Postitused

Igaüks, kellel seisab eest mõni ehitustöö tegemine, tahab esimese asjana saada teada, kui palju see maksma läheb. Sageli aga unustatakse ära, et vähegi mahukama töö tellimisel tuleb esimese asjana kirja panna tööde täpsed kirjeldused või tellida projekt.

Tellija poolne tööde ettevalmistamise faas on aga sageli praktikas selline, et pannakse kuskile kuulutus või võetakse ehitajaga ühendust. Pole harvad juhused, kus ka keskmise suurusega tööde puhul antakse suulises vormis ehitajale teada, mida peaks tegema. Selle jutu põhjal koostab ehitaja pakkumise, mis ei pruugi enam olla päris see, mida tellija soovib. Kuna väga detailselt hinnapakkumist lahti ei kirjutata siis tekibki olukord, et alles tööde käigus võib välja tulla, mida pakkumine sisaldab ja mida mitte.

Mida suurem ehitustöö seda olulisem on projekti olemasolu või võimalikult täpselt kirjeldatud lähteülesanne. Ainult niimoodi saab korralikku hinnapakkumist küsida.

Kuidas toimub ehitusfirma poolt hinnapakkumise tegemine?

Hinnapakkumise tegemiseks koostab ettevõte algul ehitustööde eelarve, kus arvutatakse võimalikult täpselt välja tööde tegelikud kulud. Eelarvele lisatakse lõpuks ettevõtte üldkulud ja kasum. Saadud lõppsumma on kokkuvõttes tellijale esitatav hinnapakkumise lõppsumma.

Hinnapakkumine kirjutatakse seejärel sageli ringi vastavalt sellele, kuidas tellija on soovinud pakkumist saada või jäetakse aluseks olemasoleva eelarve kuluread. Pakkumises esitatavad summad kirjutatakse ringi selliselt, et need sisaldavad ettevõtte muid kulusid ja kasumit. Pakkumine on enamasti veidi väiksema detailsusega kui eelarve.

See on koht, mis ettevõtte jaoks on sageli kõige raskem, näidata kliendile kuluridade kaupa maksumusi. Ei ole päris nii, et üldkulud ja kasum jagatakse võrdselt laiali kõigile ridadele. Need read, mida ettevõtte suudab odavamalt ehitada saavad sageli suurema katte ja selline ridade kaupa pakkumishinna kujundamine on parajalt suur töö.

Aeg-ajalt on ehitusfirmade poolt kuulda nurinat, et tellija nõuab pakkumist eelarve kujul. Ehitaja vaatenurgast tundub, et tellija tahab teada ettevõtte eelarve omahinda ja nii sekkub firma siseasjadesse.

Minu arvates  ka detailselt küsitud pakkumist on võimalik esitada tellijale selliselt, et sealt pole võimalik omahinda välja lugeda. Pigem on probleem selles, et mida detailsem on pakkumine seda tülikam ja ajamahukam on ehitajal sellist tööd teha ja sellest ka mõningane pahameel.

Minu seisukoht on see, et detailne pakkumine toimib mõlema osapoole nii tellija kui ka ehitusfirma huvides.  Mida täpsemalt on toodud välja pakkumises sisalduvad tööd seda parem.  Mõlema poole riskid on sellega väiksemad. Tellija ei pea siis mõistatama, millised tööd pakkumises sisalduvad ja ka ehitajal on kindlus, et nimekirjas toodud tööd sisalduvad pakkumises ning tööde maht on pakkumisega täpselt fikseeritud.

 

Mis muudab siis ikkagi eelarve ja pakkumise koostamise nii mahukaks?

Ehitustööde eelarvestamine sisaldab endas põhimõtteliselt 3 komponenti:

 1. Ehitusmaterjali hinda
 2. Mehhanismide hinda
 3. Töötasu maksumust

Sageli kasutatakse ka neljandat komponenti, mida nimetatakse alltöövõtuks. Tegemist on siis töödega, mida ettevõte ise sisse ostab ja mille osas ise teistelt firmadelt hinnapakkumisi küsib.

Enim võtab eelarve ja pakkumise tegemisel aega:

1)      Mahuarvutused
Projekti ja jooniste läbitöötamine ning tööde mahtude arvutamine on ajamahukas ettevõtmine. See nõuab täpsust ja kogemust. Mida mahukam ja keerulisem projekt seda rohkem aega kulub ning ka arvutusvigade arv kasvab. Kuigi suuremates ehitusfirmades kasutatakse erinevaid tarkvaralisi lahendusi mahtude arvutamise lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, on enamik ehitusfirmasid siiski klassikalise käsitsitöö kasutajad.

2)      Tehnoloogia ja materjalide tundmine
Ehitustööde eelarvestamine nõuab tehnoloogia ja materjalide tundmist ning selle arvestamist hinna koostamisel. Näiteks mitu kruvi m2 kohta tuleb kipsplaadi kinnitamisel arvestada. Tõsi, on olemas järjest enam eelarvestusprogramme, mis sisaldavad kulunorme ning teevad seda tööd lihtsamaks, kuid inimese enda teadmised ja kogemused on määravad.

3)      Alltöövõtjatelt hinnaküsimiste võtmine
Kuna Eestis praktiliselt enam pole firmasid, kes kõiki ehitustöid ise pakuksid, siis paratamatult tuleb osa töid sisse osta ning seetõttu on vajalik hinnaküsimiste korraldamine. Selleks tuleb kokku panna alusdokumendid ja koostada hinnaküsimise kirjad, kus oleks selged tööpiirid ja nõuded. Nii hinnaküsimiste saatmine kui ka hiljem saadud pakkumiste analüüs on sageli vägagi mahukas töö.

4)      Pakkumistabeli koostamine
Ettevõtte poolt koostatav eelarve ümberkirjutamine tellija poolt etteantud tabelisse on sageli suur töö. Sest need kuluread, mille alusel ettevõte ise hinda arvutab ja kuidas tellija seda soovib, võivad olla täiesti erinevad. Seetõttu paljud ehitusfirmad esitavadki oma pakkumisi ainult enda kululiigituse alusel, et neil pole ressursse pakkumise ümberkirjutamiseks.

Kõige selle suure töö juures on ehitusfirma poolt vaadates tegemist harva tellimuseni viiva tööga. Praktikas on ehitaja käest hinnapakkumise küsimine tasuta ning ehitajale ei hüvitata tehtud tööd.

Ma usun, et teadmine, milline suur töö tuleb teha ära hinnapakkumise koostamisel, on vajalik igale tellijale. See teadmine aitab teha paremat koostööd. Teadlik tellija teeb paremat tööd projekti ja oma soovide kirjeldamisel ning seeläbi suudab ehitaja täpsemat hinda pakkuda.

Edukat koostööd!

Iga ehitusega kaasneb vähemal või suuremal määral projekti juhtimine. Üsna sageli kujutab ehitustööde tellija ette, et projektijuhtimises osalemine on puhtalt projekteerija ja ehitaja rida ning teda see eriti ei puuduta. See on esimene samm vales suunas, mis ei aita kaasa hea lõpptulemuse saavutamisele.

Iga tellija on paratamatult ka projektijuht ja tema ülesandeks on korraldada lähteülesande ja projekti koostamine, edasi korralda hinnapakkumiste küsimist ja lepingu sõlmimist ning hiljem tööde teostamise etapis korraldada tööde kontrollimist ja vastuvõtmist.

Kui järjest enam tellijaid mõistab ehitustööde kvaliteedi kontrollimise tähtsust ja palkab näiteks teenuse korras omanikujärelevalve siis lähteülesandele ja projektile ei pöörata enamasti piisavalt tähelepanu.

Projekti lõpptulemus aga algab heast lähteülesande püstitamisest ning ettevalmistusest ja projekti koostamisse kulutatud aeg annab tagasi kvaliteedi ja ennekõike tellijapoolse rahulolu. Kas panustad tellijana piisavalt oma aega eesmärkide kirjeldamisele ning lahenduste leidmisele?

Millele kõige enam rõhku panna, et suurem rahuolu saavutada? Minu versioon on järgmine:

1.       Maja funktsionaalne ruumiplaan
Funktsionaalse ruumiplaani koostamine on keeruline ülesanne. Sobilik ruumiplaan peab toetama sinu elustiili ja vajadusi. Hea planeering ei tähendab üldjuhul ruumi otstarbekat ärakasutamist, kuid mitte mugavuse arvelt. Samamoodi nagu on raske lühidalt ja täpselt oma mõtteid kirja panna, on ka üllatavalt raske  funktsionaalset ruumiplaani luua.

2.       Maja paigutus krundil ja maja fassaadid
Maja paigutamisel krundile on küll mitmeid nõudeid ja soovitusi, kuid alati on võimalik tellijal ka ise kaasa rääkida. Mõtle, milliseid emotsiooni sa tahaksid kogeda, kui õhtul oma kodumaja ette jõuad? Kasuta seda emotsiooni oma maja krundi suhtes paigutamisel ja fassaadi kujundamisel ära. Selliselt muudad oma kodu teistest eristuvaks  ja ilusaks!

3.       Energiasääst
Energia säästmine on täna praktiline vajadus, millega on mõistlik kohe arvestada. Pea iga otsus mida teed maja projekteerimisel mõjutab energiakulu. Kasulik on projekteerimise faasis kohe keskenduda ka energiasäästu teemadele. Pea kõik hilisemad lahendused energia säästmisel teevad üldjuhul ehitamise kallimaks, kui kohe nendega arvestada.

4.       Tehnilised lahendused
Ehitusmaterjalid ja tehnoloogiad arenevad kiiresti ning nendest osasaamiseks tuleb panustada aega parimate lahenduste otsimisele. Tehnilised lahendused loovad sinu maja jaoks energiasäästu,  mugavust ja turvalisust.

5.       Sisekujundus
Nii nagu maja välisilme loob emotsioone, tekitab hea sisekujundus mõnusa enesetunde. Läbimõeldud sisekujundus teeb imet ja muudab maja koduks, kus on alati hea olla! Tänapäeval kasutada olevad viimistlusmaterjalid, värvid, sisustus ja valgustus ei lase ühtegi head ideed raisku minna. Sisekujunduse projekti koostamine ei ole ammu enam eksklusiivsus vaid praktiline investeering elukvaliteeti.

Kõige eelneva läbimõtlemine nõuab nii oma pere siseselt kui ka projekteerijatega head koostööd. Tellija ülesanne on koostöös õppida, salvestada parimad ideed projektis ja  jõuda kokkuvõttes parima tulemuseni. On asju, mida saad delegeerida teistele aga on asju, mida peaks tellija ise tegema. Oma maja projektist visiooni loomine ja põhilahendustes aktiivne osalemine on tellija töö!

Kas tellida oma maja ehitus võtmed kätte meetodil? Või hoopis ise oma oskused proovile panna ning ise oma maja ehitamisel aktiivselt kaasa lüüa?  Kas piirduda tööde organiseerimisega ja juhtimisega, või teha ka ise osasid ehitustöid reaalselt oma kätega?

Ise oma maja ehitamine

Iga töö ja selles suhtes pole ka ehitus erand, nõuab oskusi,  teadmisi ja vaja läheks ka kogemusi. On inimesi, kes sõna otseses mõttes, terve oma maja, ehitavad oma vabast ajast ning põhitöö kõrvalt nn. kivi-kivi haaval. Ma olen alati selliste inimeste otsusekindlust ja pühendumust kõrgelt hinnanud, sest see on ju kõige vaevanõudvam ja raskeim viis oma kodumajani jõuda. Sundida ennast, iga tööpäeva lõpus ja oma poolelioleva maja juures mõned tööd ette võtta, on väga raske. Selliselt ise töid tehes, eriti kui pole ehitusega varasemast suurt kokku puutunud, on väga palju õppida ning eks õppimisele ja info hankimisele kulub märkimisväärselt aega. Nii ehitades võib ja sageli ka kulub aastaid, enne kui maja valmis saab.

Pooleliolev eramu Tallinna lähistel

Pooleliolev eramu Tallinna lähistel

Mis võivad olla peamised põhjused, miks inimene ise haamri ja naela kätte võtab ja oma maja ehitama asub?

 • Soov teha ise
  See on ürgne väljakutse, teha ise oma kodu ja kindlasti pole midagi paremat sellest tundest kui lõpuks maja valmis ja sinna elama asuda saab. Teadmine, et see on ise tehtud, annab majale väärtust ja kodu tunnet juurde.

 

 • Kokkuhoid või pole laenuvõimalusi
  Sageli asutakse maja ise ehitama just kokkuhoiu mõttes. Ise tehes hoiab ju tööjõukuludelt kokku. Kas alati ka see kokkuhoid reaalselt tekib on iseküsimus, sest aeg, mis kulub ehitamisele pikeneb oluliselt ja ka oma aeg maksab midagi.
  Iseehitamise teele võib tekkida vajadus asuda ka seetõttu, et pangast ei õnnestu laenu saada või nagu praeguses turusisuatsioonis – laenu uusi väljamakseid ei tehta, kuna ehitatava maja ja lisatagatiste turuväärtus on langenud. Sellises olukorras on paljud asunud edasi ehitama oma sissetulekute abil, väikeste töölõikude kaupa.

 

Ise ehitustöid ette võttes, sobiks selleks tööks väiksema suvemaja või sauna ehitamine. See on selline paras väljakutse, mis annab hea võimaluse oma teadmisi, oskusi ning kindlasti ka oma tahtejõudu proovile panna.

 

 

Ehitustööde tellimine

Ehitustööde tellimine olgu see siis töölõikude kaupa või ka võtmed kätte lahendusena, vajab samuti aega ja pühendamist ning kindlasti ka palju õppimist. Isegi kui kasutada asjatundjate abi on mõistlik ka endale selgeks teha, kuidas töid tehakse ja milliseid materjale kasutatakse.

Elu on näidanud, et need, kes ainult ehitaja teadlikusele lootma jäävad, saavad sageli tagasilöökide osaliseks.

Tööde tellimisel tuleks hea tulemuse saamisel pöörata peatähelepanu kahele omavahel seotud teemale:

 • Lähteülesanne, projekt või tööde kirjeldus
  Palju probleeme tekib seetõttu, et pole koostatud põhjalikku lähteülesannet või tellitud korralikku projekti. See annab võimaluse ehitajal omamoodi asju lahendada, sageli ka vigadega ja see ei pruugi ühtida tellija ettekujutusega.   

 

 • Ehitustööde kontrollimine
  Tööde kontrollimine on seotud korraliku projektiga, sest ilma hea projektita ei saa ka ehitustööde teostamist korrektselt kontrollida.  Mida täpsemalt tööde kontrollimisel vaadata ja mis on oluline? See vajab teadmisi ning ilma tööga seotud nüansse teadmata ei ole see võimalik.

 

Mida selgemat ettekujutust omab ehitustööde tellija tellitavatest töödest, seda parem on lõpptulemus.

 

Kokkuvõtteks

Minu soovitus on ehitustööde tellimisel mõelda ja olla sama pühendunud nagu need, kes ise oma maja „kivi – kivi haaval” ehitavad ehk teadma, miks ja kuidas töid teostatakse ja milliseid materjale ja kuidas kasutada.

Sellise mõttenurga alt oma maja ehitustöid tellides on võimalik ennetada suur hulk probleeme ja Sinu maja saab kvaliteetne. Lisaks sujub ka ehitustöö ehitajaga paremini, sest teadlik tellija sunnib ka ehitusfirmat rohkem pingutama.

 

Kas Sina teed piisavalt eeltööd enne ehitustöid tellima või tegema asudes?