Kas ehitusfoorumis saab targaks?

Eestis on mitmeid tegutsevaid ehitusfoorumeid, kus igapäevaselt tuhanded inimesed käivad oma probleemidele nõu otsimas. Kui esmapilgul tundub see olema ideaalne võimalus igale asjale vastuse saamiseks siis mitte alati ei ole see nii.

Ehitusfoorumites käib hoogne elu, on kindlad inimesed, kes pidevalt seal sõna võtavad ja omapoolset head nõu jagavad. Foorumites käiakse ennekõike oma väga konkreetsele probleemile lahendust otsimas või teiselt poolt oma lahendust pakkumas. Teiste sõnadega otsib ehitustöid planeeriv ja töid kavandav eraisik enda materjalivalikule või tehnilisele lahendusele kinnitust või palub soovitusi teistelt, kuidas võiks ehitustöid teostada või teenuse korras kelleltki tellida.

Teatud rühm firmasid, ennekõike väiksemad ehitusfirmad, käivad ehitusfoorumites omapoolseid lahendusi pakkumas ja seeläbi tööd otsimas.

Tundub, et kõik on paigas – teadmisi jagatakse, eraisikud saavad vajalikke soovitusi või jagavad enda kogemust, ehitusfirmad saavad tööd.

Kui aga lähemalt uurida, kuidas sisuliselt probleemidele vastatakse siis ei ole alati olukord enam hea. Nimelt probleem on selles, et küsimuste vastuste seas on ka palju selliseid vastuseid, mis pole õiged ja nende nõuannete kasutamisel kvaliteetset tulemust ei saavuta. Näiteks jääb silma niiskusprobleemide lahenduskäike, kus soovitatud materjalidega ja konstruktsioonidega kvaliteetset lahendust ei ole võimalik saavutada.

Tõsi küll, mõnes kohas on mõni targem ka seda otse foorumis välja öelnud, et väljapakutud lahendus on vale ja siis tuleb veel kolmas, kes pakub oma lahenduse ning sageli vaieldakse veel omavahelgi.

Kokkuvõttes jääbki ehituskaugemal inimesel sageli ebaselgeks, milline oleks tema probleemile siis parim lahendus ehk millist vastust tasub uskuda ja millist mitte.

Usun, et ehitusfoorumid on väga olulised, kuid kõike seal toodut ei tasu puhta kullana võtta ning kahtluse korral ka muudest allikatest lahenduskäike kontrollida. Minu arvates tasuski võtta ehitusfoorumeid kui ideede ja kontaktide allikana, mitte niivõrd õpikuna, kuidas ehitada.

Põnevat lugemist ehitusfoorumites!