijate kui ka ehitajate poolt. Seetõttu ettevalmistamine ja tegevuste planeerimine on vajalik ning oluline. Keegi ei ole eksimatu ja väiksemaid probleeme on iga majaga, kuid suuremate probleemide ennetamine võiks olla iga majaehitaja üks eesmärke.

Läbimõeldud ehitamist kõigile!

Oleme harjunud sellega, et ehitusfirmad esitavad tööde teostamise kohta ajaplaani, mis aitab tööde teostamist jälgida ja kontrolli all hoida. Sageli aga unustab tellija ise oma tegevusi planeerida ja seetõttu tekivad õige pea probleemid, mis kokkuvõttes raiskavad aega ning enamasti ka raha.

Näide elust enesest:

Tellija sooviks oli teha kodus kapitaalne remont: uuendada vannituba, vahetada uksed ja aknad, põrandakate ja teostada maalritööd. Ta tegeles palju sellega, et leida endale sobilikku ja hea hinnaga ehitusfirmat. Ehitusfirmaga sai kokku lepitud, et osad materjalid hangib tellija ning tellija annab kogu pinna korraga tööde teostamiseks ehitajale üle.

Kui jõudis kätte tööde alustamise päev siis selgus, et tellija ei ole jõudnud oma mööblit ära viia ning töödega ei saanud alustada. Mõne päevaga sai see mure lahendatud, kuid kui ehitaja küsis lubatud materjale, selgus, et osade materjalide tarneaeg osutus pikemaks kui tellija oli arvanud ning seetõttu ei saanud plaanitud töödega alustada.

Kokkuvõttes läks selle remondi teostamine üle 1,5 kuu aja pikemaks kui oli planeeritud tõi tellijale täiendavaid kulusid. Kuigi ehitaja küsis ootamiste ja tööde katkestamiste eest väikest lisaraha, tasus tellija täiendavalt üüripinna eest, kus pere remondi ajal elas. Samuti tekkisid tellijal materjalide hankimisel probleemid, mis lahenesid selliselt, et tellija ostis lõpuks saadaoleva, kuid kallima materjali, kui algselt oli plaaninud.

 

Kuidas tellija peaks toimima?

Tellija peaks alati ehitustööde tellimisel kirja panema need ülesanded ja tegevused, mis tuleb teostada temal endal. Oluline on see, et kõik tegevusel saaksid ka kuupäevaliselt fikseeritud.

Lihtne ajaplaan oma ülesannete õigeaegseks täitmiseks

Lihtne ajaplaan oma ülesannete õigeaegseks täitmiseks

Tegevuste plaani koostamisel tuleks lähtuda põhimõttest, et iga tegevus, millele saab anda tähtaja saaks plaanis eraldi reana kajastatud. Kui mõni tegevus sisaldab mitut ülesannet siis tuleb need alamtegevustena lahti kirjutada.

Kui on olemas juba ehitajapoolne ajaplaan siis tuleks tellijal oma tegevused sellega kooskõlla viia. Kindlasti peaks jätma plaani ka ajavaru, eriti kui tegemist materjalide tellimisega.

Selline ajaplaani koostamine ja selle hilisem jälgimine ning vajadusel uuendamine aitab ehitustööde teostamisele oluliselt kaasa. Mida suurem on ehitustöö seda rohkem tasub aega kulutada plaanimisele – see tasub kindlasti ära.

 

Umbes pool aastat tagasi uurisin Ehitisregistri statistika aruannetest palju oli 2009 aastal esimesel poolel neid, kes oma eramaja ehituse ette võtsid. Kirjutasin selle kohta ka väikse postituse, mida saab lugeda siit. Prognoosisin, et 2009 aasta kokkuvõttes alustavad ehitamist u.  1200-1500 peret.

Nüüd on aasta kokkuvõte olemas ja selgubki, et 2009.a. alustas eramaja ehitamist 1248 peret. Õigluse huvides pean lisama, et ma ei võtnud statistikasse paaris- ja ridaelamuid, vaid ainult ühepereelamud.

Väljastatud ehitusload aastatel 2005-2009

Väljastatud ehitusload aastatel 2005-2009

Graafikul toodud Ehitisregistri statistika kohaselt oli 2009 aastal majaehitajate arv poole väiksem kui 2008 aastal ja näiteks pea 4 korda väiksem kui buumiaegsel 2006 aastal.

Vaadates neid numberid ja majanduse seisu tervikuna, siis usun, et 2010 on enam-vähem samas suurusjärgus kui eelmine aasta. Suuremat väljaantud ehituslubade kasvu võiks oodata 2011 aastal.

Maja ehitamise võtab inimene üldjuhul ette siis, kui tuleviku suhtes on positiivsed ootused ja majanduselu stabiliseerub. Juba on mitmeid märke, mis lubavad tulevikku julgemalt vaadata. Ja minu sõnum on see, et kõik kes oma ehitusplaane seni on edasi lükanud, võiksid varsti need ette võtta ja töid plaanima hakata.

Head pealehakkamist!