Kuidas kõige kiiremini oma maja ehitada?

Kiirus. See sõna kannustab meid kogu elu, et aina kiiremini endale seatud eesmärke täita. Majaehitamine on esmapilgul valdkond, kus väga kiiresti toimetada ei saa. Lähemalt teemat vaadates saab selgemaks, millised…

Arvustus: “Naabrist parem” saatele

TV3 näidatav "Naabrist parem" telesaade on hea näide sellest, kuidas hakkajad inimesed peavad ehitusmaailma uksest hooga sisse astuma. Kas ja kuidas saate osalejad ülesannetega hakkama saavad? Saate formaat on tegelikult…

Nõuanded omanikujärelevalve tegijalt

Majaehitaja.ee alustab intervjuude tegemist erinevate ehitusvaldkonna spetsialistidega. [caption id="attachment_1980" align="alignright" width="150" caption="Mait Lillemäe"][/caption] Esimene intevjuu on tehtud Mait Lillemäega, kellelt uurisin omanikujärelevalvega seotud teemasid. Mait Lillemäe tegeleb aktiivselt omanikujärelevalve teenuse…

Kas kõik ehitustööd tellida ühest firmast või erinevatest?

Eramu ehitustöid tellitakse peamiselt, kas peatöövõtu korras või siis erinevate töövõttudena mitmelt firmalt. Milline lahendus valida, mida eelistada?

Kuidas parandada ehitustööde kvaliteeti ja vähendada kulusid?

Ehitamine on kallis ja jääb kalliks, seda teab igaüks, kes on ehitamisega kokku puutunud. Ehitamisega kaasnevad ennekõike materjalide, mehhanismide, transpordiga ja tööjõuga seotud kulud. Sageli pööratakse aga minimaalselt tähelepanu projektijuhtimisele,…