Head ehitusfirmad ning ehitustoodete ja -teenuste pakkujad!

Majaehitaja.ee otsib häid koostööpartnereid, kes soovivad tutvustada oma ettevõtte teenuseid ja tooteid majaehitaja teemakataloogis eramaja tellijatele. Teemakataloog asub lehe päises ning algab valdkonnaga “Ettevalmistus“.

Miks liituda majaehitaja teemakataloogiga?

Majaehitaja.ee taust ja eesmärk

Majaehitaja.ee veebileht ja blogi on üks Eesti tuntumaid ehitusteemadel kirjutavaid internetikeskkondi. Majaehitaja artikleid ja postitusi on avaldanud või refereerinud suurem enamus Eesti kirjutavast trüki- ja internetimeediast. Majaehitaja jagab praktilisi nõuandeid eramaja ehitamist plaanivatele inimestele läbi blogipostituste ja teemakataloogi.

Majaehitaja.ee leht on ülesse ehitatud aktiivsele sisuturundusele, jagades usaldusväärset ja kvaliteetse sisuga infot. Majaehitaja lehele jõutakse peamiselt läbi erinevate otsingumootorite (google, bing, neti jne.) ehk kui otsitakse vastuseid oma ehitusalase teema või küsimuse osas. Seetõttu saab öelda, et majaehitaja lehele jõudnud külastajad on üle keskmise huvitatusega sihtgrupp erinevate ehitustoodete ja -teenuste tellimiseks, et oma probleemile lahendust leida.

Majaehitaja.ee lehe haldaja 4Project OÜ ei teosta ehitustöid ega müü ehitustooteid, vaid on keskendunud ehitusteemadel koolitamisele, nõustamisele (nii e-kursuste vormis kui ka personaalselt) ning omanikujärelevalve teenuse pakkumisele.

Majaehitaja.ee keskkonnas jagatava info üheks eesmärgiks on koolitada ehitustööde tellijaid. Tellijate ehitusteemadel koolitamisest saavad kasu ka ehitustoodete ja – teenuste pakkujad, kuna teadlik tellija oskab ehitustooteid või -teenuseid õigesti tellida ning saab aru ka ehitusfirma riskidest ehk oskab kokkuvõttes paremini ehitajaga koostööd teha.

Majaehitaja veebilehe külastatavus on olnud keskmiselt 7000 – 10 000 külastajat kuus.

Teemakataloogi eesmärk ja kasu ettevõttele

Teemakataloogi eesmärk on kajastada valitud ettevõtete kaudu ehitustoodete ja -teenuste tellijatele huvipakkuvaid tooteid ja lahendusi, näidates ära peamised eelised ning tehes seda sisuturunduse vormis.

Peamised kasud teemakataloogiga liitujale:

 1.  Õige sihtgrupp
  Teemakataloogis oleva ettevõtte toodete ja teenuste info jõuab täpselt sihitud sihtgrupini. Info jõuab teemast huvitatud tellijateni. Mitmed teemakataloogiga liitunud kliendid on läbi oma kodulehe veebistatistika näinud, et need külastajad, kes tulevad majaehitaja lehe teemakataloogist, uurivad ettevõtte teenuseid ja tooteid u. 2-3 korda kauem, kui mujalt saadud külastajad. Saab öelda, et majaehitaja lehelt saadud kontaktid on kvaliteetsed.
 2. Reklaam majaehitaja avalehel ja blogis
  Teemakataloogiga liitujale tagatakse 3-kuuks püsiv reklaamipind majaehitaja avalehele paremas servas nähtavas kohas ning samuti blogipostituste juures. Reklaampinnalt suunatakse külastaja edasi teemakataloogi erilehele.
 3. Reklaam majaehitaja Facebook seinal
  Teemakataloogiga liitunud ettevõtte erilehte tutvustatakse majaehitaja Facebooks seinal, mis võimaldab saada erilehele veelgi enam tähelepanu.
 4. Erilehe koostamine ja vajadusel tekstide sõnastamine
  Majaehitaja aitab kliendil teemakataloogi erilehte koostada ning vajadusel abistab tekstide kirjutamisel, et paremini välja tuua kliendi toodete või teenuste kasud.
 5. Teemakataloogiga liitujate arv on limiteeritud
  Teemakataloogi igasse valdkonda pääseb 10-15 ettevõtet, mistõttu teemakataloogi lisatud ettevõtted ja nende toote-teenused on hästi nähtavad.

Teemakataloogiga liitumise tingimused

Teemakataloogiga liitumiseks palun täita allolev vorm ning seejärel võetakse teiega ühendust. Teemakataloogi erilehe hinnasuurusjärk on u. 150-400 eurot / aastas + käibemaks, mis sõltub teenuste arvust ja muudest teguritest. Täpse hinnapakkumise saamiseks palun täita allpool kontaktivorm.

Kontaktivorm teemakataloogiga liitumise hinnaküsimiseks:

  Ettevõte nimi (nõutav)

  Esindaja nimi (nõutav)

  E-post (nõutav)

  Lühiülevaade ettevõtte ja teemakataloogi lisatavate toodete - teenuste kohta

  Kui mingil põhjusel ei õnnestu vormi kaudu infot edastada, palun võtke ühendust e-posti aadressil: info@majaehitaja.ee või telefonil 56925317.

  Hinnas sisaldub:

  • Teemakataloogi erilehe kavandi koostamine. Peale kliendi poolt sisendiinfo edastamist koostatakse majaehitaja.ee poolt erilehe kavanda, mis esitatakse kliendile tutvumiseks ja täiendamiseks.
  • Teemakataloogi erilehe täiendamine teenuseperioodi jooksul.
  • Teemakataloogi erilehe paigutamine teemakataloogi vastava(te) teema(de) alla. Kui vastavat teemat seni ei ole, see vajadusel lisatakse.
  • Reklaam majaehitaja esilehel ja blogi lehtedel paremal veerus vähemalt 3-ks kuuks.
  • Erilehe tutvustamine majaehitaja.ee Facebooki seinal.
  • Teenuse kasutusaeg 1 aasta.

  Teenuse eest arveldamine toimub peale erilehe avaldamist majaehitaja lehel 7 päeva jooksul arve alusel.

  NB! Majaehitaja jätab endale õiguse teemakataloogi mittesobilikku toodet või teenust mitte lisada, andes igal konkreetsel juhul ka liitumist soovivale ettevõttele täpsemad selgitused. Antud piirang on seotud sooviga pakkuda tellijale kvaliteetse toote või teenuse infot ning tagada kataloogis sisalduva info usaldusväärsus.

  Kasuta head võimalust mõistliku investeeringu kaudu ehitustoodete ja teenuste tutvustamiseks ning tellimuste saamiseks.