Tellija ja ehitusprojekti joonised

Alustades oma maja kavandamisega jõuab iga tellija mõne aja jooksul etappi, kus reaalselt pannakse maja paberile, tänapäev peamiselt arvutisse.

Enamik tänapäeva projekteerijad – arhitekte kasutab väga levinud programmi AutoCAD. See programm võimaldab luua kõik oma majale vajalikud joonised, alates krundi plaanist lõpetades tööjoonistega ja sõlmede joonistega.

Õige pea tekib töö käigus igal tellijal küsimus, kuidas ennast jooniste arenguga kursis hoida. Üheks võimaluseks on muidugi printida joonised välja, kuid aktiivse kavandamistöö käigus tekib järjest uusi versioone ning palju mugavam oleks vaadata infot otse arvutist.

Ka tellijal on vaja joonistega pidevalt kursis olla
Ka tellijal on vaja joonistega pidevalt kursis olla

Probleem ei ole see, et iga tellija ei saaks ka endale AutoCADi hankida, vaid probleem on see, et see programm on väga kallis ning ei ole mõtet seda hankida. Ennekõike on see programm mõeldud ikkagi töövahendiks oma eriala spetsialistidele. Aga millised oleksid siis lahendused, kuidas ka tellija saaks arvutist joonised vaadata. Allpool valik lahendusi:

  • Jooniste pdf failideks salvestamine – see on väga levinud viis jooniste edastamiseks tellijale. See nõuab lisatööd salvestamisel, kuid kindlasti saab selliselt hakkama.
  • Hankida mõni AutoCAD dwg faile avav viewer, mida on võimalik hankida tasuta Internetist ning mis võimaldab joonised vaadata, kuid mitte täiendada. Kuigi enamik jooniseid saab vieweriga kenasti loetud, võib siiski tekkida olukordi, kus viewer ei näita kõiki andmeid nagu originaalis.
  • Hankida mõni AutoCAD programmiga analoogne tarkvara, mis võimaldab avada ja kasutada ka AutoCAD faile, kuid mille litsentsid on oluliselt soodsama hinnaga. Näiteks joonestamistarkvara ZwCAD.
  • Lisaks on võimalik hankida AutoCAD 30 päevane prooviversioon, mille saab Internetist alla laadida. See variant aga sobiks, vaid siis, kui tõesti on vaja lühikest aga joonistega tutvuda või neid on vaja hädasti ise täiendada.

Mina soovitan igal tellijal siiski mõni ülaltoodud variantidest endale luua ja mitte jääda paberjoonistele lootma. Kuigi ehituses kindlasti on projekt  ka paberjoonistel olemas, on oluline sageli kiirus mõne mõõdu või detaili ülekontrollimiseks ning elektrooniline lahendus on seetõttu kindlasti mugavam.

Ole oma maja projektiga pidevalt kursis. Loo endale tehniline lahendus, mis seda eesmärki sul täita aitab!