Kvaliteet algab hinnaküsimisest

Kõigi ehitustööde tellijate peamiseks sooviks on saada kvaliteetne lõpptulemus. Mis on aga selleks standardiks, kuidas kvaliteeti hinnata?

Eestis on mindud seda teed, et on üle võetud Soome kvaliteedinõuete kasutamine, täpsemalt viidatakse enamasti lepingus RYL-i nõuetele (Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset) ehk eesti keeles „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded“.

Näiteks on välja  antud RYL-e:

  • Tarindi RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid.
  • Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.
  • Maa RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ning alustarindid.
  • Viimistlus RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Viimistlustööd ja sisetarindid.
  • Maalritööde RYL 2001 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Maalritööd ning viimistluskombinatsioonid.

Neid täiendatakse ja uuendatakse pidevalt, et ajaga sammu pidada. Kusjuures suurem osa RYL-e on tõlgitud eesti keelde ja need on kättesaadavad kõigile huvilistele.

Tõsiseltvõetavamatel ehitusfirmadel on RYL-id enamasti olemas ja eks nende olemasolu näitab ka firma huvi kvaliteeti pakkuda.

Täpsusta kvaliteediklass

Kvaliteedile peaks mõtlema juba hinnaküsimise staadiumis, sest see mõjutab hinda.  Sageli unustatakse hinnaküsimises kvaliteedinõuete osa märkimata või ei ole kirjas nõutud kvaliteediklassi. Lepingus enamasti küll mainitakse, et tööd tuleb teha vastavalt RYL-ile, kuid samuti unustatakse täpsustamata RYL kvaliteediklassi.

Kõige olulisem oleks eratellijal meeles pidada see, et hinnaküsimisse ja lepingusse saaks kirja I  või II kvaliteediklass.  Kõige kvaliteetsem ja kõige väiksemate tolerantsid on I klassil.

Kui jätta ainult hinnaküsimisse või  lepingusse, et kvaliteeti soovitakse  RYL nõuete järgi siis ehitaja võib kasutada ka madalamat kvaliteediklassi III, mis on mõeldud ennekõike tööstushoonetele.  Teiste sõnadega võib hiljem tekkida vajadus kvaliteediklassi ehitajaga täpsustada ja see võib kaasa tuua tellijale pealesunnitud lisaraha maksmise.

Üheks võimaluseks tellija jaoks on ka see, et ära määrata ruumide kaupa, millistele nõuetele peavad pinnad vastama. Näiteks eluruumid I klassiga aga näiteks katlaruumi või garaaži pinnaviimistlus võib olla ka III klassi järgi.

Ära unusta kvaliteediklassi märkimast, see on kvaliteedi tagamiseks esimene ja väga oluline samm!