Postitused

Ehitustööde eest tasumise kokkuleppimine ja selle kokkuleppe hilisem järgimine on sageli peamiste ehitaja-tellija vaheliste tülide allikaks. Mida saab tellija teha,  et tööde eest tasumine oleks võimalikult selgelt ja mõistetavalt mõlema osapoole jaoks kokku lepitud?

Levinud skeem
Sageli võtab tellija positsiooni, et tasub tööde eest alati ainult peale kõigi  tööde või suurema tööetapi valmimist. Sellel lähenemisel on mitmeid eesmärke:

 • selliselt saab tellija maksta ehitajale võimalikult hilja
 • tööde valmimisel on lihtsam ehitajat survestada vaieldavaid töid ära tegema
 • hoida ehitajat surve alla puudustega tööde kiireks parandamiseks

Esmapilgul tellija vaatenurgast kõik head asjad, mis aitavad tagada tellijal oma eesmärkide saavutamist ehk maksta ainult kvaliteetse töö eest ja ainult siis kui tööd on tellija vaatenurgast kvaliteetselt teostatud.

 

Milles siis probleem?

Probleem seisneb selles, et eeltoodud skeemi puhul on tekivad sageli tülid ehitaja ja tellija vahel ja kokkuvõttes normaalne koostöö osapoolte vahel muutub ruttu võimatuks. Ehitajad lähevad eeltoodud skeemiga kaasa sageli seetõttu, et saada tööd ning teenistust ja oma riske ei maandata piisavalt. Tavapärane on küll mõningane tellijapoolne ettemaks suuremate tööde puhul, kuid see ei kata ehitaja riske, kui tellija pikaajaliselt tööde eest tasumisega viivitama hakkab.

Parem skeem

Teha maksegraafik selliselt, et tööde eest tasumine toimub iga 2 nädala tagant.  Tööd jaotatakse selliselt, et fikseeritakse 2 nädalase tööde mahud võimalikult konkreetselt  (iga etapp tuleks täpselt tööde sisu osas lahti kirjutada). Selliselt ei kujune 2 nädalase perioodi osas tööde summad väga suureks ning lisaks on kontrollitavaid töid vähem ning need on mõlemale osapoolele üheselt arusaadavad. Kokkuvõttes aitab sagedasem tööde üleandmine- vastuvõtmine tööde ajaplaanis püsida ning ka võimalikud kvaliteediprobleemid leitakse varakult ülesse.

Lisaks annab tihedam suhtlemine ehitaja ja tellija vahel koostööle palju juurde ning võimalikud probleemid lahendatakse normaalse suhtlemise teel.

Selle skeemi vahest suurim miinus on aga see, et see nõuab paremat planeerimist tööde kavandamise etapis ja lisaks ka suuremat oma aja panustamist tööde teostamise etapis. Aga kvaliteedi tagamisesse ja normaalsesse koostöösse tasub panustada, see tasub kokkuvõttes alati ära!

Pildista oma maja ehitamist detailseltSee, kelle käes on rahakott, see tellib muusika. See vana tõde kehtib ka ehituses, kuid sageli tekivad ehitustööde eest tasumisega väga suured tülid, mis halvemal juhul koostöö ehitaja ja tellija vahel sootuks lõpetab ning asju hakatakse klaarima kohtu kaudu. Mille tõttu siis kokkuvõttes tülid tekivad ja kuidas peaks toimima, et probleeme ennetada?

Tööde üleandmine ja tööde eest tasumine
Eramu ehitamisel antakse tavaliselt valminud tööetapp või töö üle tavaliselt kord kuus või näiteks ka 2 korda kuus, olenevalt tööst või etapist. Soovitav on tööetapp siduda alati ka kokkulepitud maksepostidega ehk iga tööetapi korrektse valmimise eest peab tellija tasuma konkreetse summa.

Probleem tööetapiga, milles on puudused või on töö poolik
Selline töökorraldus on selge ja arusaadav aga kuni hetkeni, kui üleantavas tööetapis leiab tellija või tema esindaja (näiteks omanikujärelevalve) puudusi ja ei võta tööd vastu ning ei tasu etapiga seotud summat.  Mida teeb sellisel juhul tellija – tellija ei tasu kogu tööetapi eest enne, kui puudused on parandatud. Kuigi see tundub loogiline, ei ole see ehitaja suhtes kõige korrektsem käitumine.

Milles siis probleem? Võtame näiteks mõne tööetapi, näiteks I korruse puitkarkassi ehitustööd ja ehitaja annab tähtajaks etapi tellijale üle. Tellija vaatab tehtud tööd üle ja avastab, et ühes seinas on aknaava asukoht 20 cm nihkes võrreldes projektiga (parandustöö kulu näiteks 5% etapi maksumusest). Olukord igati selge, ehitaja on eksinud ja selles pole küsimust, ehitaja teeb selle ringi. Enamikel juhtudel aga tellija ei võta etapi töid enne vastu ja ei tasu kogu etapi eest raha enne kui parandustööd on tehtud.

Olenevalt etapi mahust ja suurusest võivad sellises olukorras aga tekkida ehitajal probleemid oma maksekohustuste täitmisel oma alltöövõtjate ja töötajate ees.  Tekib ahelreaktsioon, kus tellija poolt töö vastuvõtmise edasilükkamine tekitab probleeme ehitajale. Tellija vaatevinklist pole see nagu tema probleem, ehitaja oli ju ise eksimuses süüdi.

Korrektne lahendus sellises olukorras oleks järgmine:
Tööde vastuvõtmisel fikseeritakse puudus ja lepitakse kokku puuduse parandamise aeg ning mis kõige tähtsam, võetakse puudusega töö maksumus etapi maksumusest välja. Teiste sõnadega võtab tellija töö vastu korrektselt teostatud tööde osas (näiteks 95% etapi maksumusest) ja tasub korrektselt teostatud töö eest. Puudusega teostatud tööosa eest (näiteks 5% etapi maksumusest) tasutakse alles siis kui puudus on parandatud ning  parandustöö võetakse vastu eraldi vaheetapiga või näiteks koos järgmise korralise tööetapiga.

Peamiseks probleemiks kujuneb eeltoodud lahenduse juures puudusega seotud töö maksumuse hindamine, sest ehitaja kipub tegelikkusest väiksemat maksumust parandustöödele pakkuma, sest tema huvi on kohe suurem summa kätte saada. Samal ajal tellija huvi on parandustööde osas jätta ülesse suurem summa, sest kui ehitaja mingil põhjusel „ära kaob“ siis on võimalik ülesjäänud summaga parandustööd ära teha. Siiski on enamik ehitajaid nõus tellijapoolse ettepanekuga, et etapi eest raha kätte saada.

Kirjeldatud lahendus on mõlema osapoole, ehitaja ja tellija, huvisid arvestav, kuid sellist lahendust siiski ei kasutata kuigi sageli. Miks?

Ühelt poolt väiksemad ehitusfirmad ei tee korrektset paberimajandust ja nad ei tee korrektseid tööetappide üleandmise akte, rääkimata siis aktide ümbertegemisest puudustega tööde fikseerimiseks. Ja olukorras, kus initsiatiivi ehitaja poolt ei tule siis loomulikult tellija ei paku ise välja, et maksan sulle nüüd praegu korras tööde eest ja hiljem parandustööde eest. Arusaadavalt on tellija huvi hoida raha enda käes maksimaalselt kaua. On ju raha kokkuvõttes ainuke motivaator, mis ehitajat sunnib kokkulepitud töid teostama.

Teiselt poolt tellijad sageli käituvad ehitaja suhtes ülimalt kategooriliselt ning jätavad suured tööetappide summad maksmata ka väga väikeste puuduste eest. Jah, see aitab sageli kiiremini puudusi parandada, kuid tekitab väga sageli ka osapoolte vahele tülisid, mis viivad koostöö lagunemiseni ja siis ei võida sellises olukorras enam keegi.

Ehitamine peaks olema protsess, milles mõlemad osapooled peaksid esmajoones tegema koostööd ja seda võrdsetel alustel.

Eestis on pikemat aega tegutsenud juba mitmeid ehituskaupade e-poode.  E-poe vaieldamatuks eeliseks on mugavus – piisab vaid internetiühendusega arvutist, et kaup soovitud kohta tellida. Kas selline ehitustoodete tellimine sobib ka inimesele, kes ei oma ehitusalaseid teadmisi ja harva ehitustöid ette võtab? Kas e-poest saab piisavalt infot, et kaupa tellida? Kuidas kaup kohale jõuab? Kuidas kauba eest tuleb tasuda?

Korrektne ehituspood annab toote kohta piisavalt infot

Korrektne ehituspood annab toote kohta piisavalt infot

Enne kui eeltoodud küsimustele vastused annan, võtaks kokku peamised kasud, mida e-pood pakub.

 • Hoiab kokku aega
  Minnes tavalisse ehituspoodi materjali ostama, on vist igaüks kogenud, et õige kaupa ülesleidmine on sageli aeganõudev või selgub hoopis, et soovitud kaup on otsa saanud. E-kaupluses on asi hulga lihtsam, teed otsingu või otsid tootekataloogide kaupa ning leiad kaupa väga kiiresti ülesse.

 

 •  Juurdepääs kauba tellimiseks avatud igal ajal
  E-pood on avatud 24/7. Kaubavalikut saab uurida ja kaupa tellida igal ajal, just siis kui Sinule sobib.

 

 •  Soodne hind
  E-poe aga peamiseks eeliseks on enamasti soodsama hinnaga kaupade pakkumine, kuna puuduvad osad kulud, mis kaasnevad tavapoodides, kaupade väljapanemise ja haldamisega.

 

Nagu iga ostuga, nii ka e-poest ostmisel, tahab inimene teada täpselt, mis tootega tegemist ja milleks seda kasutatakse.

Iga toote kohta peaks olema ära toodud:

 • Toote pilt või pildid.
 • Toote põhiandmed, mõõdud, kaal jne.
 • Toote kirjeldus, mis annaks infot, milleks see toode sobib ja kuidas seda kasutatakse.
 • Viide tootja kodulehele, veel parem toote lehele.
 • Toote hinna info. Täpne info, kas toodud summa on koos käibemaksuga või ilma.
 • Toote kommentaarid või hinnangud.
 • Toodete võrdlemise võimalus.

Kui eeltoodud info on toote kohta olemas, siis suudab selle info abil, tooteid valida igaüks.  Mida vähem on toote kohta infot, seda raskem on valikut teha ja enamasti jäetakse siis ost tegemata. Seetõttu soovitan mina kindlasti osta ainult sellistest e-poodidest, kus on välja toodud põhjalik info iga toote kohta.

Enne ostu tegemist vaata alati, kas e-poe lehel on ära toodud ettevõtte kontaktandmed ja ka konkreetne isik, kellega saab vajadusel suhelda ja küsimusi esitada.

Näiteks üks korrektne ja korralik e-pood on Ehituskaup.com, kus kõik vajalik info olemas.

E-poest tellimisel arvesta järgmisega:

Tellimuse piirmäär
Ehitusmaterjale ja -kaupu e-poest ostes tuleks arvestada sellega, et kauba tellimisel võib olla minimaalne tellimuse summa, näiteks 1000 kr.

Transport
Ehituskaubad enamasti sellised, mis vajavad transporti ja seetõttu lisandub kauba tellimisel ka transpordi hind. Tellitud kaupadele saab järele minna, kas oma transpordiga või tellida transporditeenus e-poe kaudu (esitatakse hinnapakkumine kauba transpordile).

 

 

Tasumine
Tellitud kaubale esitatakse ettemaksuarve ja peale selle tasumist toimub tellimuse täitmine. Suurematele koostööpartneritele on eritingimused.

Tellimuse täitmine
E-pood annab peale tellimuse saamist ja selle eest tasumist, õige pea teada, täpse aja, millal kaup kohale jõuab. Enamasti jõuab tellitud kaup jõuab kliendi juurde 1 kuni 7 päeva jooksul.
E-poe kõige olulisemaks väärtuseks ongi usaldus. Kliendi jaoks on oluline, et kaup jõuab kohale kokkulepitud ajal ning on kvaliteetne. Eestis pikka aega turul olnud ehitusalased e-poed on näidanud, et suudavad pakkuda head teenust.

 

Valik ehituskaupu müüvaid e-poode:

 

Mina soovitan e-poest ehituskaupu osta, sest see on lihtne ja enamasti odavam, kui seda teha tavapoest.

 

Kas Sina oled ostnud e-poest ehitusmaterjale?