Sense – rahvusvaheliselt sertifitseeritud passiivmajade projekteerija ja tootja

sense-logo

Sense projekteerib ja toodab ainsana Eestis rahvusvaheliselt sertifitseeritud passiivmaju. Kasutatav kontseptsioon tugineb päikeseenergia nutikal käsitlemisel. Hoonete kavandamisel rakendame erinevaid simulatsioonarvutusi, pöörates tähelepanu suurele hulgale detailidele.

Pikaajalised energiatõhusate hoonete projekteerimise ja ehitamise oskused ning kogemused!

10 aasta arendustöö tulemusena oleme lahti mõtestanud energiatõhusa hoone toimimise kõik aspektid ja loonud sobiva kontseptsiooni.

Sense tehases välja töötanud lahendused tagavad hoonete valmimise kiiruse ja täpsuse. Maailmatasemel tööd kinnitab passiivmajanormist kaks korda parem mõõdetud õhupidavus.

Hea enesetunde ja tervise seisukohalt on suur tähtsus ruumi sisekliimal ja õhu kvaliteedil, mille tagamiseks kasutame oma hoonetes looduslikke materjale ja tõhusat ventilatsioonisüsteemi.

Üle kümne aasta pikkune arendustöö energiatõhusa ehituse valdkonnas on andnud meie spetsialistidele ainulaadsed oskused ja kogemused. Selle tulemusena oleme ehitanud Eesti esimesed rahvusvaheliselt tunnustatud passiivmajad.

Sense hooneid seiratakse järjepidevalt Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadusuuringutes. Selle alusel kinnitame, et meie hoonetel on väga madal küttekulu ja nad on väga hea kvaliteediga.

Sense majad

NB! Alltoodud majade ostmise korral tasub Sense Teie 5 aasta küttearved!

A31

Sertifitseeritud passiivmajana pakub Sense A31 mugavust kaasaegses võtmes. Selles hoones on aastaringselt meeldiv sisekliima ning väga madalad küttekulud.

Köetav pind: 158 m2

S53

Sense S53 on suurepärane näide julgest funkarhitektuurist, mis on samas tippklassi energiatõhususega.

Köetav pind: 147 m2

S74

Sense S74 on ruumikas ühepereelamu, kus terrassilt ei puudu ka välibassein.

Köetav pind: 227 m2

Sense A33

a33

Sense A33 on avar ning valgusküllane elamu, mille kavandamisel on lähtutud kompaktsusest ja funktsionaalsusest.

Köetav pind: 151,5 m2

A 33 liginullenergiahoone majakarbi pakkumus
Tööde lõppedes on objektil välisviimistluse valmiduses väga kvaliteetne ja energiatõhus majakarp.
Sense Factory elemendid on kaetud ilmastikukindla tuuletõkkekangaga ja lõplikult on väljaehitatud lamekatus. Paigaldatud on välisuksed ja aknad. Hoonekarbi õhupidavus on kontrollitud rõhutestiga. Loodud on täielik ruumiprogramm vahelagede ja vaheseintega. Paigaldatud on ventilatsioonisüsteem.

Sense hoonete õhupidavus

Hoonete õhupidavus

Hoonete õhupidavus on passiivmaja üks võtmenäitajaid, mis on aluseks energiasäästlikule ja kvaliteetsele majale.

Sense hoonete keskmine õhupidavus 0,34 l/h on esmaklassiline ja on oluliselt parem passiivmaja piirnormist 0,6 l/h.

Energiatõhusus

passivehouse-cert-150x150

Sense rakendab oma majade kavandamisel ja ehitamisel rahvusvaheliselt tunnustatud passiivmaja metoodikat ning seega on Sense majades aastaringselt tagatud väga väikese kütteenergiakuluga mugav sisekliima. Seejuures on ruumid väga valgusküllased ning konstruktsioon ajas kestev.

Sense Tartumaa passiivmaja seire tulemused

seinaU

Tartumaal oleva 158 m2 maja seire tulemus: aastas kulus 4 liikmelisel perel küttele ja soojale veele 226.80 eurot. Sinine läbiv joon kirjeldab päikesekollektorite kasutuse aega ja efektiivsust.

Sisekliima

Meie hoonetes aitavad ühtlast ruumitemperatuuri tagada väga soojapidavad välisseinad ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Lisaks sellele kasutame oma majades tampsavi siseseinaelemente, mis aitavad iseseisvalt reguleerida õhuniiskust ja temperatuuri. Suvel absorbeerib savielement õhuniiskuse ja seega ei lase palavatel suveilmadel ruumiõhul liialt niiskeks minna. Talvel aga vabaneb savielemendis paiknev niiskus ning seega on likvideeritud külmade ilmadega esinev sage probleem liiga kuiva ruumiõhuga.

sisekliima-elutuba-1280x720

Kvaliteet

kvaliteet-projekteerimine-1280x720

Kvaliteetse terviklahenduse pakkumiseks oleme koondanud parimad spetsialistid, ettevõtted ja komponendid oma Tartumaal asuvasse tehasesse ning seadnud eesmärgiks sertifitseeritud passiivmajade projekteerimise ja ehitamise.
Tulenevalt passiivmaja kõrgetest nõudmistest konstruktsioonide õhupidavusele ja külmasildade vähesusele, on Sense oma tootearenduse viinud nii kaugele, et võimalikuks on saanud passiivmajadele sobilike välispiirde tasaelementide tehases tootmine ja külmasillavaba ning õhupidav montaaž objektil. Tänu sellele väheneb märkimisväärselt hoone kütteenergiavajadus ja suureneb konstruktsioonide eluiga. Iga hoone valmimisel, kontrollivad spetsialistid rõhutesti abil hoone õhupidavust. Mõõdetud tulemuste alusel on Sense hoonete keskmine õhupidavus ligikaudu 2x parem passiivmaja piirnormist.

Kontaktandmed

www.sense.ee

Esindus
Telliskivi 60A
B-hoone, Telliskivi Loomelinnak
Tallinn
Üldkontakt
Näituse 22-21, 50407, Tartu
sense@sense.ee

Arnika Kajaste
Tartus
arnika@sense.ee
+372 5340 5007

Registreeru konsultatsioonile
Olete oodatud külastama neljapäeviti toimuvat Sense maju ja tehnoloogiat tutvustavat seminari.
Registreeri siit >>

Videod

Soovitav lugeda

Täiendavad artiklid, nõuanded ja viited