Postitused

, ,

Kas ehitusfoorumis saab targaks?

Eestis on mitmeid tegutsevaid ehitusfoorumeid, kus igapäevaselt tuhanded inimesed käivad oma probleemidele nõu otsimas. Kui esmapilgul tundub see olema ideaalne võimalus igale asjale vastuse saamiseks siis mitte alati ei ole see nii.

Ehitusfoorumites käib hoogne elu, on kindlad inimesed, kes pidevalt seal sõna võtavad ja omapoolset head nõu jagavad. Foorumites käiakse ennekõike oma väga konkreetsele probleemile lahendust otsimas või teiselt poolt oma lahendust pakkumas. Teiste sõnadega otsib ehitustöid planeeriv ja töid kavandav eraisik enda materjalivalikule või tehnilisele lahendusele kinnitust või palub soovitusi teistelt, kuidas võiks ehitustöid teostada või teenuse korras kelleltki tellida.

Teatud rühm firmasid, ennekõike väiksemad ehitusfirmad, käivad ehitusfoorumites omapoolseid lahendusi pakkumas ja seeläbi tööd otsimas.

Tundub, et kõik on paigas – teadmisi jagatakse, eraisikud saavad vajalikke soovitusi või jagavad enda kogemust, ehitusfirmad saavad tööd.

Kui aga lähemalt uurida, kuidas sisuliselt probleemidele vastatakse siis ei ole alati olukord enam hea. Nimelt probleem on selles, et küsimuste vastuste seas on ka palju selliseid vastuseid, mis pole õiged ja nende nõuannete kasutamisel kvaliteetset tulemust ei saavuta. Näiteks jääb silma niiskusprobleemide lahenduskäike, kus soovitatud materjalidega ja konstruktsioonidega kvaliteetset lahendust ei ole võimalik saavutada.

Tõsi küll, mõnes kohas on mõni targem ka seda otse foorumis välja öelnud, et väljapakutud lahendus on vale ja siis tuleb veel kolmas, kes pakub oma lahenduse ning sageli vaieldakse veel omavahelgi.

Kokkuvõttes jääbki ehituskaugemal inimesel sageli ebaselgeks, milline oleks tema probleemile siis parim lahendus ehk millist vastust tasub uskuda ja millist mitte.

Usun, et ehitusfoorumid on väga olulised, kuid kõike seal toodut ei tasu puhta kullana võtta ning kahtluse korral ka muudest allikatest lahenduskäike kontrollida. Minu arvates tasuski võtta ehitusfoorumeid kui ideede ja kontaktide allikana, mitte niivõrd õpikuna, kuidas ehitada.

Põnevat lugemist ehitusfoorumites!

,

Kuidas kiiresti kontrollida ehitusfirma tausta?

 

Ehitustööd Vabaduse väljakul, Tallinnas
Ehitustööd Vabaduse väljakul, Tallinnas

Peale hinnapakkumise saamist tekib igal ehitustööde tellijal mure, kas ma saan usaldada seda firmat? Kuidas kontrollida ehitaja usaldusväärsust ja oma riske maandada.

Selgitan lähemalt kuidas, mina seda teen. Infot  kontrollin avalikest tasuta andmebaasidest ja selleks kulutatud aeg ei võta üldjuhul rohkem kui 15 minutit.

 

 

Firma  ja firma võtmeisikute kontrollimine

Vaata Krediidiinfo tasuta firmapäringut: http://firmaparing.krediidiinfo.ee/index.php
Kontrollimist teen järgmistele küsimustele vastuseid otsides:

 • a. Kaua on firma tegutsenud? Kui firma tegutsenud üle 5 aasta, näitab see oskust turul hakkama saada. Kui firma on tegutsenud 1-2 aastat siis peaks olema ettevaatlikum, sest enamasti on siis tekkimas halvasti korraldatud firmadel raskused ning selliseid firmasid vaja põhjalikumat taustakontrolli.
 • b. Kui suur on firma põhikapital? Valdav enamik väiksemaid firmasid on 40000 kr kapitaliga osaühingud. Kui firmal on suurem põhikapital siis näitab see ka suuremat usaldusväärsust. Enamasti on pikemat aega tegutsenud firmadel ka suurem põhikapital ja tehakse kõik, et elada üle ka raskemad majandusperioodid.
 • c. Kas firmal on võlgasid? Vaata krediidiinfo firmapäringu lehelt uuritava firma „Maksehäireregistri raportit”, see on tasuta. Kui firmal on võlad siis tuleks küsida firma käest selgitusi. Üldjuhul näitab võlgade olemasolu firma probleeme, kuid mõistlik on selgitused ära kuulata.
 • d. Kas ehitusfirmal on olemas registreeringud ja load? Vaata Majandustegevuse registrist: http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja
  Ehitustööde teostamiseks on vajalikud registreeringud ja load. Mõistlik on üle vaadata, kas firmal on need olemas. Heaks tulemuseks võib pidada seda, kui väljastatud lubadel olevad vastutavad isikud on firmas töötavad inimesed. See näitab usaldusväärsust.
 • e. Kas firmal on koduleht? Kui koduleht firmal olemas, tasub seda kindlasti uurida. Enamasti, mida põhalikum info firma teenuste ja toodete kohta seda parem. Usaldusväärsust lisab kui firma on välja toonud varasemad teostatud tööd.
 • f. Kas varasemad tööde tellijad on jäänud firmaga rahule? Kõige lihtsam on kontrollida internetis: http://www.google.ee ja http://www.neti.ee . Otsinguid võiks teha järgmiste sõnadega: firma nimi, firma nimi + kogemus, firma nimi + probleem, firma nimi + firma võtmeisiku nimi, firma võtmeisiku nimi.

Lisaks on mõistlik teha samasuguseid otsinguid ka suurematest ehitusteemalistest foorumitest:

Kui leidub kommentaare firma või võtmeisikute kohta siis tuleks vaadata, millel need lisatud. Kui halbu kommentaare palju siis tuleks valida mõni teine firma. Kui kommentaare ei ole siis tuleks paluda firmal endal anda kontaktid firma varasemate tellijate kohta ning neilt arvamust küsida ja neid võiks olla rohkem kui üks. Kui firma enda käest tellijate kontakte küsida siis peab meeles pidama, et ehitaja annab alati oma parimate tellijate või tuttavate andmed ning saadud infot ei saa alati täiesti usaldusväärseks lugeda.

Küsimused varasematele tellijatele:

 •  Kas firma pidas lubadustest ja tähtaegadest kinni?
 •  Kas firma töö oli kvaliteetne?
 •  Millised probleemid tekkisid ehituse käigus?
 •  Mida tagantjärgi vaadates oleks firmaga suheldes teinud teistmoodi?

 

Selline taustakontroll ei anna küll 100% garantiid, et õnnestub valida usaldusväärne ehitusfirma, kuid annab hea eelduse kvaliteetse tulemuse saamiseks.

,

Kuidas leida ehitaja?

 

Ehitustööde planeerimisel on enamasti  esimeseks mureks, kuidas leida hea ja usaldusväärne ehitaja. Vaatame lähemalt, millised võimalused on ehitaja leidmiseks ning millist infokanalit kasutada?

Sõber soovitab
Suur hulk inimesi valib ehitaja lähemate tuttavate ja sõprade soovituste ja varasema kogemuse põhjal. See on ka igati mõistetav, sest selline info on usaldusvääne ja ka töö tulemus enamasti ootuspäraselt hea kvaliteediga. Head ehitajad sageli ainult niimoodi tööd leiavadki ning selline „soovitamine” on kasulik nii ehitajale kui ehitustöö ostjale. Siiski panen südamele, et peaks enne kahelt – kolmelt varasemalt töö tellijalt arvamust küsima – siis on enamasti asi kindel.

Veebilehed

Veebilehed

Infokataloogid
Infokataloogid juba enamikus elektroonilised (on ka paberkandjal käsiraamatuid – kuid need vananevad väga kiiresti).  Internetist leiab suurel hulgal telefoni ja infokatalooge, näiteks 1188, infowebneti jne. Sobiliku firma otsimine käib töö märksõna või tegevusvaldkonna järgi.  Suurimaks mureks infokataloogide puhul see, et infot on palju ja väga keeruline leida see õige, kes töö hea kvaliteedi ja mõistliku hinnaga ära teeks.

Ehitusfoorumid
Internetis on palju ehitusteemalisi foorumeid näiteks ehitusfoorum.com, ehitusabi.ee ja sealt võib leida inimesi, kes oma kogemusi jagavad või mõnda ehitajat soovitavad. Selliste poolanonüümsete soovitajate osas peab veidi ettevaatlik olema ja kõike ei tasu võtta tõena.

Reklaamkuulutused
Nii paberil väljaannetes kui ka internetis on sageli ka ehitusfirmade reklaame. Internetis on reklaamkuulutused enamasti ehitusportaalides ehitusabi.ee, ehituskeskus.ee, ehitushange.ee  jne. või siis suuremate kuulutuseportaalides nagu Soov, Kuldne börs jne. Firmad, kes ennast reklaamivad on tööst huvitatud ning teevad reeglina hea meelega hinnapakkumisi. Kindlasti on mõistlik neilt hinda küsida.

Ehitusfirmade kodulehed
Internetis on enamasti ehitusfirmade kodulehtedel ka täpsemalt kirjas, milliseid ehitustöid tehakse ja milliseid varasemaid töid on teostatud. Näiteks eramute ehitajatel on sageli oma tüüpprojektid, mistõttu sobiliku tüüpprojektiga sarnase maja soovijatel on mõistlik ehitusfirmaga ühendust võtta. Sellisel juhul on riskid ehitaja valikuga väiksemad kuna ehitusfirmal on kogemus taolist tüüpi eramute ehitamisel ja paremad võimalused saavutada head ehituskvaliteeti ja kinni pidada tähtaegadest. Kasulik on põhjalikumalt vaadata ehitusfirmade tehtud töid ja referentse – see näitab firma võimekust ja varasemat kogemust kõige paremini.

Ehitushanke korraldamine
Järjest enam leiab kasutamist ehitushanke korraldamine mõne ehitusportaali hankekeskkonna kaudu näiteks hange.ee, ehitusabi.ee või ehitushange.ee vahendusel. Olenevalt keskkonna võimalustest on võimalik avaldada hankekuulutus või hoopis saata konkreetne hinnaküsimine väljavalitud firmadele.

Hankekuulutuse ülsepanemise eeliseks on ennekõike see, et firmadel on võimalik leida sinu hankekuulutus ja teha sellele oma hinnapakkumine. Võid leida niiviisi firmasid, kelle poole ei oleks osanud ise pöörduda. Hanke korraldamise eelduseks on korralik tööde kirjeldus või ehitusprojekt, mis võimaldaks ehitusfirmadel teha siduvat hinnapakkumist. Sageli näen, et inimsed panevad üles hankekuulutusi, milles niivõrd vähe infot, et selle alusel pole võimalik hinnapakkumist teha. Seejärel kulub neil palju aega telefoni või e-posti teel täpsustatavatele küsimustele vastamiseks. Seetõttu on minu soovitus – võta alguses rohkem aega ja pane kirja oma soovid võimalikult täpselt – siis on ehitushanke tegemine palju lihtsam.

Millist kanalit kasutada?
Oma kogemuse põhjal on kõige tulemuslikum ehitushanke korraldamine Internetis. Selle tegemine on kiire ja vastused – hinnapakkumised saab peatselt. Enamasti võtavad firmad ühendust ja küsivad täpsustavaid küsimusi – see on normaalne asjade käik. Küsimustele vastamisel saab endale selgemaks töödega seotud nüansid ja see on kasulik hiljem tööde teostamise etapis.

Olen kasutanud ka ehitusfirmade kodulehe kaudu firmade otsimist ja enamasti juhtub olema nii, et mida põhjalikuma infoga on firma koduleht, seda usaldusväärsem firma ning hinnaküsimisele saab enamasti ka kiiresti vastuse.

Kodulehe kaudu firmadega kontakti võtmisel on soovitav enamasti teha seda telefoni teel ja täpsustada kellele ja millisele e-posti aadressile hinnaküsimine saata.

 

Millist kanalit oled sina kasutanud ehitaja leidmisel?