Kuidas saada odavalt kastmisvett?

Igaühele on teada, et järjest kallimaks ja kallimaks muutub vee hind. Need, kelle krundil on oma puurkaev või šahtkaev, saavad ka edaspidi päris soodsalt hakkama. Aga järjest suuremale hulgale majapidamistele on veekulust tingitud hinnalisa märkimisväärne.

Loobu kallist kastmisveest
Loobu kallist kastmisveest, kasuta drenaaživett

Keskkonnanõuete karmistamine on oluliselt piiranud puurkaevude ehitamist ning enamikel tuleb liituda kohaliku vee-ettevõtte tsentraalse veervõrguga. See on meie joogivee kvaliteedi tagamiseks ka ainuõige samm.

See tähendab aga seda, et paljudel tuleb näiteks muru ja taimede kastmiseks kasutada kallist ja hea kvaliteediga vett. See võib tekitada suvekuudel märkimisväärse lisakulu kastmisvee eest.

Mida ette võtta? Kas on olemas soodsamat võimalust kastmisvee saamiseks?

 

Kasuta drenaaži

Maja projekteerimisel ja vundamendi tegemisel unustatakse sageli ära drenaaž. Maja vundamendi pikaealisuse jaoks on drenaaž väga oluline, kuid seoses vee hindade olulise kallinemisega on drenaažil tekkimas veel teinegi ning ka väga oluline kasutusotstarve.

Rajatud drenaažitorustik aitab koguda vihmavett.

  • Drenaažitorustiku äravoolukoha lähedale saab  panna maa-aluse veemahuti ja sinna suunatakse drenaaži abil vihmavesi. Selline mahuti toimiks ülevoolu põhimõttel. Kui mahti saab täis siis ülejäänud vesi voolab edasi, kas tsentraalsesse drenaaži või suunatakse mujale.

 

  • Teine võimalus on veemahuti asemel rajada salvkaev, kuhu samamoodi saab suunata drenaaži kaudu vihmavee. Selle rajamine on mõnevõrra odavam, kuid peaks arvestama, et enne peaks uurima kohalikust omavalitsusest, kas selle rajamine on krundil lubatud.

 

Selliselt saab drenaaži abil kokku hoida suures mahus kastmiseks sobilikku vett. Selline looduslik vesi on taimedele isegi kasulikum. Nii mahutist kui ka salvkaevust on võimalik pumpade ja muu automaatika abil vett väga mugavalt kasutusse võtta. Näiteks käivitada teatud kellaajal automaatselt muru kastmine.

Olen viimasel ajal uute projekteeritavate majade krundiplaanidel näinud järjest rohkem selliseid drenaaživee mahuteid. See on igati mõistlik ja säästlik lahendus ning tasub järgmist.