Kuidas valida oma maja põhimaterjali?

Kui plaan maja ehitamiseks tehtud siis järgneb otsustamine, millisest konkreetset põhimaterjalist maja ehitada. Põhimaterjalina peetakse silmas ennekõike kandvate konstruktsioonide materjale ehk siis kandvaid välis- ja siseseina materjale aga ka mittekandvate…

Külaskäik elementmaja tootja juurde

Hiljuti oli mul hea võimalus osa saada ühe elementmaja tootmise köögipoolest. Nimelt käisin tutvumas  kodumaise firma Timbeco Woodhouse OÜ (endise nimega Palktare OÜ) tootmisega. Firma toodangus on erinevad lahendused nii…

Küsitlus eelistas napilt kivikonstruktsiooni

Majaehitaja veebilehel oli pikemat aega üleval küsitlus, mis palus anda vastuse küsimusele „Millise seinakonstruktsiooniga maja ehitad?“. Vastajatest eelistab lausa 45% kivi, väikeplokkidest seinakonstruktsioone oma maja ehitamisel. Kui aga küsitluse tulemusi…

Miks on kruntidel piirangud?

Üks küsimus: Mks paljudes piirkondades, kus krunte müüakse, on palkmajade ehitus keelatud. Kas see on tuleohutuse eesmärgil? Vastus: Detailplaneeringuga pannakse paika piirkonna hoonestamise nõuded ja piirangud. Detailplaneering omakorda kujuneb üldplaneeringutest.…

Millised on populaarsed majad?

Eesti turul on palju erinevaid valmismajade / moodulmajade müüjaid. Milliste vastu tuntakse enim huvi? Selle teadasaamiseks palusin majade müüjatelt täpsemat infot. Kahjuks jäi vastamine minu küsimusele napiks. Alljärgnevalt on väike…