Majaehitaja 2 aastane!

Majaehitaja.ee sünnipäev

Märkamatult on kätte jõudnud  1. august 2011 aasta ehk majaehitaja.ee 2. sünnipäev.  Mida siis 2 tegevusaastasse mahub? Ennekõike hulgaliselt põnevat tööd ja palju suhtlemist.

Huvitav on see, et kui algselt arvasin, et ehitusteemade vastu tunnevad ennekõike huvi mehed siis tegelikult on huvi maja ehitamise vastu meeste ja naiste vahel sisuliselt võrdne.  Suhtarvudes on see 55:45 meeste kasuks, kuid see ülekaal on oluliselt väiksem kui oli algne ettekujutus.

Samuti on minu jaoks olnud huvitav, et majaehitaja veebilehte on külastatud 75 riigist üle maailma. Kuigi enamik külastajaid on loomulikult tulnud Eestist, on ka märkimisväärselt  külastusi tulnud Põhjamaadest ja Lääne Euroopast. See on kindel märk, et paljud välismaal töötavad eestlased plaanivad koju tagasi pöördumist ja oma maja ehitamist.

Soovin kõiki majaehitaja veebilehe lugejaid siiralt tänada ja loodan ka edaspidi teiega kohtuda. Samuti on oodatud kõik ettepanekud, ideed ja soovid!

Tänades ja head  oma maja ehitust soovides,
Eno