Millised on nõuded heale majale?

Ehitusjärgus maja
Ehitusjärgus maja

Oma kodu ehitamist planeerides peaks kõigepealt läbi mõtlema, mis nõudeid peaks maja täitma. Oluline oleks vaadata kodu kui tervikut.

Pean silmas seda, et kodu ei ole ainult maja ja ruumid, vaid ka ümbritsev keskkond. Usun, et igaüks näinud selliseid maju, mis ei sobi ümbritsevate majade arhitektuuriga või ei sobi maja krundiga kokku. Sellise maja omanik tajub tõenäoliselt ka ise ühel hetkel, et täit rõõmu selline kodu ei paku.

 

 

Millised oleksid need nõuded, mida tuleks oma kvaliteetse kodu rajamisel arvestada?

  • Hea ligipääsuga ja turvaline asukoha valimine.
  • Väljaarenenud infrastruktuur või info olemasolu, et see ehitatakse välja lähemas tulevikus.
  • Ümbritseva arhitektuuriga ja loodusliku keskkonnaga sobiliku maja projekteerimine.
  • Pere praeguste ja tulevaste vajaduste arvestamine maja ruumiplaani koostamisel.
  • Võimalike maja laiendustöödega arvestamine juba plaanimise etapis.
  • Energiasäästliku maja põhimõtete kasutamine.
  • Maja põhikonstruktsioonide osas usaldusväärsete ja kindlate lahenduste kasutamine.
  • Maja ehitamisel tervislike ja vastupidavate materjalide kasutamine.
  • Majas korraliku ventilatsioonilahenduse kasutamine, et oleks tagatud piisav õhuvahetus.

 

Selliselt enda jaoks olulised nõuded välja tuues, hakkab sammu-sammult tekkima ettekujutus oma kodust  ja neist väärtusest, mida pidada silmas kogu maja projekteerimise etapis. Mina soovitan igaühel ise selles plaanimise protsessis võimalikult palju kaasa mõelda. See on etapp, kus pannakse alus maja hingele ning seda tuleb teha võimalikult hästi ja südamega.

Millised on Sinu nõuded oma kodule?