Postitused

Selleks, et ehitustööd õnnestuksid on väga oluline osa täita ka tööde tellijal. Millised on need põhjused, miks koostöö tellija ja ehitaja vahel ei õnnestu? Kas tellija saab teha midagi teistmoodi ja paremini?

Vaatame mõningaid levinumaid probleeme ja nende põhjuseid:

1. Tööde sisu ei ole täpselt ja detailides kokku lepitud.

Ebapiisava mahuga projekt, kokkuleppimata tööde piirid, tööde sisu või mahud muudavad koostöö väga keeruliseks, sest tellija ootab siis alati ehitajalt enamat võrreldes sellega, mida ehitaja on arvestanud. Tekivad tülid ja vaidlused. Oluline on alati enne lepingu sõlmimist leppida kokku teostatavad ehitustööd piisavalt detailselt ja selliselt, et mõlemad osapooled teostatavatest töödest võimalikult ühtemoodi aru saaksid.

2. Puudub selge ajaplaan, mis sisaldaks ka vahetähtaegasid.

Üllatavalt palju eramajade ehitamisi käivitatakse ilma konkreetsete vahetähtaegadeta. Ilma tööde ajaplaanita, kus oleks kirjas ka konkreetsete töölõikude vahetähtajad, kuhjub erinevate ehitustööde teostamine objekti lõpufaasi ning soovitud lõpptähtajaks maja valmis saada väga raske. Korraga ei ole kõiki edasilükatud ja tegemata ehitustöid võimalik ära teha ning plaanitud lõpptähtajast üleminek on tõsiasi.

3. Kvaliteedinõudeid ei ole kokku lepitud.

Ehitamine on teenus ja nii nagu oleme kõik oma elus kogenud väga erineva kvaliteediga teenuseid siis nii on see ka ehitussfääris. Kui enne ehitamist ei ole ehitustöödele kvaliteedinõudeid ette antud siis ei saa ka nõuda tippklassi kvaliteeti. Enamasti jälgivad tellijad peamiselt viimistlemise kvaliteeti ja ajavad taga iga millimeetrit pinnasileduse saavutamisel. Kuid oluliselt tähtsam on ehituskonstruktsiooni ehituskvaliteet ja selle tagamine. Kvaliteedinõuded tuleb alati ehituslepingus fikseerida, sest muidu on ehitajal õigus ehitada kõige madalama kvaliteediga, mis kindlasti tellijale ei meeldi.

4. Tööde / tööetapi ülevaatamise – vastuvõtmise korda pole kokku lepitud.

Suur osa vaidlusi tekib tööde ülevaatamisel ja akteerimisel. Aktiga fikseerib ehitaja tehtud töölõigu valmimise ja kutsub tellija töölõiku üle vaatama ning peale akteerimist saab ehitaja esitada akteeritud mahus arve. Probleem ja vaidlused tekivad aga peamiselt seetõttu, et tellija ei hinda tehtud tööd kvaliteetseks või lõpetatuks ning keeldub akti allkirjastamast ning ei soovi ka akti alusel koostatavat arvet lasta koostada või vastu võtta.

Tellija hoiab sellega kinni tööde jätkumise ja tekivad tõsised probleemid osapoolte edasises koostöös.

Kui tööetapi ülevaatamise – vastuvõtmise kord on lepingus olemas siis tavaliselt suuri probleeme pole, sest selline kord sätestab tavaliselt selle, et ehitaja tellijapoolsete õigustatud puuduste korral võetakse akteeritud töödest need puudustega tööd välja ning tuuakse eraldi ära puudustega tööd, mis tehakse hiljem. Samuti vähendatakse ka puudustega tööde arvelt akteerimisele minevat summa ning tellijal tuleb tasuda ainult selle töölõigu nõuetekohaste tööde eest. Selline lahendus tagab selle, et ka osaliste puudustega tööde puhul tööprotsess jätkub ehk ehitaja saab töödega jätkata ja teha ka parandustöid ning saab tasu nõuetekohase töö eest.

5. Projekti muudatuste korral ei fikseerita muudatusi või tehakse neid suusõnaliselt.

Tellija ülesanne on fikseerida kõik projekti käigus tehtavad muudatused (kuna kõik muudatused tehakse tellija soovil või tema heakskiidul) ja hea seista ka selle eest, et need muudatused jõuaksid ka projekti, kõigile ehitusega seotud osapoolteni. Sageli tellija seda ei tee ning nii ei jõua vajalik info kõigi vajalike osapoolteni. Tulemuseks olukord, kus mõne muudatusega rikutakse tehtud tööd, kuid mida varasema infovahetusega oleks saanud ennetada. Tekivad lisakulud ja pinged nii tellija jaoks, kui ka ehitajale.

Hea koostöö sõltub alati ka ehitajast.
Hea ehitaja aitab ka ise kaasa eeltoodud teemade lahendamisele ja pakub ise tellijale lahendusi, sest mõlemat osapooli arvestav koostöö on ka ehitaja huvides. Kui mõlemad osapooled on huvitatud ausast ja teist poolt austavast koostööst lahenevad ka kõige keerulisemad ettetulevad probleemid suuremate tagasilöökideta.

Panusta läbimõeldud koostöösse!

majaEhitus on protsess, mida on mõistlik loogilisteks lõikudeks jagada. Siinkohal lihtne valem, kuidas ehitusprotsessi kontrolli all hoida ja tagada tööde kvaliteet ning hea koostöö ehitajaga.

Valem:
Ehitustöö selgus + Enne tööetappi sisu ülerääkimine + Tööde kontrollimine + Täitedokumentatsioon = Kvaliteetne ehitustöö

Valemi selgitus:
Ehitustöö selgus  – telli projekt või väiksemate tööde korral koosta väga põhjalik tööde selgitus (soovitavalt koos skeemi või joonisega). Ehitustöö sisu peab olema tellijale ja ehitajale ühtemoodi ja üheselt arusaadav.

Enne tööetappi sisu ülerääkimine – räägi iga tööetapi alguses ehitajaga üle konkreetse tööetapi tööde käik ja detailid, mille käigus täpsustatakse veelkord tööde täpne teostus. Hea oleks kui sellise ülerääkimise juures viibiksid ka need töömehed, kes reaalselt töid tegema asuvad.

Tööde kontrollimine  – lepi ehitajaga iga tööetapi osas kokku, milliste tööde käigus või järel soovid kindlasti töid üle vaadata ning lepi kokku, kui palju ehitaja varem peab sind teavitama, et jõuaksid enne töö katmist need üle vaadata. Lepi varakult kokku milliste tööde osas peab ehitaja vormistama kaetud tööde aktid. Kontrollimiste käigus tee ohtrasti pilte.

Täitedokumentatsioon – iga tööetapi lõppemisel või kaetud tööde ülevaatuse järel palu ehitajalt selle tööga seotud täitedokumentatsiooni. Ole täitedokumentatsiooni küsimisel järjekindel kohe esimesest tööst alates.

Kõige sagedamini jäetakse tegemata enne tööetappi sisu ülerääkimine ja detailide täpsustamine. Tellija või ehitaja eeldavad, et teine osapool saab tööde sisust samamoodi aru ja seetõttu tundub neile, et pole tarvidust tööde osas üle rääkida ning seda ei tehta. Praktika on aga näidanud, et just detailides võib olla erinev arusaamine või ootused, mis tülid või tööde ümbertegemise vajaduse hiljem kaasa toovad.

Kvaliteet saavutatakse järjepideva tööga ja pideva suhtlemisega. Pane enda jaoks tööle hea rutiin, mis hoiaks kogu ehitusprotsessi masinavärgi tõrgeteta pidevalt töös!

Juba aegade algusest saadik on arhitektuuril olnud kindel roll inimeste mõjutamises ja tunnetamises. Iga ehitatud maja kõnetab meid ja kannab endas sõnumit. Näiteks suurte ja võimsate ning toretsevate detailidega kirikute üks eesmärke on muuta inimest aupaklikumaks. Kui seista sellise pühakoja avaras ja kõrgustesse pürgivate võlvide vahel siis kindlasti iga inimene seda ka tunneb.

Niisamuti teeb seda iga maja või ütleme parem, et võiks seda teha. Kindlasti on igaüks näinud ilmetuid maju, mis ei jäta vaatajale mingeid emotsioone ning ei „kõnele“ meiega.

Minu arvates võiks ideaalis iga maja lähtuda küll piirkonna  üldistest planeerimis- ja arhitektuurinõuetest, kuid lisaks sellele võiks sisaldada ka killuke maja omaniku iseloomu. Seda, mis paneks omaniku oma kodu nähes ennast hästi tundma. Siis ei oleks majad nii üksluised, kui näiteks värvilahenduse, arhitektuuriliste nüanssidega, mõne erikujuga akna, valgustusega või mõne muu detailiga see välja tuua ja seda rõhutada.

Pildil eramu Tallinna lähedal.

Naudi oma kodu ise ja lase ka teistel nautida! Pane inimeste silmad särama sinu maja vaadates!

Oma maja kavandamisel ja lahenduste valikul on mõistlik ja kasulik saada inspiratsiooni ja ideid valmisehitud majade uurimisel. Inimene on niimoodi tehtud, et visuaalselt valmis asja uurides, tajub ta seda ning saab aru, kas see võiks temale sobida. Mina ise olen palju, oma maja ehitamise etapis, käinud erinevates eramajade rajoonides nii autoga ringi sõites, jalutades või rattaga sõites ning kogunud mõtteid.

 

 

Vaata majade juures ka detaile

Huvitav on see, et alguses keskendub vaatlemine vaid üldpildile. Kui meenutada hiljem, kuidas täpselt on tehtud  konkreetne lahendus, siis see ei meenu. Olen pidanud palju kordi tagasi mõne huvipakkuva maja juurde, et tähelepanelikult detaile uurida.

 

Mõned näited, millele võiks majade uurimisel, lisaks arhitektuursele poolele, tähelepanu pöörata?

 

 

  • Värvilahendus
    Maja välisfassaadi värvilahendust on superhea uurida valmismajade puhul, sest siis tekib õige ettekujutus, milline värv tegelikult välja näeb. Oma esimesele majale leidsin väga põneva värvi just niimoodi. Käisin seda värvi maja vaatamas mitmel korral nii päiksepaistelise kui ka sombuse ilmaga ja värv meeldis järjest enam. Lõpuks läksin sinna ukse taha ja palusin pererahvalt maja värvikoodi numbrit, mida ka mulle lahkesti anti.
    Lisaks fassaadile tuleks vaadata katuse, akende, sokli ja miks mitte ka vihmaveerennide värvi – kõik kokku annab terviku. Oluline oleks see, et need sobiksid omavahel hästi kokku ja moodustaksid harmoonia.

 

  • Välisuksed
    Väga hea on uurida majade välisuksi. Valik on suur ja ideid saab palju. Kas teha tavaline või klaasiga, millise ukselingiga, millise värviga? Välisuksed on enamasti tänava poole nähtavad ja neid mugav vaadata.

 

  • Maja detailid ja eripära
    Põnevad autode varjualused, terassid, rõdud, valgustid, materjalivalik või materjali kasutus. Pea iga maja puhul leiab mõne põneva detaili, kui hoolega uurida. Uuri, kuidas see tehtud on, miks mitte, tee ka pilt ja saad kodus rahulikult üle vaadata.

 

  • Aed, väravad, tänavakivid
    Ka aias on palju detaile, millele tähelepanu pöörata. Näiteks ainuüksi tänavakivide tüüpe ja värve on piisavalt palju, et valiku tegemine raskeks muutuks. Ka väravaid on erinevaid, kas tiibvärav, lükandvärav, automaatikaga või ilma jne. Täiesti eraldi teema on haljastus ja aia rajamine.

 

Soovitan oma tähelepanu treenida rohkem detaile märkama, siis tekib rohkem võimalusi ja saad endale kokkuvõttes huvitavama kodu.

 

Millele pöörad Sina kõige enam majade uurimisel oma tähelepanu?