Küsitlus eelistas napilt kivikonstruktsiooni

Majaehitaja veebilehel oli pikemat aega üleval küsitlus, mis palus anda vastuse küsimusele „Millise seinakonstruktsiooniga maja ehitad?“.

seinakonst

Vastajatest eelistab lausa 45% kivi, väikeplokkidest seinakonstruktsioone oma maja ehitamisel. Kui aga küsitluse tulemusi veidi analüüsida siis eelistatakse tegelikult puit – ja kivikonstruktsioone pea võrdselt.

Kivikonstruktsioonid:
– Kivi, väikeplokk ( 45%) + Betoon (5%) = 50%

Puitkonstruktsioonid:
– Puitkarkass (33%) + Palk (15%) = 48%

Võta osa ka uuest küsitlusest, mille leiad paremal veerus!