Usaldus tellija ja ehitaja vahel

Eestis valitseb ehituses ebakindlus. Tellija ja ehitaja ei usalda üksteist piisavalt.
Tõsi, seda on praegusel ajal paljudes valdkondades, kuid ehituses tuleb see eriti hästi esile.

 

Maja ehitamine nõuab tellija ja ehitaja vahel head koostööd
Maja ehitamine nõuab tellija ja ehitaja vahel head koostööd

Milles siis asi?

Ebakindlus väljendub selles, et ehitajad ei usalda tellijat ja vastupidi.

Võtame näiteks hinnaküsimised – ehitaja tahab juba hinnaküsimise koostamisel teada, kas tellijal on finantse ehituse rahastamiseks. Kui seda hinnaküsimise kirjas tellija ei oska välja tuua, jätab üks osa ehitusfirmadest pakkumise tegemata. Ehitaja ei taha  pakkumise koostamise peale aga kulutada, kui see töösse ei lähe. 

Samal ajal tellija aga  tahab veenduda, et ehitaja on tasemel ja suudab tööd korralikult teostada. Tellija soovib ehitajalt hästi koostatud hinnapakkumist ning varasema kogemuse tõendamist. Paljudele ehitajad jätavad aga selle tegemata ning tellijal ehitajat raske valida. Sageli on ehitaja poolt korrektselt vormistamata jäetud pakkumise põhjuseks ajapuudus, vähene arvuti kasutamise oskus ja paljud muud põhjused.

Usalduse ja ebakindluse kaotamiseks on vaja suhelda ja koos leida riskidele lahendused. Usaldamine ei saa toimuda üleöö ja see võtab aega. Aeg on hakata rohkem ennast panema teise osapoole rolli ning siis on lahendused leitavad hoopis kiiremini.

Head usalduse loomist ehitajaga!