Kui palju on oma maja ehitajaid?

Mind on pikemat aega huvitanud palju on viimastel aastatel olnud Eestis oma maja ehitajaid. Ennekõike huvitas, mind ühepereelamute arv.

Tegin väikse statistika, alusandmetena kasutasin Ehitisregistri andmeid.  Võtsin välja 5 viimase aasta andmed ehituslubade väljastamise kohta ühepereelamutele. 2009 aasta osas on kättesaadavad küll ainult 6 kuu andmed, kuid üldpilti see väga ei muuda.

Graafik näitab, et kukkumine on olnud viimasel kahel aastal suur. 2009 aasta lõpuks võiks prognoosida oma maja ehitajad vahemikus u. 1200 – 1500  ehk umbes pool eelmise aasta mahust.
Ehitajatele ei ole need arvud kindlasti meeldivad vaadata aga oma maja tellijatele näitavad need arvud head võimalust – suur konkurents töö pärast pakub praegu väga häid ehitushindu.

 
 
Kellel lähiajal plaanis oma maja ehitamine, see saab nn. tellija turu eelistest kindlasti kasu.