Postitused

Tavaks on enne uut aastat teha prognoose, mida toob uus algav aasta.  Mis võiks oodata järgmisel aastal oma maja ehitajat?

Olen kuulnud arvamusi, et hetkel on mõistlikum oodata ja vaadata, kuna majandus on Euroopas allamäge minemas. Eestis pole enam ehitajad, kuna enamik Soomes.  Ehitushinnad on laes ja laenu ei saa. Kas tõesti on olukord nii lootusetu, et asuda kõrvalvaataja roll?

Mina veel käega ei lööks. Nõustun küll sellega, et ees keerulised ajad, kuid see ei tohiks olla takistuseks oma ehitusplaanide elluviimisel. 

Milliseks kujuneb uus ehitusaasta?


Laenuraha kättesaadavus püsib samal tasemel, mis eelmisel aastal
Laenude saamine ei ole kinni mitte niivõrd sellest, et pangad ei soovi laene väljastada vaid ennekõike laenutingimustest (piisav  sissetulek, laenu tagatis, intressimäärad). Laenu saamiseks vajalikke nõudeid suudab täita suhteliselt vähe inimesi, lisaks ebaselgus tuleviku suhtes ei lase osadel laenuvõimelistel inimestel laenamise otsust teha. Teatud võistlus pankade vahel laenumarginaali vähenemise osas tõenäoliselt tekib, kuid selle mõju laenuturule on väike.

Pangad eelistavad kindlasti valmis kinnisvara ostjad, sest nii on tagatis võimalik kohe ostetavale varale seada ning olenevalt omafinantseerimise määrast pole sageli täiendavat tagatist vajagi. Ehituslaenu puhul aga on möödapääsmatu täiendava tagatise olemasolu, mida on laenajal keerulisem leida.

Ehitushinnad liiguvad mõõdukalt ülespoole
Ehitushindadele suurt tõusu ei prognoosi. Võimalik hinnatõus jääb tõenäoliselt 10-15% juurde. Eesti turg on väga hinnatundlik – see seab piirid hinnatõusule.  Kui ei ole maksujõulist klienti ei saa ka ehitada.

Ehitusfirmad pingutavad ellujäämise nimel
Algav aasta saab olema ehitusfirmadele keeruline ja raske. Tööd on vähe ja see vähenegi on väikese kasumi marginaaliga. Piisab mõnest veast projekti juhtimisel, kui projekt on miinustes. Ellujäämiseks tuleb teha kvaliteetset tööd ja vigu vältida. Tuleval aastal on oodata osade ehitusfirmade turult kadumist ja ühinemisi või veel enam spetsialiseerumist, et olla veel efektiivsem.

Täna on pea enamik Eesti majatootjaid suuremal või vähemal määral orienteerunud Skandinaavia turule. Võimalik, et uus aasta toob kaasa väiksemate üldehitusfirmade eksportturgudele suunitluse, kasvõi nendesamade majatootjatega koostöös.

Klientidel saab olema raskem leida ülesse need õiged firmad, kes ka aasta lõpus veel turule alles jäävad.

Ehitusturg jätkab kohandumist
Teise järjestikuse lainena maad kattev uus majandussurutis sunnib uusi ideid leidma, otsima kliente, otsima klientidele terviklahendusi, mis kuludelt tellijatele vastuvõetav. See tähendab innovaatilisi lahendusi, see tähendab eristumist teistest. Usun, et just eristumine ja oma eeliste leidmine ja rakendamine saab olema firmadel võtmeks ellujäämisel.  On see pikem garantiiaeg, on see põhjalikum eeltöö enne igat ehitusetappi, et vigu vältida,  on see parem töökorraldus ja kiirem ehitus – see on iga firma enda teha.

 
Fakt on see, et algaval aastal ehitustöid alustades on klientidel vahest hirme rohkem kui tavaliselt, kuid elu näidanud, et ettevõtlike saadab edu ning hiljem tänavad nad ennast, et ehitusega just  nüüd algust tegid.

Võta aega, plaani korralikult ja ehita kvaliteetselt!

Lõppev 2010 aasta oli pöördepunktiks ehitussektoris ja nüüd, aasta viimastel päevadel, on õige aeg maha võtta ja mõelda järgmisele aastale. Millega peaks järgmisel aastal arvestama eramaja ehitaja?

Algavat aastat saab kokku võtta ühe lausega: „Veelgi raskem on leida sobilikku ehitajat.“

2011 aastal saab olema suhteliselt raske leida eramaja tarvis  ehitajat ja seda alltoodud põhjustel:

1. Võimekaid väiksemaid ehitusfirmasid on vähem

Eraisikutest tellijatele oma teenuseid pakkuvad väiksemad ehitusfirmad, kas on oma tegevuse lõpetanud või oma viinud tegevusmahud minimaalseks. Viimastel aastate tellimuste vähesuse tõttu ei ole ehitusfirmade muud üle jäänud. Nad on kas oma tegevust oluliselt koomale tõmmanud või siis hoopis pankrotini jõudnud.  

2. Paljud ehitajad on siirdunud piiri taha

Ehitusfirmadest on osad kvalifitseeritud spetsialistid 2010 aastal uue lainena siirdunud Põhjamaadesse, peamiselt Soome. Mõningatel hinnangutel töötab Soomes umbes 100 000 eestlast, siis vähemalt pooled neist ehk 50 000 inimest tegutseb neist ehitussektoris. Kuigi need numbrid võivad tundada liiga suured ja tegelikkuses on numbrid tõenäoliselt väiksemad, on tegemist Eesti mastaabis arvestatava tööjõu liikumisega piiri taha.

Selle tulemusena on Eestisse jäänud sellevõrra vähem oma tööd tundvaid ehitajaid. Algaval aastal ei ole siin suuri muutusi oodata ja need, kes töötavad välismaal jäävad sinna, kuni nende teeneid seal vajatakse või kuni Eestis pakutavad töötasud ehitajatele taas atraktiivsemaks muutuvad.

3. Hinnapakkumisi tehakse valikuliselt

Kui veel 2010 aasta alguses konkureeriti aktiivselt pea iga töö pärast siis aasta teine pool tõi olukorra, kus järjest raskem oli tellijatel saada ehitajatelt hinnapakkumisi.

Paljudel juhtudel küsisid eratellijad hinnapakkumisi lihtsalt selleks, et omale tööde eelarvet teada saada, et pangast laenu taotleda ja ehitaja valikuni enamikel juhtudel ei jõutud. Seetõttu tundsid ehitajad ennast suuresti tühja töö tegijatena ning hakkasid järjest enam enne pakkumise tegemist uurima, kas tellijal on ikka finantse ehitustööde läbiviimiseks.

4. Tööde hind on saab olema järjest enam tööde kvaliteediga vastavuses

Möödas on see aeg, kus tellijatel õnnestus ehitajatelt tööd tellida poolmuidu või väga odava hinnaga. Ehitusfirmad on tajunud, et odava hinnaga ei jää nad ellu ja ei suuda pakkuda ka kvaliteeti, mida ka tellija ootaks ja sooviks.

Kokkuvõttes firmad, mis on suutnud ka eelmise aasta üle elada ja säilitada oma töötajad on väheseid, kuid need on täna eelisolukorras – neil on säilinud kompetents ja nad suudavad kvaliteeti pakkuda. Samas need firmad ei tee tööd odavalt, õigupoolest nad ei saagi seda teha, sest kompetentsi ja oskuste säilitamine ja arendamine tuleb paratamatult tellijal kinni maksta.

5. Uuesti üritajad ja uued üritajad

Nagu iga mõõnaga on ka nüüd tekkinud palju ka uusi ehitusfirmasid, millest osa on vanade tegijate uued üritused, mis on tekkinud vajadusest vana võlad ja probleemid maja jätta. Lisaks on ka uued üritajad, kes teevad esimesi samme ettevõtjatena. Selliste firmade puhul tuleb tellijal enne nende palkamist selgeks teha kindlasti võtmeisikute taust.

 6. Laenuvõimalused paranevad

Kuigi ka täna on pankadel juba huvi uuesti eluaseme laene väljastada, on ühelt poolt takistuseks kõrged pankade poolsed kriteeriumid laenuvõtjatele aga ennekõike see, et laenu võtmist endale lubada saavaid inimesi on vähe.

Uuel aastal on oodata, et pangad muudavad laenamist veidi soodsamaks, esimesed märgid sellest olid näha juba lõppeval aastal. Samas on laenamine alati sõltunud inimeste usust majanduse tulevikku ja enda võimesse laenu teenindada. Täna on paljud laenuvõtmise otsused seisnud kindlasti selle usu puudumise tõttu.  2011 aastal on oodata järjest rohkem neid, kes teevad otsuse laenu võtmiseks ja ei lükka seda enam edasi.

 

Kokkuvõtteks

Lõppev kriis ehitussektoris tervikuna on korrastanud ehitusfirmade tööd ja teinud seda efektiivsemaks. Kas aga piisavalt, seda näitab aeg. Need, firmad, kes on suutnud kriisist õppida, suudavad täita turu nõudmisi ja muutuvad seeläbi tugevamaks.

Tellijale tähendab eeltoodu aga kindlasti seda, et tuleb teha rohkem ettevalmistustööd. Rohkem tuleks panustada aega ja ressursse ehitusprojekti koostamisse, arvestada sellega, et hinnapakkumiste küsimine võib võtta kauem aega ja  tuleb teha suuremat eeltööd ehitajate tausta uurimisel.

 See tähendab kokkuvõttes seda, et tellija jaoks läheb algaval aastal ehitustööde tellimine kallimaks, tõenäoliselt jääb see 10-15% piiridesse.

Vana aasta viimastel päevadel on hea korra aeg maha võtta. Mõelda lõppevale aastale ja teha plaane uueks algavaks aastaks. Tavapärane on ka see, et tehakse ennustusi algavaks aastaks. Seekord teen ka ise ennustuse aastaks 2010 eramaja ehitamisega seotud teemadel.

 

Ennustus 2010 aastaks:

 • Ehitusfirmad jätkavad konkureerimist iga töö eest
  Uuel aastal jätkub ehitusfirmadel võitlus ellujäämise eest. Tõenäoliselt jääb turul väiksemaid ehitusfirmasid veelgi vähemaks, kuna tööd saada väga raske. Maja ehitamist plaanivale perele tähendab see ühest küljest suurt valikut ehitaja leidmisel. Teisest küljest aga võib valitud firma sattuda ehitusperioodil majandusraskustesse, mis toob riski ka ehituse tellijale.

 

Iga ehitustöö on uuel aastal ehitajale tähtis

Iga ehitustöö on uuel aastal ehitajale tähtis

 • Ehitushindade langus peatub, samas kiiret hindade tõusu ei toimu
  Nii ehitustööde kui ka ehitusmaterjalide hinnad oluliselt ei muutu. See ei tähenda muidugi, et aeg-ajalt kampaaniate raames kaupa odavamalt ei müüda. Suuremat hinnatõusu ei usu seetõttu, et 2010 aastal jääb tarbimine väikseks ja heal juhul mõõdukaks ning survet hindadele ei teki.

 

 • Laenuraha kättesaadavus paraneb
  Uuel aastal on oodata kinnisvarahindade stabiliseerumist ja languse peatumist. See tähendab ühtlasi, et kinnisvara saab pankadele uuesti tagatisvarana usaldusväärsemaks ja laenu saamise võimalused paranevad. Kindlasti ei saa laenu enam nii kergesti ja sellistel tingimustel nagu näiteks mõned aastad tagasi.

 

 • Majade ehitamisel pööratakse enam tähelepanu säästlikele lahendustele ja kvaliteedile
  Rasked ajad majanduses aitavad rohkem tähelepanu pöörata majanduslikult säästlikele lahendusele. Algaval aastal jälgib enamik oma maja ehitajaid rohkem kui varem, et tema maja saaks energiasäästlik ning teeb kõik, et maja ülalpidamise kulud oleksid võimalikult soodsad. Selle saavutamiseks kasutatakse, kas efektiivseid küttesüsteeme ja tehnoloogiad ning kontseptsioone.

  

Millised on Sinu ennustused algavaks aastaks?