Ehitaja kontrollimine väiksemate tööde korral

Leidub väga kvaliteetseid ehitustööde teostajaid, kelle tööeetika on selline, et kõike tuleb teha korralikult ja õigete materjalidega. Ainuke häda, et selliseid vähe ja sellised firmad / töömehed on sageli hõivatud.

Põrandakütte paigaldus
Põrandakütte paigaldus

Kuidas võiks tööde tellija hakkama saada, kui pole leidnud tööde teostajaks parimaid töömehi? Pakun valiku näpunäiteid, mida tuleks kasutada.

 

  • Palu ehitajalt täpselt kirjeldada või veel parem, kirjalikult esitada tehtavad tööd ja kasutatavate materjalide nimekiri.
  • Saanud ehitajalt tööde ja materjalide info, palu võimalusel mõnelt ehitust tundval inimesel saa üle vaadata. Kui asjatundja täiendab seda nimekirja, siis kooskõlasta see veelkord ehitajaga ja palu tema allkirja sellele.
  • Ehitustööd lase teostada selle dokumendi alusel ja kontrolli selle täitmist ise või palu keegi asjatundja appi.
  • Materjalide hankimine proovi korraldada nii, et selle eest tasud ise materjali müüjale ja transportijale. See kulutab veidi rohkem sinu aega, kuid saad kindluse, et kogu raha läks materjalide hankimiseks.
  • Kohe kui avastad, et töö kvaliteet ei ole vastav, siis anna sellest ehitajale teada ja lase see parandada. Kui töö kvaliteet ei vasta kokkulepitule või ehitaja rikub materjali, lase ehitajal see omal kulul parandada. Ära luba edasi ehitada enne kui vead parandatud.
  • Tööde eest ettemakseid ära võimalusel tee. Kui see möödapääsmatu, siis tee need võimalikult väikseks. Tasu suuremate tööde eest osade kaupa. Väiksemate tööde eest peale töö valmimist ja vastuvõtmist.
  • Tööde vastuvõtmisel vaata, et tööplats oleks puhastatud. Ehitajad tahavad jätta sageli oma tehtud töö puhastamata ja selliselt võivad jääda mõned puudused kohe avastamata.

 

Milliseid võtteid kasutad sina ehitustööde kontrollimisel?