Postitused

, ,

Milline peaks olema eramu energiamärgise klass?

Enne oma maja ehitama asumist tuleb teha põhimõtteline valik. Milline kontseptsioon valida oma kodule?

Üheks võimaluseks on lähtuda maja energiatõhususest. Vaadates täna eramuehitust üldpildis jääb silma, et põhiliselt minnakse oma maja ehitamisel 3 teed pidi:

1) Tavalised, kehtivatele normidele vastavad eramud. Veel mõni aeg tagasi ei olnudki nagu muid alternatiive ja rohkem pandi rõhku maja suurusele, kui näiteks soojapidavusele või optimaalsele ruumiplaanile. Energiamärgise klass enamasti C või D klass.

2) Ülisäästlikud, rohkelt tehnikat ja automaatikat kasutavad majad. Automaatika, mis on mõeldud säästlikkuse, turvalisuse ja mugavuse tagamiseks. Nende majade all pean silmas nn. targa maja kontseptsiooniga ehitatavaid maju. Samuti kuuluksid selle suuna alla näiteks ka passiivmajasid, mis oma toimimiseks kasutavad ülimoodsaid automaatikaseadmeid lisaks paremini soojustatud ja lahendatud konstruktsioonidele. Energiamärgis: A, B ja C klass.

3) Traditsiooniliselt ja looduslähedaselt ehitatavad majad. Näiteks palkmajad, puitkarkassil ehitatavad majad või muud naturaalsete soojustus- ja ehitusmaterjalidega majad (näiteks ökomajad, põhimajad jne.). Olenevalt lahendusest võib energiamärgis olla A, B, C või D klass.

Meeles peaks pidama, et konkreetse majatüübiga ei kaasne automaatselt konkreetne energiamärgise klass, vaid tegemist ikkagi iga konkreetse projekti põhjal koostatava arvutusliku näitajaga.  

Kehtivate nõuete järgi ei tohi Eestis ehitatavate hoonete energiatõhususarv ei tohi ületada väikeelamutes (sh paarismajad ja ridaelamud) 180 kWh aastas ruutmeetri kohta ehk siis minimaalselt D klassi.

Kui vaadata täna ehitatavaid üksikelamuid Ehitisregistrist siis hakkab silma, et valdav enamik maju ehitatakse energiamärgise klassiga D ja vähesel määral ka C klassiga. Teiste sõnadega ehitatakse täna just neid maju, mida kehtiv seadusandlus miinimumnõuetena lubab ehitada.

Kas tõesti tasub ehitada täna D klassiga eramut? Minu arvates mitte ja ma usun, et probleem pole mitte see, et näiteks C klassiga maja ehitamine oluliselt kallimaks kujuneks vaid selles, et oma maja ehitajad ei ole seda enda jaoks piisavalt teadvustanud.

Euroopa komisjoni plaan näeb ette, et aastast 2020 tohiks ehitada sisuliselt ainult A klassiga maju. Kas see konkreetne tähtaeg jääb kehtima on iseküsimus, kuid on vaid aja küsimus, sest varem või hiljem see nõue hakkab kindlasti kehtima.

Minu meelest tasub igal majaehitajal teadvustada, et energiatõhus maja aitab reaalselt energiakulusid säästa ning seada eesmärgiks vähemalt C või parema klassiga maja ehitamise. See on otsus, mida saab teha ainult tulevane majaomanik ise.

, ,

Passiivmaja e-kursus avatud

passiivmaja

Passiivmaja e-kursus avatud

Passiivmaja ideoloogia näeb ette võimalikult väiksed küttekulud, kuid samal ajal tagades kvaliteetse elukeskkonna. Elukeskkonna, kus on tagatud värske õhk ja ühtlane temperatuur kui ka kõik tänapäevased mugavused.

See passiivmaja e-kursus on mõeldud neile, kes plaanivad omale ehitada passiivmaja või vähemalt madala energiatarbega maja. Samas usun, et sellest kursusest saavad kasu ka nn. tavamaja ehitajad, sest nõuandeid, kuidas energiasäästu saavutada, kuluvad ära kõigile.

Vaata siit täpsemalt: Passiivmaja e-kursus >>

,

Kuidas saada odavalt kastmisvett?

Igaühele on teada, et järjest kallimaks ja kallimaks muutub vee hind. Need, kelle krundil on oma puurkaev või šahtkaev, saavad ka edaspidi päris soodsalt hakkama. Aga järjest suuremale hulgale majapidamistele on veekulust tingitud hinnalisa märkimisväärne.

Loobu kallist kastmisveest

Loobu kallist kastmisveest, kasuta drenaaživett

Keskkonnanõuete karmistamine on oluliselt piiranud puurkaevude ehitamist ning enamikel tuleb liituda kohaliku vee-ettevõtte tsentraalse veervõrguga. See on meie joogivee kvaliteedi tagamiseks ka ainuõige samm.

See tähendab aga seda, et paljudel tuleb näiteks muru ja taimede kastmiseks kasutada kallist ja hea kvaliteediga vett. See võib tekitada suvekuudel märkimisväärse lisakulu kastmisvee eest.

Mida ette võtta? Kas on olemas soodsamat võimalust kastmisvee saamiseks?

 

Kasuta drenaaži

Maja projekteerimisel ja vundamendi tegemisel unustatakse sageli ära drenaaž. Maja vundamendi pikaealisuse jaoks on drenaaž väga oluline, kuid seoses vee hindade olulise kallinemisega on drenaažil tekkimas veel teinegi ning ka väga oluline kasutusotstarve.

Rajatud drenaažitorustik aitab koguda vihmavett.

 • Drenaažitorustiku äravoolukoha lähedale saab  panna maa-aluse veemahuti ja sinna suunatakse drenaaži abil vihmavesi. Selline mahuti toimiks ülevoolu põhimõttel. Kui mahti saab täis siis ülejäänud vesi voolab edasi, kas tsentraalsesse drenaaži või suunatakse mujale.

 

 • Teine võimalus on veemahuti asemel rajada salvkaev, kuhu samamoodi saab suunata drenaaži kaudu vihmavee. Selle rajamine on mõnevõrra odavam, kuid peaks arvestama, et enne peaks uurima kohalikust omavalitsusest, kas selle rajamine on krundil lubatud.

 

Selliselt saab drenaaži abil kokku hoida suures mahus kastmiseks sobilikku vett. Selline looduslik vesi on taimedele isegi kasulikum. Nii mahutist kui ka salvkaevust on võimalik pumpade ja muu automaatika abil vett väga mugavalt kasutusse võtta. Näiteks käivitada teatud kellaajal automaatselt muru kastmine.

Olen viimasel ajal uute projekteeritavate majade krundiplaanidel näinud järjest rohkem selliseid drenaaživee mahuteid. See on igati mõistlik ja säästlik lahendus ning tasub järgmist.

,

Millised on nõuded heale majale?

Ehitusjärgus maja

Ehitusjärgus maja

Oma kodu ehitamist planeerides peaks kõigepealt läbi mõtlema, mis nõudeid peaks maja täitma. Oluline oleks vaadata kodu kui tervikut.

Pean silmas seda, et kodu ei ole ainult maja ja ruumid, vaid ka ümbritsev keskkond. Usun, et igaüks näinud selliseid maju, mis ei sobi ümbritsevate majade arhitektuuriga või ei sobi maja krundiga kokku. Sellise maja omanik tajub tõenäoliselt ka ise ühel hetkel, et täit rõõmu selline kodu ei paku.

 

 

Millised oleksid need nõuded, mida tuleks oma kvaliteetse kodu rajamisel arvestada?

 • Hea ligipääsuga ja turvaline asukoha valimine.
 • Väljaarenenud infrastruktuur või info olemasolu, et see ehitatakse välja lähemas tulevikus.
 • Ümbritseva arhitektuuriga ja loodusliku keskkonnaga sobiliku maja projekteerimine.
 • Pere praeguste ja tulevaste vajaduste arvestamine maja ruumiplaani koostamisel.
 • Võimalike maja laiendustöödega arvestamine juba plaanimise etapis.
 • Energiasäästliku maja põhimõtete kasutamine.
 • Maja põhikonstruktsioonide osas usaldusväärsete ja kindlate lahenduste kasutamine.
 • Maja ehitamisel tervislike ja vastupidavate materjalide kasutamine.
 • Majas korraliku ventilatsioonilahenduse kasutamine, et oleks tagatud piisav õhuvahetus.

 

Selliselt enda jaoks olulised nõuded välja tuues, hakkab sammu-sammult tekkima ettekujutus oma kodust  ja neist väärtusest, mida pidada silmas kogu maja projekteerimise etapis. Mina soovitan igaühel ise selles plaanimise protsessis võimalikult palju kaasa mõelda. See on etapp, kus pannakse alus maja hingele ning seda tuleb teha võimalikult hästi ja südamega.

Millised on Sinu nõuded oma kodule?

,

Tunned huvi passiivmaja vastu?

Passiivmaja teema on viimasel ajal osutunud väga populaarseks. Viimasel ajal ei ole möödunud pea ühtegi päeva, kui keegi minuga ühendust pole võtnud ja palunud täpsemat infot. Energia hinnad jätkavad pöördumatut tõusuteed ning seetõttu on energiasääst igale majapidamisele väga oluline.

Energiasäästlikud majad on järjest olulisemad

Energiasäästlikud majad on järjest olulisemad

Läinud aasta lõpus tegi Euroopa parlament otsuse, et alates 2020 aasta lõpust peavad Euroopa Liidus uued ehitatavad hooned vastama väga kõrgetele energiatõhustuse nõuetele. Eesmärgiks on võetud, et hooned oleksid suutelised taastuvenergiat tootma, ehk teisisõnu eesmärgiks on võetud nullenergia majad.  Kas järelejäänud 10 aastaga on ka reaalselt võimalik selliseid nõudeid täita on iseküsimus, kuid igal juhul on energia säästmine järjest olulisem ning tähtsam ülesanne.

Nii või teisiti kavab järjest nõudlus säästlike majade järgi ning mõistlik selles suunas oma maja plaanimisel mõelda.

Tunned huvi passiivmajade ja energiasäästlike majade kohta? Pane ennast kirja ja saad varsti põhjalikuma info.

Vaata  ja pane kirja siit Passiivmaja tavamaja hinnaga >>.

Kas Sinu maja või Sinu plaanitav maja on energiasäästlik?