Teedeehitus ja infrastruktuur – Soome näide

Käisin hiljuti Soomes ja seal pikki vahemaid maanteel sõites jättis väga hea mulje sealne teedeehitus ja infrastruktuuri tehtud investeeringud.

Soome kiirteed eriti uuemad kiirteed on väga hästi tehtud. Kiirteele vastavalt on kõik teede ristumised mitmel tasandil, tuues kaasa väga suurel arvul maanteesildasid. Soomlased oskavad selliseid sildu ehitada. Järgnevalt jagan teiega fotosid reisil tehtud eri tüüpi maanteesildadest ja müratõketest.

 Väiksemate teede ristumisel oli kasutusel sellised sillad, kus keskel ainult üks kandepost. 

Ühe kandepostiga sild
Ühe kandepostiga sild

 

Suurema laiusega sildade puhul oli kasutusel sama tehnoloogia, kuid kandepostid olid paarikapa.

Suurem maanteesild
Suurem maanteesild

 

Huvitavad lahendused olid sillad loomadele, et lasta neil kiirteid ohutult ületada.

Tegemist lihtsa nn. ökosillaga, millel peal looduslik pinnas. Sellistel sildadel olid äärtes piirded ja loomad teepeale ei satuks.

Loomade ülekäigu sild
Loomade ülekäigu sild

 

Müratõkete osas kasutusel nii pinnasevallid, betoonseinad kui ka uudsema lahendusena terasvõrgus grantiitkivitükkidest moodulseinad. Soomlastel on see eelis, et neil on grantiitkivi niivõrd palju ja niivõrd odavalt käes, et saavad selliseid lahendusi kasutada.

Müratõke ja turvatõkked kiirtee ääres
Müratõke ja turvatõkked kiirtee ääres

 

Soomlaste poolt tehtud investeeringud oma korralikku teedevõrku tasuvad kindlasti ära.

 Soomes on liiklus ohutu ja sujuv, pikemad vahemaad läbitavad kiiresti.

Hea eeskuju, mille poole ka Eestis peaks püüdma.