Postitused

, ,

Suurim viga ehitustööde hinnaküsimisel?

Hea lõpptulemuse saamiseks on vajalik ehitustöö tellimisel teha eeltööd. Sageli ei pöörata sellele piisavalt tähelepanu ning see võib valusalt hiljem kätte maksta.

Tehtavad tööd pane kirja detailselt

Hinnaküsimisse pane tööd kirja detailselt, siis saad soovitud tulemuse!

Milline on peamine viga ehitustööde tellimisel – hinnaküsimisel?

Ehitustööde hinnaküsimisel ei kirjeldata täpselt teostamist vajavaid töid.

 Sageli koostatakse hinnaküsimine ainult paari lausega ning ei lisata täiendavalt ei jooniseid, pilte ega tööde kirjeldust. Sellele järgneb tavaliselt 2 probleemi:

 1. Ehitajad hakkavad täpsema info saamiseks kontakti võtma ja tööde sisu täpsustama. Selline küsimustele vastamine võtab palju aega ja tekib olukord, kus osadel küsijatel on täpsem info ja teistel mitte. 
 2. Esitatavad hinnapakkumised on väga erinevad nii hinnalt kui ka sisult. See tähendab, et hinnapakkumisi on väga raske võrrelda. Sageli ei ole ka hinnapakkumised selgelt lahti kirjutatud ja väga raske aru saada, milliseid töid kokkuvõttes selle hinna eest tehakse.

Jättes hinnaküsimise üldsõnaliseks ei saa ka head pakkumist. Minu soovitus on alati võtta see aeg ka väiksemate ehitustööde hankimisel ja kirja panna tööde täpne kirjeldus, tööde mahud, lisada võimalusel pildid, joonised. Joonised võivad olla ka käsitsi tehtud, oluline on info, mitte vormistus.

 

Kas sinu ehitushanked on hästi koostatud?

Ehitaja kontrollimine väiksemate tööde korral

Leidub väga kvaliteetseid ehitustööde teostajaid, kelle tööeetika on selline, et kõike tuleb teha korralikult ja õigete materjalidega. Ainuke häda, et selliseid vähe ja sellised firmad / töömehed on sageli hõivatud.

Põrandakütte paigaldus
Põrandakütte paigaldus

Kuidas võiks tööde tellija hakkama saada, kui pole leidnud tööde teostajaks parimaid töömehi? Pakun valiku näpunäiteid, mida tuleks kasutada.

 

 • Palu ehitajalt täpselt kirjeldada või veel parem, kirjalikult esitada tehtavad tööd ja kasutatavate materjalide nimekiri.
 • Saanud ehitajalt tööde ja materjalide info, palu võimalusel mõnelt ehitust tundval inimesel saa üle vaadata. Kui asjatundja täiendab seda nimekirja, siis kooskõlasta see veelkord ehitajaga ja palu tema allkirja sellele.
 • Ehitustööd lase teostada selle dokumendi alusel ja kontrolli selle täitmist ise või palu keegi asjatundja appi.
 • Materjalide hankimine proovi korraldada nii, et selle eest tasud ise materjali müüjale ja transportijale. See kulutab veidi rohkem sinu aega, kuid saad kindluse, et kogu raha läks materjalide hankimiseks.
 • Kohe kui avastad, et töö kvaliteet ei ole vastav, siis anna sellest ehitajale teada ja lase see parandada. Kui töö kvaliteet ei vasta kokkulepitule või ehitaja rikub materjali, lase ehitajal see omal kulul parandada. Ära luba edasi ehitada enne kui vead parandatud.
 • Tööde eest ettemakseid ära võimalusel tee. Kui see möödapääsmatu, siis tee need võimalikult väikseks. Tasu suuremate tööde eest osade kaupa. Väiksemate tööde eest peale töö valmimist ja vastuvõtmist.
 • Tööde vastuvõtmisel vaata, et tööplats oleks puhastatud. Ehitajad tahavad jätta sageli oma tehtud töö puhastamata ja selliselt võivad jääda mõned puudused kohe avastamata.

 

Milliseid võtteid kasutad sina ehitustööde kontrollimisel?

,

Ehitustööde hinnaküsimine ja hanke väljasaatmine

arvuti

Hea tulemuse saavutamiseks on kasulik vormistada korralik hinnaküsimise dokumentatsioon. Enamasti, mida detailsemalt on koostatud hinnaküsimine, seda paremini on hinnapakkumised võrreldavad ja seda vähem on hiljem arusaamatusi tööde teostamise etapis.

 

 

Kuidas täpsemalt head hinnaküsimist koostada? Mida peaks hinnaküsimine sisaldama? Vaatame lähemalt.

 

 

 • Tööde kirjeldus.
  Mahukate tööde puhul viidet projektdokumentatsioonile, mis on hinnaküsimise lisaks või detailset tööde kirjeldust. Tööde kirjeldamisel on oluline lisada võimalikult täpselt tööde mahud, kasutatavad materjalid ja tööde teostamise tingimused. Väga oluline on ära tuua tööde teostamise prognoositav aeg ja objekti asukoht.
 • Objektiga tutvumise võimalus.
  Väga soovitav on hinnaküsimises anda võimalus objektiga tutvumiseks enne hinnapakkumise koostamist. Need firmad, kes tulevad ja tutvuvad objektiga on kindlasti palju usaldusväärsemad ja nende pakkumisi võib julgemini kasutada. Ehitusobjektid on unikaalsed ja ainult kohapeal on võimalik ehitajal hinnata tegelikku olukorda ja objekti keerukusele vastav hinnapakkumine koostada.
 • Hinnapakkumise esitamise tähtaeg.
  Olenevalt tööde mahust on soovitav jätta hinnapakkumise tegemiseks aega vähemalt 1 -2 nädalat. Suuremate hangete puhul mõistlik ka pikema pakkumiste esitamise tähtaeg.
 • Märkus „Hinnapakkumise koostamise kulusid ei hüvitata”.
  Taoline märkus on mõistlik lisada iga hinnaküsimise juurde. Kuigi Eestis on tavapärane, et ehitustööde hinnapakkumise koostamine on tasuta, on kasulik arusaamatuste vältimiseks vastav märkus lisada.
 • Märkus „Hinnapakkumine peab sisaldama kõiki tööde teostamiseks vajalikke kulusid lahtikirjutatult ja hinnapakkumine peab jääma kehtivaks näiteks 2 kuuks”.
  Enamasti ehitajad väga lahtikirjutatud hinnapakkumist teha ei taha, kuid tellija vaatenurgast on see oluline. See aitab kontrollida, kas hinnapakkumises on arvestatud vajalike töödega ning hinnata, kas tööde teostamine on reaalne ja kas pakkumine sisaldab vajalikke töid. Mõistlik on anda hinnaküsimises lahtikirjutatud hinnapakkumise struktuur ehitajale ette, selliselt saab võrreldavad hinnapakkumised. Hinnapakkumise pikem kehtivusaeg annab võimaluse rahulikult hinnapakkumisi võrrelda, täpsustada ja alles siis valida parim pakkuja.
 • Tööde kindlustamine.
  Suuremate tööde puhul näiteks eramaja ehitusel, tuleb kirja panna ka ehitustööde ajal täisriskikindlustuse nõude. See maandab riske ja tasub kindlasti kokkuvõttes ära.
 • Kontaktandmed.
  Mõistlik on lisada hinnaküsimisse nii telefon kui ka oma e-posti aadress. Ei maksa karta pakkujate poolt esitatavaid küsimusi. Kui kohe ise ei oska vastata saab mõnelt asjatundjalt üle küsida ja hiljem vastuse anda. Paljud küsimused ja ettepanekud on enamasti just sellised, mis aitavad parema lõpptulemuse saamisele kaasa ning võivad algset ideed edasi arendada.

Hanke väljasaatmiseks soovitan kasutada hankekeskkondi, kuhu saab oma dokumendid ja joonised ülesse laadida  või saata hange välja e-postiga konkreetsetele firmadele.

Viimase variandi puhul on hea enne hanke hinnaküsimise väljasaatmist firmad üle helistada ja täpsustada, kas firma on huvitatud pakkumise tegemisest. Samuti peab arvestama sellega, et e-postiga dokumentide ja jooniste saatmisel võivad kirjad suure mahu tõttu mitte kohale jõuda ning seetõttu mõistlik üle helistada, kas saadi dokumendid kätte.

Kuidas sina oled saanud võrreldavad hinnapakkumised, jaga oma kogemusi?